logo ARBES Technologies, a.s.

Michal Houštecký

Generální ředitel společnosti ARBES Technologies

Michal Houštecký - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Velkým milníkem byla v roce 1998 implementace prvního on-line bankovnictví v Česku. Na tuzemském trhu ho jako první nabídla společnosti Expandia Bank (později eBank) - šlo o prvního klienta našeho core bankovního systému, prostřednictvím kterého se u nás zrodilo přímé bankovnictví. Dnes tuto možnost obsluhy banky všichni považují za absolutní samozřejmost, která dalece předběhla svou dobu.

Jdeme cestou podpory nových technologií a rozvoje stávajících produktů. IT obor, ve kterém na trhu působíme již 30 let, je velmi dynamickým oborem podnikání a mým největším přáním je, abychom překonali stávající očekávání trhu.

Branislav Beneš

Ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies

Branislav Beneš - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Jako významný dodavatel bankovního a finančního software chceme být našim zákazníkům tím nejlepším partnerem na cestě k jejich byznysu. Z tohoto důvodu jsme udělali vše pro to, abychom také vyhověli požadavku na rychlé nasazení. Díky zkušenostem a odbornému zázemí našich zaměstnanců se podařilo nasadit celé řešení depozitáře ve velmi krátkém období pouhých pěti měsíců.

Na rychlé implementaci systému do plné funkčnosti se výrazně projevila vysoká erudovanost a dlouholeté zkušenosti implementačního týmu ARBES Technologies - to je cenná výhoda v případě poptávky na trhu pro zahájení působení nové společnosti poskytující takto specifický typ služeb.

Michal Houštecký

Generální ředitel společnosti ARBES Technologies

Michal Houštecký - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Cílem akvizice je rozšíření týmu zkušených odborníků v ARBES Technologies a posílení našeho postavení na trhu, což bude přínosem především pro naše stávající, ale o potenciální obchodní partnery. To vše přispěje k dalšímu maximálnímu zkvalitňování našich služeb a řešení.

Akvizice přinese spojení dvou týmů, které mají mnohaleté zkušenosti v oboru vývoje specializovaného softwaru pro finanční služby.

Využijeme potenciál každého člena týmu k návrhu nové generace produktů pro oblast bankovnictví, přičemž stávající řešení u klientů budou podporována a rozvíjena i nadále.

Branislav Beneš

Ředitel divize FIS společnosti ARBES Technologies

Branislav Beneš - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Obchodník s deriváty - MTX Capital Services, nově používá naše řešení jako centrální a primární informační systém pro evidenci obchodů, jejich zaúčtování, reporting a risk management. Dodali jsme klíčové komponenty jako jsou evidence klientů, produktů, pokynů a transakcí, správu komoditních derivátů, Collateral a margin management a účtování realizovaných obchodů a navazující regulatorní reporting ČNB a EU.

Na základě našeho produktově orientovaného přístupu se podařilo u projektu pro Partners Asset Management zkrátit čas od objednání až po finální implementaci na méně než šest měsíců. To je v případě softwarových IT projektů této velikosti vynikající a téměř nevídaný výsledek.

Markéta Houštecká

Ředitelka startupu INBRAIT

Markéta Houštecká - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Brzy již nebude žádná velká společnost, která by byla schopna inhouse zajistit všechny technické dovednosti potřebné k provozování operací v nových obchodních modelech. Už není možné zajišťovat chod infrastruktury pouze pomocí interních odborníků. Aby firmy udržely svou konkurenceschopnost, nebudou moci outsourcovat pouze vedlejší služby.

A tak podniky hledají partnery, kteří jsou hluboce specializováni na konkrétní oblasti. Společnosti, které tak dokáží shromáždit širší škálu IT odborníků a současně zvýšit kvalitu svých služeb, budou velmi vyhledávané.

Michal Houštecký

Generální ředitel společnosti ARBES Technologies

Michal Houštecký - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Nasazení automatického finančního poradce pro PARTNERS INVESTMENTS trval osm měsíců a navazuje na dlouholetý vývoj systémů AMS a AMS-WEB. Robo-advisor bude použitý i u klientů v Česku.

Úspěšná implementace na Slovensku je důkazem správného směrování a politiky, kterou ARBES Group zvolil v loňském roce akvizicí společnosti Finamis a vývojem společného produktu pro investování na bázi ARBES AMS.

Michal Houštecký

Generální ředitel společnosti ARBES Technologies

Michal Houštecký - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Dlouhodobě upevňujeme naši pozici sledováním nejnovějších technologických trendů, systematickým předáváním know-how, a budujeme zkušený a stabilní týmy odborníků.

Našim zákazníkům nasloucháme, a díky hlubokým znalostem oboru dobře rozumíme jejich potřebám, a proto už několik let poskytujeme kapacity našich IT odborníků různým firmám - od konzultací, přes návrh softwarové architektury, projektové řízení či analýzu až po samotný vývoj, testing i dočasný ostrý provoz.

Protože zájem o tuto možnost spolupráce u středních a malých organizací kontinuálně roste, vytvořili jsme novou firmu, která by bodyshoppingové aktivity zastřešovala.

Michal Mareš

Obchodní ředitel společnosti STAPRO

Michal Mareš - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

ARBES Technologies vnímáme jako uznávaného silného lídra v oblasti ekonomických informačních systémů pro finanční i nefinanční sektor.

Společnou aliancí trh získal silné uskupení poskytující vyspělá řešení pomáhající pracovníkům ve zdravotnictví zvyšovat efektivitu zdravotní péče poskytované klientům.

Zuzana Jakubová

Ředitelka divize HealthCare & FEIS v ARBES Technologies

Zuzana Jakubová - ARBES Technologies, a.s.logo ARBES Technologies, a.s.LinkedIn

Ústředním spojovatelem všech informací je pacient, proto jsou ve zdravotnické informatice požadovány vysoké záruky na bezpečnost informací, a to klade na systém, který musí být z podstaty velmi univerzální, vysoké nároky jak na stabilitu, tak na bezpečnost.

ARBES Technologies má dlouholeté zkušenosti s realizací a implementací bankovních systémů, má propracovanou metodiku vývoje a nasazení informačních systémů do nejmenších detailů, a to nám dává prostor k realizaci chystaných výzev pro zdravotnická zařízení v ČR.

Nabídka zaměstnání ARBES Technologies, a.s.