logo

Petr Kuchař z ABRA Software v představenstvu SPIS

Sdružení pro informační společnost (SPIS), profesní organizace sdružující firmy z oboru ICT, volila 14.3. 2007 v prostorách firmy Deloitte své nové představenstvo. Nově zvoleným členem představenstva se stal Petr Kuchař z ABRA Software a.s.

Valná hromada jako nejvyšší orgán sdružení volila prostřednictvím vrcholových manažerů 33 členských firem poprvé podle nových pravidel. "Novinkou je tříleté funkční období členů představenstva a zároveň princip každoročního obměňování jedné třetiny členů valnou hromadou. Také jsme významně posílili naše mechanismy zavedením institutu elektronického hlasování, který výrazně urychluje a zlevňuje naše rozhodovací procesy", řekl čerstvě zvolený Petr Kuchař.

Sdružení SPIS si klade za cíl zvýšit vnímání důležitosti moderních informačních technologií jako nástroje pro efektivní státní správu i zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků.

"ABRA Software a.s., jako přední výrobce informačních systémů řady ERP, bude v představenstvu SPIS zastupovat i zájmy několika tisíců zákazníků, kteří využívají naše systémy. Budeme se snažit prosadit do návrhů zákonů souvisejících s ICT, na jejichž návrhu se SPIS podílí, především skutečné nahrazení papírových dokumentů elektronickými, což dále posílí možnosti elektronické komunikace mezi jednotlivými subjekty soukromé i státní sféry," řekl dále P.Kuchař.

"Podpora členských firem pro mne znamená hodně. Vnímám jí jako mandát udělat skutečné kroky vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí pomocí informačních technologií. Cítím, že jako informatici - profesionálové můžeme přispět k růstu naší ekonomiky a podpořit i současný trend e-Governmentu, tedy myšlenky elektronických služeb veřejné správy", dodává na závěr P. Kuchař.

Společnost ABRA Software a.s. je členem sdružení SPIS od ledna roku 2006.

Článek ze dne 30. března 2007 - pátek

Další články od ABRA Software a.s.