logo Dell Technologies

Dell EMC PowerStore Metro Node pro synchronní ukládání dat

Nová technologie Dell EMC PowerStore Metro Node je konstruována speciálně pro potřeby zajištění kontinuity provozu - dokáže automaticky iniciovat okamžité přepnutí mezi lokalitami v případě výpadku pomocí své unikátní technologie virtuálních strojů.

Na rozdíl od některých aktivně-pasivních řešení nabízí tato technologie nový uzel PowerStore aktivní-aktivní konfiguraci se simultánním zápisem v obou lokalitách a podporuje nulovou hodnotu cílového bodu zotavení (RPO) a cílové doby zotavení (RTO).

Většina institucí od IT nyní kromě plánu obnovy po havárii vyžaduje také plán zachování kontinuity provozu a neustálé dostupnosti, aby data podnikových aplikací zůstávala nenarušena a aktuální i po výpadku některé lokality nebo datového centra.

Jen málo firem dnes dokáže personálně zajistit nepřetržitý provoz datového centra, takže se v mnoha případech plány na zajištění kontinuity spoléhají na automaticky iniciované přepnutí lokalit, které ještě více sníží riziko ztráty důležitých dat v případě výpadku.

Nulové RPO znamená, že se očekává nulová ztráta dat. Nulové RTO znamená, že k obnově musí dojít v nulovém čase, tedy okamžitě.

Mimoto dokáže PowerStore Metro Node automaticky iniciovat okamžité přepnutí mezi lokalitami v případě výpadku pomocí své unikátní technologie virtuálních strojů (VM) s funkcí witness.

Poskytovat nulové hodnoty RPO a RTO dokáže pouze synchronní replikace mezi dvěma lokalitami s plně zrcadlenými úložnými systémy a v aktivní-aktivní konfiguraci.

PowerStore Metro Node zajišťuje, že firemní data budou vždy k dispozici a dostupná s obousměrným zpožděním (RTT) méně než 10 milisekund.

Hlavní výhody Metro Node pro synchronní ukládání dat:

Další články k tématům - automatizace - datacentrum - Metro Node - replikace - RPO - RTO - úložiště

Článek Dell Technologies ze dne 4. března 2021 - čtvrtek

Další články od Dell Technologies