logo

Český trh ICT v roce 2011 s trvalým růstem

Podle průzkumu Czech ICT Alliance (40 firem) vyplývá, že trh ICT v roce 2011 je ve znamení růstu a zvyšování produktivity. Téměř polovina firem vykazuje ve 3. čtvrtletí vyšší tržby, které byly dosaženy se stejnými počty zaměstnanců.

Převážná většina dotázaných firem (konkrétně 97,5 %) realizovala od července do září letošního roku stejný nebo vyšší objem zakázek jako ve 2. čtvrtletí 2011. Růst v odvětví je tedy ještě výraznější, než v předchozím průzkumu (Q2/Q1 2011), kdy stejný či vyšší objem vykázalo 92 % respondentů. Došlo také k růstu nově získaných zakázek, ze 43 % ve srovnání Q2/Q1 2011 na 47,5 % (Q3/Q2 2011).

Zaznamenán byl také růst produktivity v odvětví

Výše obratu zaznamenávají paralelní průběh. 97,5 % společností, které vykázaly stejný objem zakázek nebo jejich nárůst, odpovídá 95 % společností se stejným nebo vyšším obratem (ve sledovaném období Q3/Q2 2011).

To představuje o 10 % více než v předchozím porovnání (Q2/Q1 vs Q3/Q2 2011). Lze tedy tvrdit, že ICT firmy v Česku, a tedy i segment ICT, vykazují dynamický růst. Tuto tezi podporuje i skutečnost, že více než polovina firem (konkrétně 52,5 %) vykázala ve 3. čtvrtletí 2011 vyšší obrat, než v období od letošního dubna do června.

Zachování růstu českého ICT trhu pozitivně hodnotí ředitel Czech ICT Alliance Michal Zálešák: "Jsme rádi, že se ICT společnostem v Česku daří. V rámci letošních prvních tří čtvrtletí vzrostl ICT firmám objem nových i stávajících zakázek. Logicky se snížil pokles obratu, počtu zakázek i zaměstnanců. Produktivita ICT trhu rostla přibližně stejným tempem v rámci všech sledovaných období. Bude zajímavé sledovat situaci v ICT odvětví i v posledních třech měsících roku, kdy očekáváme pokračování nárůstu v ICT."

Zaměstnanost v ICT je stabilní, produktivita roste

Trend v oblasti zaměstnanosti pracovníků vzhledem ke změnám obratu je pozitivní. Při menším či stejné výši obratu firmy ve sledovaném období Q3/Q2 2011 své zaměstnance nepropouštěly. Naopak lze vypozorovat zvýšení produktivity práce tam, kde dochází k nárůstu obratu a přitom téměř 5 % sledovaných firem vykazuje pokles zaměstnanců.

Na druhou stranu při nižším obratu firmy počet zaměstnanců nezvyšovaly. Z tohoto faktu lze usoudit, že pokud firma zaznamená pokles v obratu, neprovádí personální změny. Důvody mohou být různé, od stabilní firemní kultury až po očekávání opětovného brzkého nárůstu obratu a tudíž není nutné zaměstnance propouštět.

Z hlediska nových zakázek je trend zaměstnanosti velmi obdobný, jako je tomu u obratu. I to značí o stabilitě v odvětví s mírným nárůstem a pozitivním vývojem.

Cílem srovnání je pravidelně kvartálně monitorovat vývoj a dynamiku ICT odvětví a získat tak průběžné výsledky vývoje trhu založené na reportu ICT společností s účelem jejich další prezentace směrem k zahraničním partnerům a trhům.

Další články k tématům - ICT - průzkum - Michal Zálešák

Článek ze dne 12. prosince 2011 - pondělí

Další články od Czech ICT Alliance