logo itpoint.cz

Jan Dvořák

Ředitel Počítačové školy Gopas

Jan Dvořák - GOPAS, a.s.logo GOPAS, a.s.LinkedIn

Jsme velmi hrdí na to, že se naše odborné konference - TechEd-DevCon i podzimní Hackerfest - těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

Nezbytným předpokladem pro to je vysoká odborná úroveň přednášejících, ať už z řad našich školitelů, nebo špičkových odborníků, s nimiž se nám daří spolupracovat.

Robin Weintritt

Ředitel prodeje společnosti Expert ČR

Robin Weintritt - expert ČR, s.r.o.logo expert ČR, s.r.o.

Například u IT a mobilních telefonů tak dochází spíše k průběžnému zvyšování cen spolu s vývojem kurzu, naopak v bílé technice k němu dojde obvykle později a skokově v závislosti na tom, zda obchodník už své staré zásoby odprodal.

Miroslav Hübner

Předseda CACIO

Miroslav Hübner - Česká asociace manažerů úseků informačních technollogo Česká asociace manažerů úseků informačních technol

Každý rok se těším na pročtení přihlášek do soutěže IT projekt roku, neboť vždy v nich najdu něco, co mě obohatí a ukáže, jak se může realizovat úspěšný projekt. Toto se dá konstatovat i o dvanáctém ročníku soutěže. Opět se potvrdilo, že v oblasti informatiky je hodně úspěšných projektů, které mohou inspirovat a ze kterých si lze vzít příklad.

Patří velký dík a uznání všem přihlašovatelům a smekám před hodnotitelskou komisí, pro kterou nebylo lehké mezi vynikajícími vybrat oceněné.

Tomáš Brabec

Obchodní ředitel společnosti Saul IS

Tomáš Brabec - Saul informační systémy s.r.o.logo Saul informační systémy s.r.o.LinkedIn

Společnost Saul IS je na trhu více jak 20 let. Patříme mezi přední dodavatele podnikových informačních systémů. Máme přes 150 spokojených zákazníků po celé České a Slovenské republice. Zaměřujeme se na individuální potřeby zákazníků.

Proto dnes máme desítky sofistikovaných řešení. Spolupracujeme s několika partnery, ať už se jedná o oblast výroby, čárových kódů nebo mezd.

Petr Kania

Delivery Manager společnosti NESS Czech

Petr Kania - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Studium COBOLu a aplikací v něm napsaných před více než deseti lety je práce, která spojí znalosti reverzního inženýrství, programování, vědeckého výzkumu a archeologie.

Proto studentům nabízíme možnost bezplatného školení, sdílení našich cenných zkušeností, ale je tu i možnost zajímavého zaměstnání u některé z finančních institucí, které jsou našimi zákazníky.

Wayne Williams

Výkonný ředitel společnosti Embarcadero technologies

Wayne Williams - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Máme velkou radost z toho, že jsme pomohli dalšímu ohromnému podniku přejít od nástroje ERWin na naše ER Studio. Tuto společnost přesvědčilo zjištění, že ER Studio dokáže otevřít její stávající rozsáhlé datové modely desetkrát rychleji a pomoci tak rozšíření jejich využívání v rámci každodenních obchodních činností.

Uzavření obchodu je jasným důkazem toho, že vize společnosti Embarcadero je správná a že se do produktu dostatečně investuje, aby přinášel časté inovace v oblasti modelování dat a měl tak vedoucí pozici na trhu podnikových aplikací.

Jsme v kontaktu s mnoha organizacemi, které se obávají o současnost i budoucnost nástroje ERWin, zatímco Embarcadero denně dává najevo své závazky v oblasti datového modelování.

Jan Dvořák

Ředitel Počítačové školy Gopas

Jan Dvořák - GOPAS, a.s.logo GOPAS, a.s.LinkedIn

Kurzy Excelu pořádáme pro různé úrovně uživatelů již mnoho let a jsou nejčastěji požadovaným školením vůbec. Z našich zkušeností vyplývá, že 80% frekventantů si myslí, že Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže asi 20% lidí.

Tomáš Krejčí

Odborný lektor Počítačové školy Gopas

Tomáš Krejčí - GOPAS, a.s.logo GOPAS, a.s.LinkedIn

Lidé se často domnívají, že pokud umějí formátovat buňky tabulky, navrhnout jednoduchý graf, nebo sečíst čísla ve sloupečku, Excel na uživatelské úrovni zvládají. Problém někdy působí už navržení kontingenční tabulky.

Pokud mají během testu rychle provést například složitější statistickou analýzu pomocí vzorečků nebo používat logické funkce, dostávají se do úzkých. Jednoduché využití filtrů zvládne každý začátečník, ale pokud je třeba při vyhledávání uplatnit určitou podmínku, mnoho lidí je v koncích.

Jiří Dohnal

Manažer odboru Veřejná správa společnosti ICZ

Jiří Dohnal - ICZ a.s.logo ICZ a.s.

Mezi další změny, se kterými se musel informační systém CRV od nového roku vypořádat, patří například rozšíření množství údajů vedených o vozidle, prohloubení kontrol některých vstupních údajů do registru nebo rozšíření počtu subjektů, které mohou k datům CRV přistupovat.

Hlavním smyslem nejen těchto, ale i některých dalších změn v CRV je tak především výrazné zvýšení ochrany široké veřejnosti při prodeji i nákupu motorového vozidla.

Pavel Kocourek

Jednatel společnosti INCAD

Pavel Kocourek - INCAD, spol. s r.o.logo INCAD, spol. s r.o.LinkedIn

Pro náš tým je sloučení se Search Technologies skvělá zpráva. Tento krok nám umožní zlepšit služby stávajícím zákazníkům v České republice a zároveň uplatnit zkušenosti našich pracovníků na řadě projektů, které Search Technologies realizuje v Evropě i jinde ve světě.

Kamran Khan

Generální ředitel společnosti Search Technologies

Kamran Khan - INCAD, spol. s r.o.logo INCAD, spol. s r.o.LinkedIn

INCAD byl významnou společností specializovanou na podnikové vyhledávání po více než 15 let. Její pracovníci mají bohaté technické zkušenosti a také znalost předních vyhledávacích technologíí.

Připojení INCADu k týmu Search Technologies nejen výrazně rozšíří zákaznickou základnu, technické zázemí a možnosti v celé Evropě, ale také upevní naši pozici největší společnosti specializované na vyhledávací řešení ve světě.

134