logo Asseco Solutions, a.s.

Jan Škarban

Vedoucí nepřímého obchodu informačních systémů HELIOS společnosti Asseco Solutions

Jan Škarban - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

HELIOS Open je samozřejmě vedle marketingové podpory a silné značky podpořen systém soustavného vzdělávání a certifikací, které reflektují úroveň dosažené spolupráce. Všichni naši partneři tak poskytují vysoce kvalitní služby.

Splnění těchto požadavků je podmínkou aktivního partnerství. Partnerské firmy mají také prostor podílet se na rozvoji systémů HELIOS.

Lukáš Rezek

Produktový manažer ERP systému HELIOS Orange společnosti Asseco Solutions

Lukáš Rezek - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Baví mě, že můžu pomáhat firmám, aby rostly a dosahovaly stále lepších výsledků. Zároveň oceňuji, že se můžu učit od těch nejlepších specialistů na českém trhu. A také se mi na pozici produktového manažera líbí, že vidím, jak to ve známých velkých firmách opravdu funguje.

Není mnoho zaměstnání, kde se můžete koukat úspěšným společnostem přímo do kuchyně.

Vladan Zalejský

Ředitel divize Veřejná správa společnosti Asseco Solutions

Vladan Zalejský - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Informační systém HELIOS Pantheon chápeme jako chrám opírající se o stabilní pilíře podporující digitalizaci veřejné správy v každé organizaci - přesná a relevantní data, snadná propojitelnost na jiné informační systémy a znalosti našich lidí pro vytváření špičkových řešení u našich zákazníků.

Tím více nás pochopitelně potěšilo, že odborná porota takto významné soutěže tuto naši snahu oceňuje. V letošním roce budou následovat další kola soutěže, přičemž absolutní vítěz bude zveřejněn až v jeho konci. Už nyní však víme, že můžeme být na svoji práci hrdí a věříme v dosažení nejvyšší mety.

Koncem roku 2020 získal v této soutěži absolutní prvenství v kategorii Informační systémy již také náš nový ERP systém HELIOS Nephrite - významně zrychluje tok elektronických dokumentů a staví na osvědčeném prostředí běžných kancelářských aplikací.

Martin Kršňák

Business Development Director společnosti Asseco Solutions

Martin Kršňák - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Rád bych poděkoval společnosti Geetoo za úspěšnou spolupráci na projektu ERPORT. Velmi nás těší, že je v konkurenci ostatních cloudových nabídek úspěšný, což potvrzuje i získané ocenění.

ERPORT byl od začátku koncipován jako SaaS nabídka ERP systémů HELIOS pro nové zákazníky a současně pro podporu snadného přechodu provozu HELIOS do cloudového prostředí pro kiž stávající zákazníky.

Vladan Zalejský

Ředitel divize Veřejná správa společnosti Asseco Solutions

Vladan Zalejský - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Jsme tvůrci informačních systémů pro veřejnou správu se specializací na ekonomické a agendové systémy. Na legislativu a ekonomiku jsme proto při vyvíjení tohoto pokročilého systému mysleli především. HELIOS Pantheon chápeme jako chrám opírající se o stabilní pilíře podporující digitalizaci veřejné správy v každé organizaci - přesná a relevantní data, snadná propojitelnost na jiné informační systémy a znalosti našich lidí pro vytváření špičkových řešení u našich zákazníků.

Naše řešení s sebou nese i výhodu možnosti napojení na síť partnerských řešení, které můžeme nabídnout přímo na míru potřebám veřejné správy. Nenabízíme však jen systém samotný, ale zejména podporu při práci jeho uživatelů týmem našich zkušených odborníků. Dokážeme se napojit na kterýkoli informační systém, který už úřad používá, čímž odpadá jak zdvojená práce, tak i stres, který často nasazení nového systému provází.

Typicky se jedná například o kontrolní mechanismy a reportingové výstupy, ty lze snadno implementovat díky Business Intelligence.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Pantheon osloví především ty organizace, které jsou otevřené elektronizaci a inovacím. Uživatelé systému budou mít k dispozici širokou škálu funkcionalit, které uspokojí i organizace s náročnějšími požadavky a složitějšími procesy.

Věříme, že se lidé ve veřejné správě s pomocí správně fungujících informačních systémů mohou více soustředit na službu občanům a tím se podílet na zlepšování kvality života v České republice.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

Nesmírně nás potěšilo jak toto významné ocenění, tak i slova předních odborníků z oblasti IT, která potvrdila, že nový HELIOS Nephrite skutečně naplňuje naše úsilí a zejména očekávání našich zákazníků. Současně nás však ocenění, jež je v krátké době (HELIOS Nephrite - IT produkt roku 2020) již druhým oficiálním úspěchem našeho nového produktu, velmi zavazuje.

Zavazuje nás právě vůči početným řadám zákazníků, jimž systémy z rodiny HELIOS jsou a budou pomocníky a pro které plánujeme další inovace našich původních produktů či produkty úplně nové.

