logo S&T CZ s.r.o.

Konkurenceschopnost firem ohrožují intriky zaměstnanců

Bezpečnost i výkonnost tuzemských firem ohrožují intriky zaměstnanců. 40 procent z nich poškodí zaměstnavatele či nadřízeného kvůli osobnímu prospěchu. Pravděpodobnost útoku zevnitř je třikrát vyšší než zvenčí, firmy proto nasazují speciální bezpečnostní systémy.

Podle analýzy technologické společnosti S&T CZ nejvíce ohrožuje bezpečnost a konkurenceschopnost tuzemských firem intrikaření zaměstnanců. "Interní pletichy, tedy snaha získat nekalým způsobem nějakou výhodu uvnitř firmy, patří mezi nejrozšířenější bezpečnostní rizika. V závěsu je vynášení strategických informací mimo firmu, například podrobnosti o nabídkách klíčových tendrů", říká Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert společnosti S&T CZ.

Z analýzy klíčových bezpečnostních hrozeb společnosti S&T CZ vyplývá, že interní zneužívání dat představuje větší bezpečnostní riziko (86 %) než zneužití dat zvenčí, například útok hackerů (27 %). "K intrikaření dochází v každé firmě. Vynést tajnou informaci mimo firmu a ještě ji zpeněžit je rizikové a náročné, to si běžný zaměstnanec netroufne. U interního zneužití je to ale jinak: upevnit svou pozici uvnitř firmy chce každý, s rostoucí nezaměstnaností budou interní pletichy narůstat", varuje Petr Hněvkovský.

Firemní know-how proto stále častěji ochraňují sofistikované bezpečnostní systémy, které umějí upozornit na potenciální rizikové chování uživatelů. "Zaznamenáváme meziročně zhruba 30procentní nárůst prodejů. Tyto systémy monitorují a vyhodnocují všechny události, které by mohly mít vliv na bezpečnost firmy - od pohybu osob po přístup k citlivým datům a využívání různorodých informačních zdrojů", vysvětluje Petr Hněvkovský. Lze tak snadno zjistit aktivity jednotlivých uživatelů a včas vyhodnotit nestandardní situace.

Jaké informace se nejvíce kradou:

Bezpečnostním rizikem jsou i "chodbové řeči" a hlavně pauzy na kouření. V těchto neformálních situacích se překvapivě snadno stírá subordinace a jiné formální bariéry. V těchto kolektivech se často probírají velmi důvěrné informace, které by v kanceláři málokdo řekl nahlas. Případně slouží ke sdílení velmi citlivých informací, například jak obcházet nová nařízení nebo bezpečnostní opatření.

40 procent Čechů poruší pravidla kvůli osobnímu prospěchu

Zneužití citlivých informací nejvíce hrozí firmám s více než 50 zaměstnanci, kde již existuje značné konkurenční prostředí. "V malých firmách je relativně snadné zajistit, aby se k citlivým informacím dostaly jen autorizované osoby. Případně o sobě a firmě vědí téměř vše, takže není co tajit", popisuje běžnou praxi Petr Hněvkovský.

Jakmile ale začne vznikat soutěživé prostředí, situace se rázem změní: "Češi jsou poměrně soutěživí a ambiciózní, bohužel až 40 procent z nich bez skrupulí poruší pravidla hry, pokud jim to přinese osobní výhodu. Může za to přijetí neetických forem chování v české populaci jako zcela běžné součásti života", vysvětluje psycholog Jiří Šimonek. Vyplývá to z testování 84 tisíc zaměstnanců během posledních pěti let, které provedla společnost DAP Services.

Nejvíce se intrikáni zajímají o klíčové informace, které jim umožní upevnit vliv uvnitř firmy. "Výše platů a odměn kolegů, rozvojové a strategické plány či vlastní nabídky nebo dohody s externími dodavateli", vyjmenovává Petr Hněvkovský.

To potvrzují i soudní znalci v oblasti informačních technologií: "Setkáváme se často s nulovým zabezpečením interních dat. V případě jejich zneužití se pak velmi těžko hledá viník, a i pokud se najde, bez pádných důkazů nelze takového pracovníka kvůli zneužití interních informací propustit", říká soudní znalec Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu Apogeo Esteem.

Firmy podceňují nepřítele uvnitř firmy

Za špatnou bezpečnostní situaci uvnitř firem může i fakt, že se manažeři často zaměřují na zmiňovaná vnější bezpečnostní rizika, třeba útok hackerů. Vnitřní bezpečnostní hrozby naopak bagatelizují. "Přitom pravděpodobnost útoku zevnitř je třikrát vyšší než zvenčí. Přesto se investice firem týkají hlavně vnějších rizik", varuje bezpečnostní expert Petr Hněvkovský.

Podle psychologů se tak děje i kvůli tomu, že si manažeři neradi připouštějí zrádce ve vlastním týmu: "Je to přirozené, stejně jako každý rodič vidí vlastní děti v lepším světle než okolí. O to více je třeba být na pozoru, protože intriky mohou rozložit celý pracovní tým", vysvětluje psycholog Jiří Šimonek.

