logo N-able

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

Dříve byla oblast správy hesel poměrně jednoduše zvládnutelná, protože stačila jedno dvě hesla pro přístup k potřebným systémům. Dnes pracovníci využívají stále více aplikací a cloudových služeb požadujících autentizaci, což klade větší nároky na zapamatování různých hesel.

S pomocí moderních technických nástrojů je dnes možné zachovat uživatelský komfort při zajištění maximální úrovně bezpečnosti.

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

Dnes je takřka nemožné si představit, že by zaměstnanci v práci nevyužívali svá osobní zařízení včetně chytrých telefonů. S touto variantou proto musejí MSP poskytovatelé automaticky počítat a proaktivně vytvářet pravidla a využívat nástroje k minimalizaci všech rizik.

Klíčové funkce MSP řešení k eliminaci těchto rizik jsou schopnost zamknout mobilní zařízení na dálku, vymazat jeho obsah a smazat hesla z centrální konzole řešení pro vzdálenou správu.

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

Naši partneři čím dál častěji aplikují model layered security spočívající v postupném přidávání bezpečnostních vrstev. Takže jakmile vyřeší zálohovací, e-mailové či další výzvy u svých zákazníků, není problém rozšířit ochranu třeba i na správu hesel.

Díky MSP platformě N-able je toto rozšíření rychlé, snadné a vzhledem k aktuálním hrozbám možných krádeží přístupových údajů také cenově velmi efektivní.

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

SMB společnosti si obvykle nemohou dovolit zavést kompletní bezpečnostní systém najednou, na to nemají rozpočet ani personál. Zkušenosti u našich MSP partnerů ukazují, že rozumnou cestou k zajištění efektivní kybernetické bezpečnosti je tzv. vrstvený přístup spočívající v postupném přidávání bezpečnostních vrstev.

Budoucnost proto patří poskytovatelům MSSP (Managed Security Service Provider) s dostatečně širokou nabídkou služeb a rychlým, flexibilním přístupem.

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

Poskytování řízených služeb dnes již není o samotných dodávkách vzdálené správy, ale vyžaduje další vrstvy IT bezpečnosti.

Stále důležitější součástí schopnosti MSP dodavatelů ochránit své klienty je využívání ucelených MSP nástrojů s integrovanými funkcemi kybernetické bezpečnosti, které si dokáží poradit se všemi způsoby kybernetického napadení.

Marc-Andre Tanguay

Manažer automatizačních strategií společnosti SolarWinds MSP

Marc-Andre Tanguay - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

V klasickém světě MSP poskytovatelů jsou technici zavaleni monotónními, opakovanými a nudnými úkoly, které lze snadno automatizovat. Čas strávený s činnostmi, jako jsou instalace a konfigurace, bere cenný čas věnovaný důležitějším úkolům, které zvyšují hodnotu pro zákazníky a zlepšují vlastní byznys.

Nová automatizační kuchařka byla vytvořena s ohledem na naše MSP partnery, jejich potřebu zkrátit dobu na dodávky služeb a soustředit se více na svůj byznys, a přitom ušetřit významné náklady.

Sada dostupných skriptů je velmi široká a řešení svých potřeb zde najdou všichni MSP poskytovatelé.

Mav Turner

Viceprezident zodpovědný za produkty společnosti SolarWinds MSP

Mav Turner - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Cisco Meraki Dashboard API nabízí kompletní sadu cloudových řešení poskytujících IT poskytovatelům příležitost ke zlepšení a zjednodušení digitálního ekosystému. Časté střídání práce z domu s prací v kanceláři vyžaduje vytvoření elastického pracovního prostředí, což je prioritním cílem SolarWinds MSP.

IT poskytovatelé s tím potřebují pomoc více než kdy dříve, a proto věříme, že integrace mezi Cisco Meraki a N-central bude důležitým milníkem v jejich podpoře.

Zdeněk Bínek

Jednatel společnosti ZEBRA SYSTEMS

Zdeněk Bínek - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Nové kybernetické hrozby vznikají každý den a organizace nemají čas a mnohdy ani nástroje na jejich studování či úspěšnou obranu. Poskytovatelé IT a MSP služeb nyní posílením IT bezpečnosti v rámci řešení SolarWinds RMM získávají další vrstvu ochrany, kterou mohou těmto organizacím nabízet a zlepšit provozní dostupnost jejich IT prostředí.

SolarWinds EDR s podporou umělé inteligence detekuje bezpečnostní hrozby včetně ransomwaru a zero day útoků a automaticky rozhoduje o nastavených způsobech jejich neutralizace.

Colin Knox

Viceprezident společnosti SolarWinds MSP

Colin Knox - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Technologický sektor i partnerské sítě ukázaly během současné krize pozoruhodnou odolnost. Bez poskytovatelů řízených služeb jako externích členů podnikových týmů, které řeší problematiku eliminace technologických rizik a obchodní kontinuity, by mnoho organizací bylo ztraceno a nebyly by schopné pracovat na dálku v tak ohromném rozsahu.

Znalosti, odborné zkušenosti a dovednosti MSP poskytovatelů byly v tomto turbulentním období pro udržení provozní výkonnosti zásadním faktorem.

Mav Turner

Viceprezident zodpovědný za produkty společnosti SolarWinds MSP

Mav Turner - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Téměř 90% pracovních stanic našich partnerů je provozováno na operačním systému Microsoft a Microsoft 365 je nevyužívanější kancelářskou sadou.

Schopnost monitorovat a obsluhovat zařízení spravovaná nástrojem Microsoft Intune přímo z konzole z N-central nebo RMM nabídne našim partnerům významné zvýšení produktivity a možnost poskytovat komplexnější služby a ochranu celé řadě zákaznických zařízení.

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Štěpán Bínek - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Rostoucí komplexnost a nároky na spolehlivost zákaznických IT infrastruktur motivují IT prodejce k automatizaci činností a pořizování nástrojů řízených služeb.

Prevence výpadků a vyšší dostupnost IT zlepšuje spokojenost zákazníků, zatímco centralizace služeb a zákazníků do jedné konzole zase zvyšuje produktivitu poskytovatele - je to typické win-win řešení.

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Štěpán Bínek - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Zejména v současné době cítíme tlak ze strany podniků a organizací na maximální provozuschopnost IT infrastruktur, které jsou vystaveny jak vyššímu zatížení ze strany uživatelů, tak útokům hackerů.

Produktové portfolio SolarWinds MSP je ideálním nástrojem pro IT prodejce k rozšíření proaktivních řízených služeb koncovým zákazníkům, zvýšení vlastní produktivity s pomocí automatizace rutinních MSP (Managed Services Providers) procesů, a růstu svého obratu.

Štěpán Bínek

Produktový a obchodní manažer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Štěpán Bínek - SolarWinds MSPlogo SolarWinds MSPLinkedIn

Zejména v současné době cítíme tlak ze strany podniků a organizací na maximální provozuschopnost IT infrastruktur, které jsou vystaveny jak vyššímu zatížení ze strany uživatelů, tak útokům hackerů.

Produktové portfolio SolarWinds MSP je ideálním nástrojem pro IT prodejce k rozšíření proaktivních řízených služeb koncovým zákazníkům, zvýšení vlastní produktivity s pomocí automatizace rutinních MSP (Managed Services Providers) procesů, a růstu svého obratu.