Jiří Brych

Produktový manažer HELIOS Nephrite

Jiří Brych - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Do společnosti Asseco Solutions mě přivedla touha pomáhat firmám s využitím digitalizace nejrůznějších produktů. A myslím, že zde je skutečně to pravé místo, protože informační systémy HELIOS prostupují celou firmou, a tak je kýžený dopad nejviditelnější.

Prostě ideální místo, jak měnit svět.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

Jsme opravdu hrdí na skutečnost, že náš nový produkt získal tak prestižní ocenění. To však pochopitelně neznamená, že můžeme usnout na vavřínech.

Naopak, ocenění nás zavazuje - i nadále budeme tvrdě pracovat na tom, aby všechny naše produkty dokázaly zaujmout odborníky, kteří je posuzují, nicméně nejdůležitější je, aby byly dokonalými pomocníky pro naše zákazníky.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

V dnešní době, kdy v ČR nezaměstnanost dosahuje výše pouhých 2,3%, se prakticky ve všech oblastech výroby - a nejen výroby - nedostává pracovních sil. Proto zatěžovat zaměstnance rutinními aktivitami, místo kterých by se mohli věnovat důležitějším záležitostem, znamená riskovat konkurenceschopnost své firmy. Například je třeba zmínit oblast zvanou big data. Podniky i fyzické osoby v dnešní době produkují stále větší objemy dat.

Ty mohou využít ve svůj prospěch, pokud se naučí se v nich vyznat a zpracovávat je. Právě technologie, které přicházejí s iniciativou Průmysl 4.0, dokáží s velkými daty pracovat a vytáhnout z nich pro podnik a jeho výrobu to podstatné. Nástroje, které dnes máme k dispozici, se dostávají až na úroveň možnosti prediktivní analýzy a posléze umělé inteligence.

Mění se i celková podoba informačních systémů, které se dnes vyznačují nejen vyšší uživatelskou přívětivostí, ale i tzv. User Experience - tedy způsobem, jak informační systém konzumujeme a jaký prožitek z toho máme.

Lukáš Ontl

Produktový manažer společnosti Asseco Solutions

Lukáš Ontl - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Velkou výhodou ERP systému je například plně integrované řešení Business Intelligence, které dokáže v datech firmy zjistit klíčové souvislosti pro její úspěch na trhu - jak pro zvyšování tržeb, tak pro snižování nákladů, čímž získá velkou konkurenční výhodu. Jako téma s velkým potenciálem pro inovace se ukázaly především oblasti Skladového hospodářství, Obchodu a Finančního controllingu.

Velmi důležitou novou funkcionalitou je pak prediktivní analýza důsledků, díky které je možno do velké míry eliminovat onen neblahý lidský faktor. Očekáváme, že se požadavky firem v budoucnu budou opět měnit. Společnosti budou od svých producentů automatizovaných systémů očekávat více flexibility a nezávislosti.

Rády si proto budou vybírat produkty od více dodavatelů. Kromě toho budou také čím dál méně ochotny investovat do komplexních systémů.

Jan Fiala

Ředitel divize realizace Helios Orange společnosti Asseco Solutions

Jan Fiala - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Digitální svět má to nejlepší stále před sebou. A to nejzajímavější je podílet se na vytváření konkurenčních výhod a nabízet inovativní řešení pro doposud nevyřešené problémy. Spolu s tím se chci v Asseco Solutions věnovat rozvoji týmů i jednotlivců a přispět tak k dalšímu růstu společnosti

Martin Stoilov

Ředitel divize Enterprise společnosti Asseco Solutions

Martin Stoilov - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Na SW a ICT řešeních mám rád, když chytře podporují kreativní práci a účelně automatizují a optimalizují běžné procesy. Těším se proto, že v rámci Asseco Solutions se budu podílet na inovaci produktové řady, přechodu na cloud a s tím spojené transformaci obchodního modelu

Petr Vondráček

Vedoucí marketingu společnosti Asseco Solutions

Petr Vondráček - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Nejvíce si vážím těch ocenění, která mají přímý vliv na obchodní výsledky společnosti a zákaznickou spokojenost. Zákaznický prožitek a výrazný produktový marketing bych rád promítl co nejdříve v marketingových aktivitách nosné produktové řady Asseco, tedy značky Helios.

Za celou svoji kariéru se snažím mazat rozdíly mezi marketingem a obchodem. Rád tyto aktivity vzájemně provazuji.

Petr Hampl

Prokurista společnosti Asseco Solutions

Petr Hampl - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Ekonomika jede na plné obrátky a požadavky zákazníků, zejména výrobních firem, se rok co rok zvyšují a musíme tak i přes naši velikost a komplexnost poskytovaných služeb, zajistit dostatečnou flexibilitu v reakcích na ně.

Proto intenzivně pracujeme na inovacích, zejména v oblasti stále se zvyšující podpory automatizace procesů.

Martin Jedlička

Vedoucí marketingu společnosti Asseco Solutions

Martin Jedlička - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Ačkoliv mluvíme k firemní klientele, tak se snažíme využívat prvky známé především z B2C komunikace. Proto ani v naší kampani nechybí emoce a vtip, pomocí kterých ukazujeme výhody našich systémů. Před spuštěním kampaně jsme si důkladně otestovali naši kreativu a aktuální video baví diváky ještě víc, než předchozí. Tomu také odpovídají první čísla, která pozorujeme.

