logo Atos Czech Republic s.r.o.

Udržitelné digitální pracoviště

Přehodnocení životního cyklu jednotlivých IT zařízení dokáže významně přispět ke snížení celkových emisí uhlíku. Společnost Atos proto vytvořila koncept tzv. Udržitelného pracoviště s prvky cirkulární ekonomiky. Například využívání repasovaných notebooků by přineslo přibližně 40% snížení emisí uhlíku v porovnání s obměnou za zcela nová zařízení.

Firmám, které se do programu Udržitelného pracoviště zapojí, Atos pomáhá s postupnou obměnou techniky za výkonná zařízení s nízkou uhlíkovou stopou. Tento koncept také posiluje zapojení zaměstnanců do ekologických opatření a vytváří novou sociální a environmentální hodnotu v dodavatelském řetězci ICT.

Navíc představuje nástroj ke snadnějšímu dosažení cílů strategie ESG, tedy zodpovědnému chování ve vztahu k ekologickým, společenským a správním dopadům jejich podnikání.

"Cesta k udržitelnému IT je mnohem snazší, než si lidé myslí. Nemusíme se rozhodovat mezi tím, jestli uděláme správnou věc pro planetu, nebo zajistíme bezpečnost a efektivitu podniku. Celkově více než 50 % všech emisí uhlíku podnikového IT pochází ze zařízení pro zaměstnance. Na počítačový monitor je to zhruba 400 kg emisí uhlíku, 300 kg na notebook a 50 kg na chytrý telefon. Přidejme tiskárny, náhlavní soupravy, klávesnice, myši a dostaneme se na velmi vysoká čísla. Pokud se na data podíváme blíže, tak 72 % těchto emisí připadá na samotnou výrobu zařízení," říká Sebastien Vibert, který má ve společnosti Atos na starost projekt Udržitelného pracoviště.

Pracoviště ve firmách mají na emise uhlíku větší vliv než jakákoli jiná část prostředí ICT. Zatímco zařízení koncových uživatelů produkují 57 % skleníkových plynů, provoz sítí jich generuje 24 %, na datacentra pak připadá 18 % emisí.

Program udržitelného digitálního pracoviště je pouze jedním z projektů, kterými se společnost Atos věnuje udržitelnosti v IT. Za své aktivity získává pravidelně různá ocenění. Je čtyřnásobným držitelem platinové plakety EcoVadis, prestižního francouzského ocenění za ekologii.

Sedmkrát za sebou pak Atos dosáhl úrovně Leader v hodnocení dodavatelů technologií a služeb pro digitální pracoviště od společnosti Gartner.

Pilíře udržitelného pracoviště

Koncept udržitelného digitálního pracoviště se opírá o čtyři, vzájemně propojené oblasti.

Zařízení s nízkou uhlíkovou stopou

Vzhledem k tomu, že v životním cyklu ICT produktů připadá na výrobu zhruba 72 % emisí CO2, prodloužení jejich životnosti, resp. využívání repasované a renovované techniky přináší významnou ekologickou úsporu. U běžného firemního notebooku se jedná o ekvivalent cca 316 kg CO2 a 190000 litrů vody.

Společnost Atos spolupracuje s řadou partnerů, kteří zajišťují profesionální repasi. Firmy tak mohou své zaměstnance vybavit výpočetní technikou s nízkou emisní stopou, ale přitom dostatečným výkonem pro každodenní práci.

Zapojení zaměstnanců

K dispozici jsou mimo jiné personalizované virtuální nástěnky, gamifikace a odměny. Zaměstnanci mohou získávat body za to, jak ekologicky a efektivně pracují se svým IT. Sociální skóre mohou zlepšit např. odevzdáním vysloužilého zařízení pro potřeby charity.

Zelené skóre pak budují třeba tím, jak mají nastavené režimy spotřeby, resp. spoření energií.

Pokročilá analytika

Atos poskytuje firmám nástroje, s jejichž pomocí dokáží vyhodnocovat potřeby lidí v týmech. Zahrnuje také stovky metrik pro sledování výkonnostních parametrů jednotlivých zařízení. Např. na noteboocích lze monitorovat baterii, pevný disk, operační paměť, vytížení systému při práci nebo padání aplikací.

Zařízení pak získá skóre určující, jestli je funkční, nebo jestli potřebuje servisní zásah, upgrade komponent či rovnou výměnu.

Lidský rozměr IT

Představuje podporu komunit, znevýhodněných skupin nebo kolegů se speciálními potřebami. Nejčastěji se jedná o přesun vysloužilé techniky. Typicky počítačů, které už nezvládají firemní nároky, ale dokáží posloužit v domácnostech nebo školách.

Článek Atos Czech Republic s.r.o. ze dne čtvrtek 14. března 2024

Další články od Atos Czech Republic s.r.o.

Udržitelné digitální pracoviště

Nové technologie v praxi na Atos Hackathonu

Metrika Q-skóre měří a porovnává výkon kvantových systémů

Iniciativa Atos OneCloud umožní zrychlit migraci do cloudu

Moderní robotizace procesů je vhodná pro firmy všech oborů

Software myQLM zdarma pro kvantové programování na osobním počítači

Cloudové úložiště GAIA-X bude chránit evropská data

NATO a Atos společně pro kybernetickou bezpečnost

Satelitní monitorovací a geolokačních systém Atos SkyMon ILS VSAT

Je GDPR nějaká bublina nebo další nesmyslné nařízení z dílny EU?

Chytrá města jsou příležitostí pro inteligentní energetické sítě

Bezpečnostní modul TrustWay Proteccio má bezpečnostní prověrku NATO

Atos na Dnech NATO v Ostravě

Portál proti nelegálnímu obchodu v oblasti tabákových výrobků

Jednotný digitální trh - hrozba nebo příležitost?

Rio 2016 bylo skutečně první digitální olympiádou

Ceny Josepha Fouriera 2016 byly uděleny

Rio bude v cloudu

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Chytré veřejné osvětlení spojuje město s internetem věcí

Prostor pro nástup budoucích kyberútoků se exponenciálně zvětšuje

Inteligentní energetické sítě

Elektromobily patří do města

Digitální škola je atraktivní pro žáky i učitele

Evropská energetická unie je šancí pro českou energetiku

Přenosové soustavy s využitím moderních technologií

Tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu je prioritou Atosu v Čechách

Nabídka zaměstnání