logo Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

nic

HELIOS Pantheon osloví především ty organizace, které jsou otevřené elektronizaci a inovacím. Uživatelé systému budou mít k dispozici širokou škálu funkcionalit, které uspokojí i organizace s náročnějšími požadavky a složitějšími procesy.

Věříme, že se lidé ve veřejné správě s pomocí správně fungujících informačních systémů mohou více soustředit na službu občanům a tím se podílet na zlepšování kvality života v České republice.

Nesmírně nás potěšilo jak toto významné ocenění, tak i slova předních odborníků z oblasti IT, která potvrdila, že nový HELIOS Nephrite skutečně naplňuje naše úsilí a zejména očekávání našich zákazníků. Současně nás však ocenění, jež je v krátké době (HELIOS Nephrite - IT produkt roku 2020) již druhým oficiálním úspěchem našeho nového produktu, velmi zavazuje.

Zavazuje nás právě vůči početným řadám zákazníků, jimž systémy z rodiny HELIOS jsou a budou pomocníky a pro které plánujeme další inovace našich původních produktů či produkty úplně nové.

Jsme opravdu hrdí na skutečnost, že náš nový produkt získal tak prestižní ocenění. To však pochopitelně neznamená, že můžeme usnout na vavřínech.

Naopak, ocenění nás zavazuje - i nadále budeme tvrdě pracovat na tom, aby všechny naše produkty dokázaly zaujmout odborníky, kteří je posuzují, nicméně nejdůležitější je, aby byly dokonalými pomocníky pro naše zákazníky.

V dnešní době, kdy v ČR nezaměstnanost dosahuje výše pouhých 2,3%, se prakticky ve všech oblastech výroby - a nejen výroby - nedostává pracovních sil. Proto zatěžovat zaměstnance rutinními aktivitami, místo kterých by se mohli věnovat důležitějším záležitostem, znamená riskovat konkurenceschopnost své firmy. Například je třeba zmínit oblast zvanou big data. Podniky i fyzické osoby v dnešní době produkují stále větší objemy dat.

Ty mohou využít ve svůj prospěch, pokud se naučí se v nich vyznat a zpracovávat je. Právě technologie, které přicházejí s iniciativou Průmysl 4.0, dokáží s velkými daty pracovat a vytáhnout z nich pro podnik a jeho výrobu to podstatné. Nástroje, které dnes máme k dispozici, se dostávají až na úroveň možnosti prediktivní analýzy a posléze umělé inteligence.

Mění se i celková podoba informačních systémů, které se dnes vyznačují nejen vyšší uživatelskou přívětivostí, ale i tzv. User Experience - tedy způsobem, jak informační systém konzumujeme a jaký prožitek z toho máme.

K vytvoření systému SCS nás inspirovali sami naši zákazníci. Při rozhovorech s nimi nám došla velmi logická skutečnost - odborníkem na konkrétní produkt je především sám jeho výrobce, a to i v případě, že už se tento výrobek nenachází v jeho firmě, ale je používán u zákazníka. Výrobce totiž přesně ví, na základě jakých detailů lze poznat, že u konkrétního stroje bude brzy nutné provést údržbu. Ať už je to nezvykle vysoká teplota, přílišné vibrace, nebo charakteristická kombinace určitých faktorů.

Prostřednictvím SCS mohou nyní lidé z výrobních firem tyto vědomosti reálně využít a optimalizovat tak servis a údržbu pro své koncové zákazníky. Využití pro SCS není pouze ve výrobě, nutnost prediktivní údržby vyvstává i v mnoha odlišných oblastech - od automatu na kávu až po lidský organismus - tedy v medicíně.

Zavedením prediktivní údržby ve kterékoli oblasti si ušetříme problémy vyplývající z neznalosti skutečností, ale na druhé straně i lidské kapacity, které by například neustále zbytečně kontrolovaly stav.

Jsem velmi šťastný, že přicházíme s takto moderním řešením právě nyní, kdy je cloud computing jedním z nejaktuálnějších trendů. Do podnikové sféry přináší dvě naprosto zásadní výhody - méně starostí s provozem IT a flexibilní řízení nákladů na výpočetní techniku.

To dává podnikům možnost se soustředit na svůj byznys, což je zejména v segmentu malých firem a účetních firem naprosto zásadní.