logo itpoint.cz

Tomáš Vocetka

Ředitel Skype Czech Republic

Tomáš Vocetka - Skype Czech Republic s.r.o.logo Skype Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Vyšli jsme vstříc právě těm uživatelů, kteří jsou zvyklí používat Skype na vícero platformách. Věříme, že od této chvíle pro ně bude komunikace na Skype ještě příjemnější a pohodlnější.

Jana Opršalová

Výkonná manažerka útvaru Platební komfort a služby ČSOB

Jana Opršalová - Československá obchodní banka, a. s.logo Československá obchodní banka, a. s.LinkedIn

Významně tím převyšují průměr v celé společnosti, který činí pouze 69%. Podle našich zjištění se jen 8 z 10 lidí domů vrátí pro peněženku, ale každý se vrátí pro zapomenutý mobilní telefon.

Ztrátu telefonu také lidé zaregistrují rychleji než případnou ztrátu platební karty či peněženky.

Petr Skokan

Obchodní ředitel společnosti Intelligent Technologies

Petr Skokan - Exponet s.r.o.logo Exponet s.r.o.LinkedIn

V příspěvku "Big Data - od velkých očekávání k praktickému využití" se zaměříme na popsání situací, kdy je třeba k datům přistupovat a zpracovávat je metodami a nástroji určenými pro big data, a kdy si naopak typicky vystačíme s více tradičními metodami práce s daty.

Uvedeme příklad architektury pro práci s velkými daty, její vlastnosti a možnosti nasazení. Pro ilustraci popíšeme projekt, kde s velkými daty pracujeme v rámci výzkumné činnosti.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Převzetí společnosti MAXPROGRES telco je dalším krokem v naší dlouhodobé strategii získávání úspěšných českých ICT subjektů, která nám pomáhá rozvíjet dostupnost a zvyšovat kvalitu služeb pro zákazníky po celé republice. Akvizicí MAXPROGRES telco posilujeme naši pozici zejména ve významných městech ČR a získáváme rovněž spolehlivě fungující a moderní infrastrukturu.

Rád bych tímto rovněž přivítal dosavadní zákazníky MAXPROGRES telco. Věřím, že tradiční kvalitu služeb vycházející ze silného zázemí skupiny Dial Telecom ocení.

Tomáš Strašák

Obchodní ředitel Dial Telecom

Tomáš Strašák - Dial Telecom a.s.logo Dial Telecom a.s.LinkedIn

Na poměrně malém a konsolidovaném českém telekomunikačním trhu však vypovídá o kvalitách poskytovatelů zejména pověst, kterou si zde dlouhá léta budovali.

Troufám si říci, že samotné vlastnictví jakýchkoliv certifikátů při obchodním styku s čistě českými firmami takřka nehraje roli. Jiná je situace při získávání státních zakázek.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Průzkum nám ukázal, že čeští uživatelé využívají internet a elektronickou komunikaci především pro hledání informací, komunikaci s přáteli a další online služby. Ve srovnání s tím ale podobný komfort, na který jsou zvyklí třeba z online bankovnictví nebo nakupování, při komunikaci s lékaři postrádají. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že by uvítali, kdyby jim lékaři a zdravotnická zařízení podobnou možnost, která je na trhu k dispozici, nabídli.

Ukazuje se, že čeští pacienti si začínají uvědomovat svojí roli a rostoucí význam v celém systému zdravotnictví. Zdravotnictví stále častěji vnímají jako službu a očekávají, že kromě kvalitní zdravotní péče dostanou i kvalitnější servisní služby, jako je právě online komunikace.

Jan Dymáček

Business Development Director společnosti COMGUARD

Jan Dymáček - COMGUARD s.r.o.logo COMGUARD s.r.o.

Sophos hledal silného partnera pro distribuci svých bezpečnostních řešení a vzhledem k nedávné akvizici společnosti Cyberoam a naší distribuci těchto UTM firewallů se nabízelo silnější spojení a rozšíření spolupráce v prodeji celého bezpečnostního portfolia.

Věříme, že naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v prodeji bezpečnostních řešení povedou k úspěšným prodejům nově zařazených produktů a že díky tomu rozšíříme možnost opravdu kvalitního výběru bezpečnostních řešení pro naše partnery a jejich zákazníky.

Josef Pavlis

Výkonný zástupce generálního ředitele společnosti Algotech

Josef Pavlis - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Produkt AlgoCC se setkává s velkým zájmem a již dnes je jedním z našich klíčových produktů, čemuž nasvědčuje i pečlivě plánovaný další rozvoj produktu na několik let dopředu postavený na potřebách zákazníků a na odborných marketingových analýzách, kde všechny trendy pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme.

Věříme, že AlgoCC se stane průlomovým produktem v oblasti kontaktních center, a to nejen v České republice.

Josef Nožička

Analytik společnosti Aquasoft

Josef Nožička - Aquasoft s.r.o.logo Aquasoft s.r.o.

Hlavní přidanou hodnotou aplikace jsou geolokační údaje umožňující jak zobrazení na mapě, tak vyhledání nejbližšího útvaru k aktuální poloze či zadané adrese.

Tyto údaje nejsou v centrální evropské evidenci pro evropské úřady k dispozici, nám se je ale podařilo získat konverzí ze standardních adresních údajů.

Dalibor Damborský

Jednatel společnosti CCV Informační systémy

Dalibor Damborský - CCV, s.r.o.logo CCV, s.r.o.LinkedIn

Cílem jmenování Marka Procházky do pozice Business Development Managera je podpořit rozvoj v oblasti podnikových informačních systémů při zachování kontinuity s jeho předchozím působením v oblasti logistiky.

Václav Kameníček

Ředitel divize Inovace a mobilní řešení společnosti CCV Informační systémy

Václav Kameníček - CCV, s.r.o.logo CCV, s.r.o.LinkedIn

IT služby se neustále vyvíjejí, proto je pro nás velmi důležité reagovat na požadavky a přání zákazníků a přicházet s novými možnostmi. Příkladem může být nová služba Instantní sklad, díky které jsme schopni za velmi příznivých podmínek menším a středním firmám dopřát některé výhody dostupné dosud jen ve velmi robustních systémech pro řízení skladů.

134