logo Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub

Jiří Hub

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Asseco Solutions

nic

V dnešní době, kdy v ČR nezaměstnanost dosahuje výše pouhých 2,3%, se prakticky ve všech oblastech výroby - a nejen výroby - nedostává pracovních sil. Proto zatěžovat zaměstnance rutinními aktivitami, místo kterých by se mohli věnovat důležitějším záležitostem, znamená riskovat konkurenceschopnost své firmy. Například je třeba zmínit oblast zvanou big data. Podniky i fyzické osoby v dnešní době produkují stále větší objemy dat.

Ty mohou využít ve svůj prospěch, pokud se naučí se v nich vyznat a zpracovávat je. Právě technologie, které přicházejí s iniciativou Průmysl 4.0, dokáží s velkými daty pracovat a vytáhnout z nich pro podnik a jeho výrobu to podstatné. Nástroje, které dnes máme k dispozici, se dostávají až na úroveň možnosti prediktivní analýzy a posléze umělé inteligence.

Mění se i celková podoba informačních systémů, které se dnes vyznačují nejen vyšší uživatelskou přívětivostí, ale i tzv. User Experience - tedy způsobem, jak informační systém konzumujeme a jaký prožitek z toho máme.

K vytvoření systému SCS nás inspirovali sami naši zákazníci. Při rozhovorech s nimi nám došla velmi logická skutečnost - odborníkem na konkrétní produkt je především sám jeho výrobce, a to i v případě, že už se tento výrobek nenachází v jeho firmě, ale je používán u zákazníka. Výrobce totiž přesně ví, na základě jakých detailů lze poznat, že u konkrétního stroje bude brzy nutné provést údržbu. Ať už je to nezvykle vysoká teplota, přílišné vibrace, nebo charakteristická kombinace určitých faktorů.

Prostřednictvím SCS mohou nyní lidé z výrobních firem tyto vědomosti reálně využít a optimalizovat tak servis a údržbu pro své koncové zákazníky. Využití pro SCS není pouze ve výrobě, nutnost prediktivní údržby vyvstává i v mnoha odlišných oblastech - od automatu na kávu až po lidský organismus - tedy v medicíně.

Zavedením prediktivní údržby ve kterékoli oblasti si ušetříme problémy vyplývající z neznalosti skutečností, ale na druhé straně i lidské kapacity, které by například neustále zbytečně kontrolovaly stav.

Jsem velmi šťastný, že přicházíme s takto moderním řešením právě nyní, kdy je cloud computing jedním z nejaktuálnějších trendů. Do podnikové sféry přináší dvě naprosto zásadní výhody - méně starostí s provozem IT a flexibilní řízení nákladů na výpočetní techniku.

To dává podnikům možnost se soustředit na svůj byznys, což je zejména v segmentu malých firem a účetních firem naprosto zásadní.

Trápí vás často vaginální mykóza? Víte co vám může pomoci?
Profesionální programové vybavení od MRP Pravidelné aktualizace, přijatelná cena.
Šetřete materiál od první zakázky s programem Optimik CZ!