logo CZ.NIC, z.s.p.o.
Petr Bílek

Petr Bílek

Hardware Development Manager sdružení CZ.NIC

LinkedIn

Osobně jsem se s osmibitovými mikrokontrolery, konkrétně s PIC 16F84 a Atmel 8051, poprvé setkal v druhém ročníku na střední škole. Dodnes si pamatuji, jak jsme zápasili se vstupními a výstupními porty, snažili se pochopit přímé a nepřímé adresování a nakonec i rozběhnout resetovatelné stopky s pamětí za pomoci sedmisegmentových displejů a externí paměti.

Většina úloh by se dnes dala přirovnat k dětskému hraní, ale nás to bavilo a pro mnohé to byla neocenitelná lekce, která nám poskytla základy pro naši další práci při vývoji hardwarů i softwarů.

Nabídka zaměstnání CZ.NIC, z.s.p.o.