logo

ABRA Software patří mezi nejstabilnější firmy ČR

V rámci 16. ročníku CZECH TOP 100 získala ABRA Software a.s. ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award - A a zařazuje se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

V rámci 16. Ročníku CZECH TOP 100 byla zavedena nová kategorie ČEKIA Stability Award, která reaguje na zvýšenou poptávku trhu po snižování obchodních rizik.

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika.

ABRA Software získala ratingové hodnocení "ČEKIA Stability Award - A" a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A.

Další články k tématům - bonita - hodnocení - stabilita - TOP

Článek ze dne 26. října 2010 - úterý

Další články od Abra Software a.s.