Naše kampaň je cílena na vybrané skupiny populace a jim je přizpůsoben i výběr médií. Naším cílem není zasáhnout masy, ale lidi, kterým je blízký náš humor a kterým naše systémy mohou přinést prospěch.

Dušan Drechsler

Finanční ředitel společnosti Asseco Solutions ČR

Dušan Drechsler - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

Nárůst, kterého jsme za posledních šesti měsíců dosáhli, svědčí o tom, že si firmy uvědomují potřebu optimalizovat podnikové procesy za pomoci kvalitního informačního systému.

Tomu napovídá i rozšíření našeho klientského portfolia o významné společnosti, jakými jsou například Stahlgruber nebo Mountfield.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

K vytvoření systému SCS nás inspirovali sami naši zákazníci. Při rozhovorech s nimi nám došla velmi logická skutečnost - odborníkem na konkrétní produkt je především sám jeho výrobce, a to i v případě, že už se tento výrobek nenachází v jeho firmě, ale je používán u zákazníka. Výrobce totiž přesně ví, na základě jakých detailů lze poznat, že u konkrétního stroje bude brzy nutné provést údržbu. Ať už je to nezvykle vysoká teplota, přílišné vibrace, nebo charakteristická kombinace určitých faktorů.

Prostřednictvím SCS mohou nyní lidé z výrobních firem tyto vědomosti reálně využít a optimalizovat tak servis a údržbu pro své koncové zákazníky. Využití pro SCS není pouze ve výrobě, nutnost prediktivní údržby vyvstává i v mnoha odlišných oblastech - od automatu na kávu až po lidský organismus - tedy v medicíně.

Zavedením prediktivní údržby ve kterékoli oblasti si ušetříme problémy vyplývající z neznalosti skutečností, ale na druhé straně i lidské kapacity, které by například neustále zbytečně kontrolovaly stav.

Martin Kršňák

Business Development Director společnosti Asseco Solutions

Martin Kršňák - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Budoucnost ERP systémů je dle mého názoru v daleko komplexnějším celku, než jaký mohou dnešní řešení nabídnout.

Abyste takový koncept mohli realizovat, potřebujete získat znalosti a zdroje z oblastí, které doposud výrobci ERP systémů řešili jen okrajově, či vůbec. Akvizice jsou přirozeně vhodnou cestou, jak celý koncept akcelerovat.

Martin Kršňák

Manažer partnerské sítě HELIOS

Martin Kršňák - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Představte si, že váš systém je dopravní letadlo. Jestliže chcete letět, nemusíte se nyní starat o jeho přípravu, o stav pohonných hmot, o catering či o uniformu pilota.

Svěříte-li se do služeb ERPORTu, nemusíte se starat o stav ERP systému, který využíváte. Díky ERPORTu máte své letadlo kdykoli k dispozici, včetně služeb týmu dokonalých profesionálů.

Martin Jedlička

Vedoucí marketingu společnosti Asseco Solutions

Martin Jedlička - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

V dnešní době jsou lidé obecně zvyklí spíše sledovat, než číst. A vtip a nadsázka vždy mluví k budoucímu zákazníkovi přesvědčivěji, než dlouhé vážné vysvětlování, co mu produkt přinese.

Ostatně - rozkaz zněl jasně - kampaň musí být vtipná, kreativní a srozumitelná a hlavně jiná, než všechny předchozí.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

Jsem velmi šťastný, že přicházíme s takto moderním řešením právě nyní, kdy je cloud computing jedním z nejaktuálnějších trendů. Do podnikové sféry přináší dvě naprosto zásadní výhody - méně starostí s provozem IT a flexibilní řízení nákladů na výpočetní techniku.

To dává podnikům možnost se soustředit na svůj byznys, což je zejména v segmentu malých firem a účetních firem naprosto zásadní.

Olga Koupilová

Produktová manažerka systému HELIOS Green

Olga Koupilová - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

V nejnovější verzi jsme chtěli potěšit nejen rozum, ale i oko našeho uživatele. Modernější a vzdušnější design, možnost zvětšení ikon a zpřehlednění oken mu zjednoduší orientaci v systému a zpříjemní a zrychlí jeho práci.

Využití plochy pro umístění informací a odkazů vytvoří z našeho informačního systému výchozí bod pro veškeré aktivity, které uživatel na svém počítači potřebuje provádět.

Petr Hampl

Obchodní ředitel společnosti Asseco Solutions Slovensko

Petr Hampl - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Vytváření a udržování vztahů se zákazníky je v obchodu s informačními systémy klíčovým procesem. Rád bych se nyní se svými slovenskými kolegy podělil o své dlouholeté zkušenosti z této oblasti a pokusil se pomoci jim s hledáním obchodních příležitostí.

Ačkoli se český a slovenský trh liší a každý z nich má svá specifika, společně určitě brzy najdeme k zákazníkům tu nejlepší cestu.