logo Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub

Jiří Hub

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Asseco Solutions

nic

K vytvoření systému SCS nás inspirovali sami naši zákazníci. Při rozhovorech s nimi nám došla velmi logická skutečnost - odborníkem na konkrétní produkt je především sám jeho výrobce, a to i v případě, že už se tento výrobek nenachází v jeho firmě, ale je používán u zákazníka. Výrobce totiž přesně ví, na základě jakých detailů lze poznat, že u konkrétního stroje bude brzy nutné provést údržbu. Ať už je to nezvykle vysoká teplota, přílišné vibrace, nebo charakteristická kombinace určitých faktorů.

Prostřednictvím SCS mohou nyní lidé z výrobních firem tyto vědomosti reálně využít a optimalizovat tak servis a údržbu pro své koncové zákazníky. Využití pro SCS není pouze ve výrobě, nutnost prediktivní údržby vyvstává i v mnoha odlišných oblastech - od automatu na kávu až po lidský organismus - tedy v medicíně.

Zavedením prediktivní údržby ve kterékoli oblasti si ušetříme problémy vyplývající z neznalosti skutečností, ale na druhé straně i lidské kapacity, které by například neustále zbytečně kontrolovaly stav.

Jsem velmi šťastný, že přicházíme s takto moderním řešením právě nyní, kdy je cloud computing jedním z nejaktuálnějších trendů. Do podnikové sféry přináší dvě naprosto zásadní výhody - méně starostí s provozem IT a flexibilní řízení nákladů na výpočetní techniku.

To dává podnikům možnost se soustředit na svůj byznys, což je zejména v segmentu malých firem a účetních firem naprosto zásadní.

Konference Banking Forum 2018