logo TRASK SOLUTIONS a.s.

Jiří Soukeník

Výkonný ředitel společnosti TRASK SOLUTIONS

Jiří Soukeník - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Dobře navržené produkty umožňují přizpůsobení individuálním potřebám a vytvoření unikátní zákaznické zkušenosti bez dlouhých vývojových cyklů, což umožňuje rychlejší uvedení na trh. Navíc integrují zkušenosti trhu v podobě referencí u různých klientů a efektivně doručí funkce, které nejsou, bavíme-li se o zážitku napříč kanály, diferenciátorem.

Hlavními kritérii pro volbu produktu jsou pro finanční společnosti efektivita vynaložených nákladů a přenos know-how do jejich týmu. U produktových platforem je potom důležité soustředit se na jejich implementaci tak, aby s sebou přinesla i zamýšlenou přidanou hodnotu pro koncové zákazníkům.

Dorota Kajfoszová

Marketing Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

Dorota Kajfoszová - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Je dobré, aby mohl potenciální zákazník podle situace zahájit proces nákupu v jednom kanálu, například mobilním, poté mohl pokračovat online na počítači a v případě nutnosti celý proces dokončil na pobočce. Digitálně a bez přepnutí do papírového režimu.

Analogicky by společnost měla být schopná přijmout požadavek nebo dotaz zákazníka v jednom kanálu a předat jej do jiného, kde s ním bude aktivně pracovat.

Lucie Slavíčková

Head of Data Science and Customer Intelligence společnosti TRASK SOLUTIONS

Lucie Slavíčková - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Práce s daty tak pomáhá především identifikovat nejvhodnější zákazníky pro konkrétní obchodní nabídku a rozpoznat správný okamžik pro retenční, prodejní či neprodejní aktivitu. To vše tak, aby společnosti neustále rostla hodnota zákaznického kmene a aby byla každá koruna investovaná do marketingu efektivně vynaložena.

Tyto nabídky je navíc možné podpořit sledováním aktivit a chování daného zákazníka nebo cílové skupiny na webu a napříč kanály. V kombinaci s dalšími daty o zákazníkovi pak může vzniknout prediktivní model, který umí identifikovat zákazníky, kteří mají nejvyšší pravděpodobnost nákupu pro daný produkt nebo službu.

Pavel Tužil

Senior Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

Pavel Tužil - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Typickou agendou robotů je manuální přepisování strukturovaných dat z jednoho systému datového zdroje do jiného. Důvodem těchto činností jsou chybějící integrace mezi systémy, protože by jejich realizace byla příliš nákladná nebo obtížně proveditelná. Čím dál častěji nicméně přicházejí požadavky na robotizaci agend, kde pracovníci řeší nestrukturovaná data.

Zde je třeba robota rozšířit o prvky umělé inteligence či prvky zpracování přirozeného jazyka. Vstupem bývají běžné dokumenty psané například ve Wordu obsahující informace, které je třeba extrahovat a následně zadat nebo vyhledat v IT systémech.

Filip Tománek

CEO společnosti TRASK SOLUTIONS

Filip Tománek - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Jsme dnes firmou, která provádí klienty složitým procesem digitální transformace. Máme za sebou několik průlomových momentů, a to ve dnes velmi atraktivních oblastech spojených například s pokročilou analýzou dat.

Nové přístupy a technologie v oblasti umělé inteligence a strojového učení začínají přinášet prokazatelnou hodnotu jak našim klientům, tak jejich zákazníkům. A to jak ve finančních službách, tak i ve výrobním sektoru.

Tomáš Rodný

Personální ředitel společnosti TRASK SOLUTIONS

Tomáš Rodný - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Na TRASKu mě zaujalo odhodlání dlouhodobě do zaměstnanců investovat a pracovat s nimi. Rád bych, abychom dále posílili postavení TRASKu jako atraktivního zaměstnavatele pro ty nejlepší odborníky, kterým můžeme nabídnout zajímavou práci, dlouhodobý profesní i osobní rozvoj, a to vše v zázemí silné a stabilní české společnosti.

Filip Tománek

CEO společnosti TRASK SOLUTIONS

Filip Tománek - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Zaměstnanci jsou pro nás dlouhodobě spolu se silnou odborností hlavním aktivem. Za poslední rok cítíme od klientů poptávku po našich službách v oblasti Business Inteligence, Document managementu a portálových řešení. Proto rozšiřujeme kapacity a chceme, aby se nově začlenění zaměstnanci stali dlouhodobě součástí TRASKu. Uvědomujeme si, že naše současné i budoucí úspěchy závisejí zejména na kvalitě našich zaměstnanců a spolupracovníků.

Proto hledáme zájemce o náročnou a zajímavou práci, kterým nabízíme možnost vlastní seberealizace, profesního růstu a účasti na zajímavých projektech pro významné společnosti.

Ondřej Stokláska

Manažer oblasti Business Intelligence společnosti TRASK SOLUTIONS

Ondřej Stokláska - TRASK SOLUTIONS s.r.o.logo TRASK SOLUTIONS s.r.o.LinkedIn

Mobilní reporting a self-service BI představují dva směry, které při správné implementaci znamenají zásadní posun v efektivitě rozhodovacích procesů většiny společností. Potvrzují to i zkušenosti Trask solutions ze strategických projektů realizované v předních českých společnostech.

Trask má ve sféře Business Intelligence bohaté zkušenosti prakticky ve všech souvisejících oblastech. Díky tomu svým klientům dokážeme pomoci nejen se samotnou implementací dnes tolik žádaného mobilního reportingu nebo self-service BI, ale i s přípravnými fázemi počínaje vybudováním podnikového datového skladu až po zavedení metodik Data Governance a zavedení účinných bezpečnostních opatření.

Filip Tománek

CEO společnosti TRASK SOLUTIONS

Filip Tománek - TRASK SOLUTIONS s.r.o.logo TRASK SOLUTIONS s.r.o.LinkedIn

BLESK peněženka, coby první a dosud ojedinělá služba tohoto typu na českém trhu, je názornou ukázkou toho, co to znamená bořit zavedené hranice. V Trask solutions se dlouhodobě soustředíme právě na to, abychom svým klientům pomáhali přicházet s inovacemi a novými, jedinečnými produkty.

Úspěšná spolupráce v rámci tohoto projektu tak podtrhuje naši dlouhodobou orientaci a je dalším dokladem kompetencí a odborných znalostí našeho týmu v rámci nové sekce Platební a transakční systémy.