logo

Asseco Czech Republic opět vítězí v Microsoft Awards

Stejně jako v minulém roce i letos získává Asseco Czech Republic ocenění v soutěži Microsoft Awards 2008. Společnost Microsoft již desátým rokem uděluje toto ocenění svým partnerům za implementaci nejlepšího řešení založeného na platformě Microsoft.

Projekt Datový sklad Moravskoslezského kraje zvítězil v kategorii Nejlepší Business Intelligence řešení. Přihlášené projekty hodnotí komise složená ze zástupců společnosti Microsoft a expertů z jednotlivých oblastí. Hlavními hodnotícími kritérii jsou přínos pro zákazníka, inovativnost a rozsah projektu.

"Datový sklad nevnímáme jako jednorázový akt, ale jako proces, jehož výstupem jsou potřebné informace, získané z ohromného množství dat zpracovávaných v provozních systémech. Nejsložitější na implementaci je právě definovat potřebné informace. Proto jsme zvolili strategii postupného budování datového skladu formou specificky zaměřených datových tržišť, založených na jednotné technologii a společných principech. Jak roste zkušenost uživatelů s využíváním technologie datových skladů, tak se zvyšuje i jejich schopnost definovat, která data, v jaké granularitě atd. je vhodné ukládat do datového skladu. Nejdále jsme ve využívání datového tržiště pro oblast spisové služby. Další zpracované oblasti jsou ekonomika, statistika a v této době se dokončuje rozsáhlé datové tržiště, řešící oblast školství," říká Ing. Tomáš Vašica, vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Díky vítěznému Business Intelligence řešení společnosti Asseco Czech Republic získal krajský úřad výkonný nástroj pro důležitou oblast rozpočetnictví, do které patří např. výstupy o plnění příjmů rozpočtu, vývoji daňových příjmů, čerpání výdajů rozpočtu podle jednotlivých kapitol a mnoho dalšího. Pracovníci krajského úřadu nyní mohou také daleko jednodušeji vytvářet měsíční přehledy hospodaření kraje potřebné pro porady vedoucích, radu nebo zastupitelstvo kraje. Řešení od Asseca také umožňuje snadno porovnávat rozpočty v jednotlivých letech či měsících a vytvářet časové řady potřebné pro lepší odhad ekonomických trendů.

Moravskoslezský krajský úřad využívá řešení od Asseca i v další oblasti – zpracování statistických údajů od externích poskytovatelů jako je Český statistický úřad, ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo financí. Vítězné řešení zároveň pomáhá optimalizovat procesy pořizování a sběru primárních dat v produkčních systémech a znamená významnou úsporu času.

Článek ze dne 3. června 2008 - úterý

Další články od Asseco Central Europe, a.s.