logo GFI Software

Marie Baranová

Sales manažer řešení GFI Software pro ČR a SK ve společnosti ZEBRA SYSTEMS

Marie Baranová - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Z mnoha průzkumů je známo, že phishingové e-maily představují významné riziko, ale je vidět, že nelze podceňovat ani podvržené e-maily či poštu obsahující malware.

Nejlepším opatřením je jako vždy vícevrstvá ochrana, tedy vedle ochrany klientských zařízení s vícefaktorovou autentizací také antivirová, antiphishingová a antispamová ochrana na úrovni poštovního serveru.

Jozef Kačala

Sales engineer pro EMEA a APAC společnosti GFI Software

Jozef Kačala - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Za současným boomem softwarových aplikací stojí probíhající digitalizace, jak z pohledu jejich počtu, tak i nároků na šířku pásma. Svou roli sehrál i Covid, během něhož došlo k prudkému nárůstu využívání SaaS aplikací.

Dnes již organizace v případě internetové konektivity nemohou spoléhat na náhodu, ale musí svým kritickým aplikacím zajistit dostatečnou šířku pásma s pomocí nástrojů pro aktivní řízení síťového provozu a jeho optimalizaci, jako je například GFI Exinda.

Marie Baranová

Sales manažer řešení GFI Software pro ČR a SK ve společnosti ZEBRA SYSTEMS

Marie Baranová - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Zákonných požadavků vztahujících se k informační bezpečnosti spíše přibývá a množící se útoky vedou k přísnějším nárokům na IT bezpečnost i v rámci obchodní spolupráce. Setkáváme se se stále větším zájmem našich partnerů a zákazníků o řešení, která dokáží zajistit splnění existujících bezpečnostních předpisů a pokrýt procesy certifikace na ISO 27001.

Jedním z takových řešení je GFI Archiver, které archivuje e-maily a soubory v jejich původním stavu v centrálním úložišti chráněném proti neoprávněné manipulaci. Tento archiv pomáhá při zajištěni souladu s předpisy, elektronickém zjišťování a případném interním vyšetřováni.

Jozef Kačala

Sales engineer pro EMEA a APAC společnosti GFI Software

Jozef Kačala - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

SaaS verzí GFI Kerio Control vycházíme vstříc požadavkům našich partnerů a zákazníků na současný trend přechodu na cloud. Stále více malých a středních společností čelí výzvám intenzivnějších kybernetických útoků a nedostatku vlastních IT odborníků a svěřuje se do rukou MSP partnerů.

Jednou z klíčových bezpečnostních funkcí, kterou mohou s klidným svědomím provozovat u svých partnerů, se nyní stává i náš firewall.

Greg Coyle

Senior Vice President Products GFI Software

Greg Coyle - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Dnes více než kdy dříve potřebují organizace po celém světě flexibilní komunikační nástroje, které mohou přizpůsobit svým potřebám při zajištění vysoké úrovně zabezpečení a efektivních nákladů. Kerio Connect se nyní stává atraktivnějším a dostupnějším řešením schopným nahradit komplexnější a nákladnější e-mailová řešení.

Nová podpora pro více serverů přináší snadné použití, jednoduchou správu a spolehlivé zabezpečení podnikům všech velikostí.

Stránka 1/24 Další >