logo

Google Chrome si získal své první příznivce

Již druhý den po představení nového prohlížeče Google Chrome jej používalo 0,64 % uživatelů. Po ustálení počátečních výkyvů používá novinku z dílny společnosti Google v současné době přibližně 0,5 % uživatelů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

Nástup nového prohlížeče Google Chrome a jeho zásah do statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz během prvního týdne od jeho uvedení na trh proběhl ve dvou vlnách. K prvnímu nárůstu došlo okamžitě poté, co Google svoji novinku dne 2. září 2008 představil. Nárůst byl velmi rychlý, prakticky z nuly na 0,64 %. V následujících dnech zaznamenal nový prohlížeč mírný pokles zájmu, aby koncem prvního zářijového týdne došlo k opětovnému zvýšení podílu.

Za touto druhou vlnou pravděpodobně stojí skutečnost, že několik dnů po představení se novým prohlížečem začala zabývat také méně technicky zaměřená média a představila tak Google Chrome širšímu okruhu uživatelů. Tedy těm, kteří existenci nového prohlížeče nezaznamenali, případně pro které představení nového prohlížeče společností Google samo o sobě nebylo dostatečným impulsem k jeho vyzkoušení. Určitou roli zde také hraje fakt, že 6. a 7. září, kdy vrcholila druhá vlna zájmu o nový prohlížeč, byly víkendové dny, které se tradičně vyznačují odlišným rozložením podílu prohlížečů.

V polovině září pak došlo k prozatímnímu ustálení podílu tohoto prohlížeče kolem 0,5 %, přičemž o víkendech zpravidla dochází k mírnému nárůstu. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem zůstává i nadále se svými přibližně 32 % (verze 7), respektive 23 % (verze 6) Microsoft Internet Explorer. Druhé místo pak stabilně zaujímá prohlížeč Mozilla Firefox s více než 22 % (verze 3), respektive s necelými 9 % (verze 2).

Z nejnovějších statistik lze vyvodit, že nejvíce uživatelů, kteří během sledovaného období přešli na prohlížeč Google Chrome, do té doby používalo prohlížeč Mozilla Firefox verze 2, jehož podíl se ve zkoumaném období snížil z původních téměř 12 % až na necelých 9 %.

"Nelze s jistotou tvrdit, že představení nového prohlížeče bylo jediným důvodem odlivu uživatelů od prohlížeče Mozilla Firefox verze 2. Tento prohlížeč již delší dobu zaznamenává odliv uživatelů a příchod Google Chrome tak možná tento proces pouze urychlil," komentuje výsledná data vedoucí služby NAVRCHOLU.cz Daniel Gogela.

Zajímavý pohled nabízí také srovnání podílů jednotlivých prohlížečů za poslední říjnový týden, ovšem pouze z pohledu návštěvníků serveru o českém Internetu Lupa.cz.

Podíly jednotlivých prohlížečů / Lupa.cz :

"Je pravděpodobné, že u odborných serverů, jako je třeba Lupa.cz, bude podíl nového prohlížeče Google Chrome vyšší než u reprezentativního vzorku webů měřených službou NAVRCHOLU.cz. Důvodem je skutečnost, že technicky zaměření uživatelé obecně projevují aktivnější přístup k nejrůznějším novinkám. Statistika serveru Lupa.cz za poslední říjnový týden tento předpoklad jednoznačně potvrzuje," uzavírá výsledky měření Daniel Gogela.

Metodika

Data vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2 005 položek, rozčleněných do 410 skupin a 94 rodin.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem.

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Článek ze dne 13. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od Internet Info s.r.o.

2,5 milionu uživatelů v ČR používá internet v mobilu

Studie českých e-shopů 2011: opakují se stále stejné chyby

České startupy na Lupa.cz

999.cz: nová služba podpory pro e-shopy

Křišťálová Lupa 2010: projektem roku je Slevomat.cz, anticena pro Datové schránky

CIF 2010: český Internet očekává příliv investic

Czech Internet Forum 2010: to NEJ z českého Internetu v jednom dni

Radka Hartmanová, nová obchodní ředitelka vydavatelství Internet Info

Defraggler je podle Slunečnice.cz TOP nástroj pro defragmentaci HD

Konference User Experience je zaměřena na potřeby uživatelů

Konference BIF 2010 se blíží

Internet Download Manager na čele programů pro stahování souborů

Odstraňte vlákno názorů k článku na Mešec.cz

Plazmová televize, výrobci předvídají postupný zánik

WebTop100, soutěž firem o nejlepší web

Business Information FORUM 2010

Czech Open Source 2010 vstupuje do finálového hlasování

IDF 2010 aneb praktický trénink pro vývojáře

Preference pro Microsoft Internet Explorer klesají

Kristýna Šonková vede oddělení Event Managementu

ICQ 7 vítězí mezi komunikačními programy

Kulatý stůl o digitalizaci zaměřený na televizory nové generace

Best Project Management

Nominace ankety Czech Open Source 2010 spuštěny

IDF 2010, konference určená webovým vývojářům

Vše o televizních přenosech ze ZOH 2010 na jednom místě

KMPlayer, nejoblíbenější přehrávač multimédií

Podíly vyhledávačů zůstaly v roce 2009 stabilní

Konference o internetové bezpečnosti prověří i pražskou OpenCard

Mirka Kužnarová, novou obchodní ředitelkou Internet Info

Lenka Krbcová, nová šéfredaktorka Vitalia.cz

Vánoční atmosféra v počítači se serverem Slunečnice.cz

Podnikatel.cz se ohrazuje proti nařčení, že uveřejnil pomluvu ČT

Adobe Flash Player u uživatelů suverénně vede

Czech Internet Forum

Vypínání analogové televize na Plzeňsku je ohroženo

HDTV a něco navíc

Databáze serveru Vitalia.cz umístěny na Mapách Google

Mobile Internet Forum 2009 odhalí reklamní potenciál mobilní komunikace

Křišťálová Lupa 2009

Dobrý web získal certifikaci Google Analytics Authorized Consultant

Do hlasování v anketě Křišťálová Lupa 2009 se nově zapojí expertní panel

Avast! nejoblíbenějším antivirovým softwarem

Windows Live Search zamíchal statistikou podílů vyhledávačů

Zahájení projektu MEDIA MONDAY

MEDIA MONDAY proběhne za necelý týden

Speciální příloha Vypínáme.cz s termíny vypínání analogových TV vysilačů

Anketa Czech Open Source 2009 má své vítěze

Porotu soutěže WebTop100 povede Ivan Pilný

Nejlepší projektový management v roce 2009 má Komerční banka