logo Czech ICT Alliance

České ICT firmy míří na čínský trh

Mise českých ICT společností do Číny byla realizována formou projektu ekonomické diplomacie. Jejich prezentace v Pekingu a Šanghaji v polovině října 2015 zaujaly téměř stovku čínských partnerů.

Na akci se podílelo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s CzechInvestem, Czech ICT Alliancí, Magistrátem hl. města Prahy a úřady zastupujících Českou republiku v Čínské lidové republice Velvyslanectvím ČR v Pekingu a Generálním konzulátem v Šanghaji. České firmy ukázaly, že český ICT sektor se na obrovském čínském trhu neztratí a má Číně co nabídnout.

"České firmy mají zájem o asijské trhy. Jedná se však o trhy s odlišnou obchodní kulturou, pravidly a jazykovou bariérou a tudíž vidíme smysl v podpoře těchto společností prostřednictvím zprostředkování prvního kontaktu. Zde má smysl, aby si firmy samy určily, s kým se chtějí potkat, a česká diplomacie jim na trhu, který si potrpí na oficiality, s navázáním kontaktu pomohla. Jsem velmi rád, že se tato trojstranná spolupráce podařila a ukázala, že tyto aktivity ukazují české ICT v tom nejlepším světle," uvedl Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance.

Během Business to Business (B2B) části v Pekingu 12.10. 2015 měly české firmy možnost navázat kontakt se čtyřicítkou čínských firem a investorů.

Další zastávkou pro představení možností vstupu na čínský trh a nalezení potenciálních partnerů a investorů byla dne 1410. 2015 Šanghaj. Zde se účastníci mise setkali přibližně se stejným počtem zástupců ze strany čínských podnikatelů, zástupců technologických parků a vývojových center.

Během semináře bylo podepsáno memorandum mezi Shanghai Outsourcing Promotion Center a agenturou CzechInvest, na jehož základě dvě české firmy získají bezplatný roční pronájem kanceláří v největším softwarovém parku v Šanghaji.

V obou případech byl největší zájem o herní průmysl, kde v současné době v Číně výrazně převyšuje poptávka nad nabídkou kvalifikovaných pracovních sil. Kromě jiného byly na čínské straně zastoupeny převážně představitelé oborových asociací, vědecko-technologických parků, herního průmyslu, sektorů elektromobilů a zdravotnických zařízení a také největší obchodní portál Alibaba. Semináře v Šanghaji se též zúčastnil zástupce společnosti CEFC, která nedávno oznámila rozsáhlé akviziční nákupy v ČR.

V průběhu mise, kromě B2B setkání měly firmy možnost obdržet cenné informace od odborníků ohledně duševního vlastnictví a právních úskalí při podnikání v Číně.

Všechny zúčastněné strany plánují pro další období zintenzivnit networkingové aktivity, nejen prostřednictvím opakované mise do Asie, ale také představit české prostředí čínským partnerům a investorům přímo v srdci Evropy.

Akce, která měla formu seminářů a návazných B2B setkání s čínskými protějšky, se zúčastnilo celkem osm českých firem, z toho čtyři herní společnosti.

České ICT společnosti:

Účast na misi za veřejný sektor doplnili výkonný ředitel Czech ICT Alliance Michal Zálešák, manažer pro agendu ICT agentury CzechInvest Matouš Kostlivý a vedoucí oddělení podnikání a inovací Magistrátu hl. m. Prahy Jan Dobrovský.

V Pekingu byla do příprav zapojena místní ICT asociace Changfeng Alliance a čínský "Sillicon Valley" Zhongguancun Science Park.

V Šanghaji pak s přípravou akce pomohly:

Článek Czech ICT Alliance ze dne čtvrtek 29. října 2015

Další články od Czech ICT Alliance