logo

Změny v poplatcích za zřízení domény .eu

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a správce domény nejvyšší úrovně .eu EURid oznamují speciální snížení poplatků, jehož cílem je větší zpřístupnění procesu alternativního řešení sporů (ADR) o domény .eu evropské veřejnosti.

Náklady na základní řízení se snížily o 50 procent, nová struktura poplatků platí šest měsíců od 1.7. 2012. Tento krok přichází jako reakce na doporučení vyplývající z externího auditu služby ADR .eu, který si nechalo sdružení EURid zpracovat. Snížení polatků by podle něj mělo vést ke zvýšení viditelnosti služby a zlepšení přístupu k ní.

"Rozhodčí soud je mimosoudní institucí, která byla jmenována pro rozhodování sporů o doménová jména .eu. Věříme, že nová struktura poplatků pomůže ještě většímu počtu osob řešit své spory týkající se registrace domén .eu", řekl člen předsednictva Rozhodčího soudu Petr Hostaš.

Výkonný ředitel EURidu Marc Van Wesemael dodává: "EURid umožňuje všem, kdo mají legitimní přednostní práva, napadnout registraci .eu. A pokud proces ADR .eu bude ještě dostupnější zejména pro menší evropské společnosti díky snížení poplatků, je to jen potvrzení tohoto přístupu."

EURid plánuje také spolupráci s Evropskou asociací podnikových právníků (ECLA) za účelem zvýšení povědomí o používání řízení .eu jako rychlé alternativy k řízení soudnímu. Ve stejném duchu pak Rozhodčí soud plánuje zlepšit on-line platformu ADR .eu a procesní postupy.

ADR

Registraci .eu je možné napadnout, pokud se někdo domnívá, že má přednostní právo k doménovému jménu a aktuální držitel zaregistroval jméno ze spekulativních důvodů nebo za účelem zneužití. Ačkoli je možné tak učinit prostřednictvím některého evropského soudu, EURid nabízí rychlý a pohodlný postup ADR .eu prostřednictvím nezávislého Rozhodčího soudu. Není nutné nikam cestovat, protože všechny případy jsou vyřizovány on-line a e-mailem a ve 21 oficiálních jazycích EU. Vyřešení případu trvá průměrně čtyři měsíce.

EURid jmenoval Rozhodčí soud provozovatelem ADR v roce 2005. Pro konkrétní rozhodnutí ADR .eu Rozhodčí soud vybírá ze svého seznamu 136 akreditovaných mezinárodních odborníků jednoho nebo více členů panelu.

V číslech

V roce 2011 bylo zahájeno 47 případů ADR .eu a bylo zveřejněno 42 rozhodnutí, z nichž 38, tj. 90% bylo ve prospěch navrhovatele. Celkem bylo od roku 2005, kdy doména .eu vznikla, vedeno více než 1000 řízení o doménách .eu.

O ADR .eu na Rozhodčím soudě

ADR.eu je rozhodčím centrem pro spory týkající se domén .eu. ADR.eu je službou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, který sídlí v Praze. ADR.eu je jediným poskytovatelem ADR pro spory ohledně jmen domén .eu. ADR.eu pomáhá vlastníkům ochranných známek a obchodních značek, držitelům doménových jmen a registračním společnostem na celém světě vyřešit spory rychle, efektivně a úsporně.

Rozhodčí soud je nezisková organizace působící při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a rozhoduje vnitrostátní a mezinárodní obchodní spory související mimo jiné s duševním vlastnictvím a technologickými otázkami. V roce 2011 rozhodl Rozhodčí soud více než 3000 rozhodčích řízení. Řízení jsou vedena ve 21 oficiálních jazycích EU.

Další články k tématům - audit - domény - ECLA - EURid - Petr Hostaš

Článek ze dne 28. června 2012 - čtvrtek

Další články od EURid Services, s.r.o.