logo

Google Chrome si získal své první příznivce

Již druhý den po představení nového prohlížeče Google Chrome jej používalo 0,64 % uživatelů. Po ustálení počátečních výkyvů používá novinku z dílny společnosti Google v současné době přibližně 0,5 % uživatelů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

Nástup nového prohlížeče Google Chrome a jeho zásah do statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz během prvního týdne od jeho uvedení na trh proběhl ve dvou vlnách. K prvnímu nárůstu došlo okamžitě poté, co Google svoji novinku dne 2. září 2008 představil. Nárůst byl velmi rychlý, prakticky z nuly na 0,64 %. V následujících dnech zaznamenal nový prohlížeč mírný pokles zájmu, aby koncem prvního zářijového týdne došlo k opětovnému zvýšení podílu.

Za touto druhou vlnou pravděpodobně stojí skutečnost, že několik dnů po představení se novým prohlížečem začala zabývat také méně technicky zaměřená média a představila tak Google Chrome širšímu okruhu uživatelů. Tedy těm, kteří existenci nového prohlížeče nezaznamenali, případně pro které představení nového prohlížeče společností Google samo o sobě nebylo dostatečným impulsem k jeho vyzkoušení. Určitou roli zde také hraje fakt, že 6. a 7. září, kdy vrcholila druhá vlna zájmu o nový prohlížeč, byly víkendové dny, které se tradičně vyznačují odlišným rozložením podílu prohlížečů.

V polovině září pak došlo k prozatímnímu ustálení podílu tohoto prohlížeče kolem 0,5 %, přičemž o víkendech zpravidla dochází k mírnému nárůstu. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem zůstává i nadále se svými přibližně 32 % (verze 7), respektive 23 % (verze 6) Microsoft Internet Explorer. Druhé místo pak stabilně zaujímá prohlížeč Mozilla Firefox s více než 22 % (verze 3), respektive s necelými 9 % (verze 2).

Z nejnovějších statistik lze vyvodit, že nejvíce uživatelů, kteří během sledovaného období přešli na prohlížeč Google Chrome, do té doby používalo prohlížeč Mozilla Firefox verze 2, jehož podíl se ve zkoumaném období snížil z původních téměř 12 % až na necelých 9 %.

"Nelze s jistotou tvrdit, že představení nového prohlížeče bylo jediným důvodem odlivu uživatelů od prohlížeče Mozilla Firefox verze 2. Tento prohlížeč již delší dobu zaznamenává odliv uživatelů a příchod Google Chrome tak možná tento proces pouze urychlil," komentuje výsledná data vedoucí služby NAVRCHOLU.cz Daniel Gogela.

Zajímavý pohled nabízí také srovnání podílů jednotlivých prohlížečů za poslední říjnový týden, ovšem pouze z pohledu návštěvníků serveru o českém Internetu Lupa.cz.

Podíly jednotlivých prohlížečů / Lupa.cz :

"Je pravděpodobné, že u odborných serverů, jako je třeba Lupa.cz, bude podíl nového prohlížeče Google Chrome vyšší než u reprezentativního vzorku webů měřených službou NAVRCHOLU.cz. Důvodem je skutečnost, že technicky zaměření uživatelé obecně projevují aktivnější přístup k nejrůznějším novinkám. Statistika serveru Lupa.cz za poslední říjnový týden tento předpoklad jednoznačně potvrzuje," uzavírá výsledky měření Daniel Gogela.

Metodika

Data vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2 005 položek, rozčleněných do 410 skupin a 94 rodin.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem.

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Článek ze dne 13. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od Internet Info s.r.o.

Adobe Flash Player kraluje mezi grafickými programy

Balíček vánočních programů na Slunečnice.cz

Internet Info a TUESDAY Business Network ohlašují spojení

Windows XP stále vedou mezi českými uživateli

Nová podoba serveru Slunečnice.cz vznikla i za přispění uživatelů

Digitálně.tv poradí, jak na digitální televizní vysílání

Křišťálová Lupa 2008

LEGO u dětí boduje i virtuálně

Google v Česku roste na úkor ostatních vyhledávačů

Internet Info zajistí provoz státního informačního webu k digitalizaci

Czech Internet Forum 2008

Patrick Zandl je novým šéfredaktorem Lupa.cz

Google Chrome si získal své první příznivce

Veřejná debata o Radiu Wave

Zájem diváků o informace o digitalizaci enormně roste

Nejlepší firemní web má společnost ČEZ

Google Earth nejoblíbenějším vzdělávacím programem

Konference Czech Internet Forum 2008

Soutěž serveru DigiZone.cz o set-top-boxy zná vítěze

Zdroják je nová sekce serveru Root.cz pro vývojáře

Vyfoťte výměnu antény na vysílači Žižkov a vyhrajte

Nový speciál o HDTV v České republice

Televize Prima přechází do multiplexu 2

Konference WebTop100

Uživatelé rádi vylepšují vzhled svých obrazovek

Mobile Internet Forum

Anketa Křišťálová Lupa 2008 začíná

Kulatý stůl o digitalizaci se bude věnovat vysílacím platformám

Stahovanost komunikačních programů v červenci prudce vzrostla

Mobile Internet Forum 2008

Třetí ročník ankety Křišťálová Lupa 2008 právě startuje

České servery převážně využívají operační systém Linux

Nero mezi vypalovačkami suverénně vede

Spojení Atlasu s Centrem pozici Seznamu ve vyhledávání neohrozilo

Vedoucím redakcí vydavatelství Internet Info se stal Aleš Miklík

Společnost Internet Info koupila službu Weblogy.cz

Bomba.cz přináší to nejlepší z videa na internetu

Vysoké rozlišení obrazovek je již standardem

Nejstahovanějším antivirovým programem je avast 4

V čele poroty soutěže WebTop100 opět Dana Bérová

Nejvyšší ocenění v anketě Czech Open Source 2008 získal projekt LinuxExpo

Windows Vista velká očekávání Microsoftu nepotvrdil

K prohlížení obrázků je nejčastěji používán IrfanView

Mediální trh očekává další silný postup internetu

Projekt Přístupnost.cz radí, jak zpřístupnit informace zdravotně postiženým

Konference o internetovém marketingu proběhne již za dva týdny

V březnu nejvíce zaujaly programy pro správu faktur

Internetovému marketingu patří budoucnost

NAVRCHOLU.cz mění grafickou podobu

Speciální servis o digitální kabelové televizi