logo

EURid a UNESCO: vícejazyčnost na internetu je nutné posílit

Podle statistik UNESCO a zprávy .eu Insights, kterou zveřejnilo sdružení EURid, je hlavní překážkou v posilování vícejazyčného internetu absence podpory doménových jmen s diakritikou (IDN) v emailech, webových prohlížečích a také odlišné registrační postupy doménových jmen.

Vysoký nárůst registrací IDN domén vykazují především latinkové domény nejvyšší úrovně, protože psaná forma většiny evropských jazyků je založena na latince. Aktuální zpráva .eu Insights ale přichází s závěrem, že na rozvoji IDN domén je třeba dále pracovat.

"Podpora jazykové pestrosti i v on-line světě je pro nás jako správce evropské domény .eu jednou z hlavních priorit. Proto mimo jiné usilujeme o to, aby kromě současné latinkové podoby koncovky .eu byla k dispozici také její varianta v řecké alfabetě a v cyrilici. Za tímto účelem se účastníme různých pracovních skupin a komisí zabývajících se IDN,“" říká Marc Van Wesemael, generální manažer sdružení EURid.

"Jsme přesvědčeni, že firmy a obyvatelé EU by měli mít možnost na Internetu snadno používat své vlastní jazyky a abecedy, a proto jsme pro .eu zavedli IDN ve všech úředních jazycích," doplnil Marc Van Wesemael.

Na světě je zhruba 6 tisíc jazyků, přesto pouze 12 z nich tvoří 98 procent celkového obsahu současného Internetu. Nejpoužívanější je angličtina, v níž je dostupných 78 procent webových stránek.

Registrovat IDN domény je možné již více než deset let. V případě domény .eu lze tyto domény registrovat od prosince 2009.

Další články k tématům - domény - IDN - Insights - UNESCO

Článek ze dne 1. června 2011 - středa

Další články od EURid Services, s.r.o.