Neloajalita vůči zaměstnavateli představuje historický problém, který přetrvává v české společnosti z let komunistického režimu. "V duchu rčení, kdo nekrade, okrádá svou rodinu‘ český zaměstnanec spíše hledá osobní prospěch. Prosperita firmy či týmu je pro něj až druhořadá. V Asii tomu je naopak, zaměstnanci jsou mnohem loajálnější a na úspěchu firmy jim záleží", vysvětluje psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services.

Intrikaření snižuje výkonnost firmy

Pletichy uvnitř firem představují velké riziko pro jejich další rozvoj. Pokud vliv získávají intrikáni namísto opravdu schopných zaměstnanců, konkurenceschopnost společnosti rapidně klesá. "Vliv pak mají lidé, kteří mají nízkou morálku a nezastaví se prakticky před ničím. Naopak ti schopnější a loajálnější mohou být rychle vyšachováni ze hry", vysvětluje Jiří Šimonek.

Dalším rizikem je obyčejná lidská závist. "Do bezpečnosti může firma investovat miliony, ale pokud se někdo dozví, že jeho plat je menší než kolegův, může získat touhu si přivydělat jinak či kolegu poškodit. Morálně si to obhájí tak, že si stejně bere jen to, o co ho firma připravuje", vysvětluje chování zaměstnanců v praxi soudní znalec Ivan Janoušek.

Lékem proti pletichám je nejen dobré zabezpečení interních dat, ale i vypracování systému kompetencí. "Přehnané restrikce vedou k tomu, že se lidé bezpečnostní pravidla snaží obcházet. Klíčem je tedy jasně určit, kdo k jakým informacím může a za jakých bezpečnostních podmínek. Samotné technologie jsou důležitým podpůrným prostředkem, ale nikoli spásou", uzavírá Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert společnosti S&T CZ.

Článek S&T CZ s.r.o. ze dne čtvrtek 15. prosince 2011

Další články od S&T CZ s.r.o.

Digitalizace zrychluje logistické procesy ve skladech skupiny Unipetrol

Smart metering přináší dynamické řízení tarifu spotřeby a férové účtování

Nová řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby

SAP HANA jako služba v cloudu pro malé a střední firmy

CzechInvest přešel na cloudové řešení Office 365

S&T CZ s akreditaci SAP pro aktivní řízení jakosti

Konkurenceschopnost firem ohrožují intriky zaměstnanců

Aplikace podpory manažerského rozhodování jsou letos tahounem na trhu IS

Ocenění IT projekt roku 2010 pro eDocházka

Certifikace Cisco Authorised Technology Provider pro sntcz.cz

Nový IS na sledování a vyhodnocování výroby pro Elektro-Praga Jablonec nad Nisou

Chytré telefony a tablety letos ovládnou aplikace Business Intelligence

Pavel Jiruše: nový obchodní ředitel divize Business Intelligence sntcz.cz

Trh ožívá a firmy opět začínají nabírat IT zaměstnance

Krize zvýšila zájem o Business Intelligence o 65 procent

sntcz.cz má Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení ve firmě

Tři čtvrtiny tuzemských firem dostatečně nechrání svá data

PREACTOR APS od sntcz.cz pomáhá Seco Group s optimalizací výroby

ArcSight ESM účinně brání krádeži dat

EMC Data Domain, řešení pro úsporné zálohování dat v nabídce sntcz.cz

sntcz.cz zajistí nový informační systém pro ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK

sntcz.cz pomáhá PSP společnosti Engineering s optimalizací výroby

Tři čtvrtiny tuzemských firem neví, jak postupovat v nouzi

ISO 27001pro sntcz.cz

sntcz.cz finalistou Microsoft Award 2010

sntcz.cz CZ zmodernizovala datové centrum společnosti Factoring KB

Platy v IT zamrzly a porostou minimálně

sntcz.cz je distributorem řešení Plantnode společnosti Shoplogix

sntcz.cz zajistí zákaznický servis pro restaurace AmRest

sntcz.cz implementuje řešení SAP pro CosmosDirekt

České firmy čeká datový kolaps, pokud nezmění způsob ukládání dat

sntcz.cz zavede SAP v ocelárnách Slovakia Steel Mills

sntcz.cz pomáhá v Polsku se zaváděním legislativy EU

Alza.cz a sntcz.cz CZ otevřely nové servisní středisko v pražských Holešovicích

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizí

sntcz.cz uzavřela strategické partnerství s ruskou Amphora Group

sntcz.cz je největším poskytovatelem IT konzultačních služeb ve východní Evropě

sntcz.cz na Slovensku zrealizovala 54 projektů přechodu na euro

sntcz.cz se stalo implementačním partnerem EMC

sntcz.cz CZ uspořádala setkání uživatelů informačního systému Infor ERP MAX/MAX+

Krádeže firemních dat rostou v dobách ekonomické nejistoty

sntcz.cz pořádá konferenci uživatelů systému MAX

sntcz.cz integruje SAP v největší jihoevropské potravinářské skupině PERUTNINA PTUJ

sntcz.cz zrealizovala systém sledování tavby ve slévárně Buzuluk

sntcz.cz virtualizuje IT infrastrukturu ve Veolia Voda

sntcz.cz zkonsolidovala aplikace v Knauf Insulation

Manažerem pro klíčové zákazníky je Jiří Demartini

Jan Gábriš se stal ředitelem divize Business Solutions sntcz.cz

GCC Services se stala součástí sntcz.cz

SnT staví síť pro ukrajinského mobilního operátora