logo ABB s.r.o.

Ostrov Robben Island využívá ekologické a stabilní napájení solární energií

Solární mikrosíť ABB a bezdrátové technologie výrazně omezují využívání dieselových generátorů na ostrově. Nasazení moderních technologií ke zvýšení úrovně energetické soběstačnosti ostrova současně slouží jako globální příklad budoucnosti čisté energie.

Mikrosíť je v zásadě elektrická rozvodná síť malých rozměrů a na Robben Island umožní výrazně omezit využívání dieselových generátorů. Ty byly dříve jediným zdrojem energie, spotřebují hodně paliva a produkují uhlíkové emise.

Společnost ABB, která již v různých lokalitách instalovala tři desítky mikrosítí, považuje tuto technologii za vhodnou pro ostrovy kdekoli na světě. A také všude tam, kde je vzhledem k odlehlé poloze nebo řídkému zalidnění potřeba čistých, ekologických a stabilních zdrojů energie, jež nejsou napojené na žádnou velkou energetickou síť.

K dosažení optimální efektivnosti potřebuje mikrosíť rozsáhlé digitální funkce. Dálkové monitorování ABB Ability umožňuje systém monitorovat a provozovat jej z Kapského Města, které leží devět kilometrů odsud za mořským průlivem plným zrádných proudů. Díky dálkovému ovládání rovněž odpadá nutnost udržovat pracovníky na ostrově, neboť nestálé počasí v oblasti může někdy znemožnit cestu na pevninu i z pevniny.

Robben Island, kde se nachází rovněž fungující přístav a maják, potřebuje celkově energie tolik jako malá vesnice, což odpovídá energetické spotřebě přibližně 130 domácností. Před výstavbou mikrosítě se k výrobě elektrické energie na ostrově používaly jenom dieselové generátory a ročně se spálilo kolem 600000 litrů paliva.

Finanční náklady i znečištění životního prostředí byly značné. Mikrosíť umožní napájení ostrova sluneční energií nejméně devět měsíců v roce, přičemž nafta bude sloužit jen jako záložní zdroj. Výsledkem budou nižší náklady na palivo a snížení uhlíkových emisí o 75%.

Mikrosíť na Robben Island zachycuje sluneční energii pomocí pole fotovoltaických panelů v jihovýchodní části ostrova. Pole zaujímá rozlohu fotbalového hřiště a má maximální výkon 667 kilowattů. Dvanáct solárních střídačů převádí stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud, který slouží k napájení ostrova elektřinou.

Mikrosíť dokáže během dne fungovat na sluneční energii a je vybavená akumulátory, které zvládnou poskytovat energii po dobu přibližně sedmi hodin po západu slunce.

Projekt je součástí iniciativy pro ekologický cestovní ruch, kterou financuje Ministerstvo cestovního ruchu Jihoafrické republiky, a realizovala jej inženýrská, nákupní a dodavatelská společnost SOLA Future Energy.

Další výhodou bezdrátové sítě je, že nevyžaduje budování kabelových žlabů, čímž je chráněno místní prostředí. Robben Island je součástí jihoafrického programu na ochranu přírodního dědictví a žije tu více než 20000 afrických tučňáků a stáda antilop skákavých, které jsou jihoafrickým národním maskotem. Ostrov je také domovem mnoha ptáků.

Ostrov Robben Island

Ostrov Robben Island v Jižní Africe, který je zapsán jako památka světového dědictví UNESCO, dokáže být velmi drsný. Po staletí zde stála nechvalně známá věznice spalovaná sluncem a bičovaná větrem. A v ní Nelson Mandela strávil 18 let svého těžkého, vytrvalého, a nakonec úspěšného boje za svržení apartheidu. Věznice nyní funguje jako muzeum, ale zároveň se také stala příkladem budoucnosti založené na čisté energii.

Na ostrov trajektem denně přijíždí až 2000 návštěvníků a působí tu více než 100 průvodců a dalšího personálu, který se stará o muzeum. Pro zajištění dodávky elektřiny pro ostrov zde jihoafrické ministerstvo cestovního ruchu nechalo instalovat novou solární mikrosíť, v níž se uplatňují nejmodernější technologie ABB.

Článek ABB s.r.o. ze dne 24. listopadu 2017 - pátek

Další články od ABB s.r.o.

Acronis True Image 2019