logo Czech ICT Alliance

Analýza českých IT firem v roce 2010

Analytici Czech ICT Alliance navazují na hodnocení hospodářských výsledků českých ICT firem, jejíž výsledky zveřejnili v lednu 2011. K oficiálním údajům za roky 2007 až 2009 přidali i výsledky roku 2010.

Základem analýzy bylo meziroční srovnání jednotlivých hodnot za roky 2007 až 2010, spolu s absolutním vyjádřením trendů dle jejich tendencí (klesající, rostoucí). Data byla sesbírána z účetních závěrek IT firem oficiálně zveřejněných v Obchodním rejstříku.

Při zpracovávání výsledků se Czech ICT Alliance zaměřila na následující proměnné:

Na výkonech se podepsala ekonomická krize

Celkové výsledky sledovaných firem za rok 2010 v meziročním srovnání vykázaly velmi slabý růst ve výši 0,2 %. Ještě při porovnávání finančních ukazatelů mezi lety 2009 a 2008 přitom tato hodnota atakovala 6% hranici. Dá se tedy říci, že důsledky ekonomické krize - a to především v psychologické rovině - na české firmy dolehly naplno.

Pro přesnější určení trendů byli sledované firmy rozděleny do 3 kategorií podle výše výkonů:

Nejméně postiženou kategorií přitom - k překvapení analytiků - nebyly menší a tedy i flexibilnější firmy. Naopak, pouze podniky s výkony nad 1 miliardu korun vykázaly v roce 2010 meziroční růst, a to o 3,9 %. Z celkových 13 firem přitom výkony vzrostly sedmi.

Firmy s výkony od 100 milionů do 1 miliardy korun v celkovém součtu zaznamenaly ve sledovaném období meziroční pokles o 2,5 % (vzrostly výkony 30 firem z celkových 51).
U IT podniků s výkony do 100 milionů korun byly konečné výsledky ještě horší, když celkové výkony oproti roku 2009 klesly o 10,9 % (výkony vzrostly jen 66 firmám z celkových 141).

Přidaná hodnota klesla u všech kategorií

Zatímco výkony oproti roku 2009 - i když velmi mírně - rostly, přidaná hodnota meziročně klesla, a to jak v celkovém součtu, tak také v jednotlivých kategoriích firem.

Kategorie firem:

Součet přidané hodnoty za všechny sledované firmy mezi lety 2010 a 2009 klesly o 2,8 %. Také u tohoto parametru přitom platí, že nejméně se ekonomická krize projevila u kategorie nejvyšší (nad 500 milionů korun). Celkové výsledky 13 firem se meziročně snížily o 0,7 %. Přidaná hodnota se přitom u 8 firem zvýšila.

Celková přidaná hodnota firem v kategorii od 50 milionů do 500 milionů korun se oproti roku 2009 snížila o 4,9 % (rostly výsledky 29 z celkových 56 firem).

Firmy s přidanou hodnotou do 50 milionů korun zaznamenaly stejně jako u výkonů propad nejvyšší. Meziročně šlo o 8 % (růst této hodnoty vykázalo 66 firem ze 132 sledovaných).

Hospodářské výsledky potěšily výkonům navzdory

Ačkoliv ani výkony, ani přidaná hodnota sledovaných českých IT firem v roce 2010 nezaznamenaly očekávaný růst, alespoň hospodářské výsledky analytiky potěšily. Za nejdůležitější přitom analytici označili fakt, že vzrostl - nejvíce za poslední 3 roky - počet firem s kladnou hodnotou hospodářského výsledku, a to na 188.

"I když ekonomická krize zasáhla celoplošně ekonomiku, v IT se projevila zbrzděním růstu firem, nikoliv však propadem. To dokazuje, že i když obrat stagnoval, zisky firem rostly. Očekáváme, jelikož je IT mezioborovým odvětvím, že v následujících letech dojde opět k oživení. Mezi favorizované oblasti IT pak bude patřit outsourcing ve formě cloud computingu a zábavní IT", okomentoval výsledky ředitel Czech ICT Alliance Michal Zálešák.

Další články k tématům - analýza - computing - ICT - Michal Zálešák

Článek Czech ICT Alliance ze dne čtvrtek 22. září 2011

Další články od Czech ICT Alliance