logo

Asseco Slovakia vlastníkom majoritného podielu s kontrolnou funkciou v Asseco Czech Republic

Navýšením základného imania v Asseco Czech Republic a zavŕšením prevodu akcií spoločnosti BERIT a LCS International z vlastníctva Asseco Slovakia na Asseco Czech Republic, sa stalo Asseco Slovakia 57 % vlastníkom akcií v Asseco Czech Republic.

Transakcie vychádzajú zo stratégie skupiny ASSECO, na základe ktorej je Asseco Slovakia zodpovedné za rozvoj skupiny v Slovenskej a Českej republike.

Dňa 22. októbra bola podpísaná zmluva medzi Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic (bývalé PVT) o prevode akcií spoločnosti BERIT, najvýznamnejšieho českého dodávateľa informačných technológií a súvisiacich služieb v oblasti geografických a prevádzkovo-technických informačných systémov a LCS International, najväčšieho českého producenta ERP systémov.

Podpisu zmluvy predchádzalo rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, na základe ktorého nadobudla účinnosť zmluva o kúpe časti akcií Asseco Czech Republic od Asseco Poland a o navýšení základného imania Asseco Czech Republic vkladom Asseco Slovakia. Kombináciou uvedených krokov sa Asseco Slovakia stalo majoritným vlastníkom akcií s kontrolnou funkciou v Asseco Czech Republic a získalo tak 57% balík akcií.

Asseco Slovakia týmto napĺňa stratégiu komunikovanú pri jej kótovaní dňa 10.10.2007 ako prvej slovenskej firmy na Varšavskej burze priamym spôsobom, že sa stane majoritným vlastníkom firiem tvoriacich skupinu ASSECO v Čechách a vytvorí sa tak silný český pilier skupiny ASSECO.

Asseco Czech Republic plánuje vstúpiť na WSE ako štvrtá spoločnosť skupiny ASSECO po spoločnostiach Assceo Poland, Asseco Slovakia a Asseco Business Solutions. Vytvorenie softvérového domu v Rakúsku zo získaných zdrojov z IPO je jednou z priorít Asseco Czech Republic pre najbližšie obdobie.

Asseco Slovakia, a.s.

Asseco Slovakia je popredným systémovým integrátorom a dodávateľom IT riešení, technológií a služieb pre finančné inštitúcie, štátny sektor a komerčné subjekty. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poistné informačné systémy, informačné systémy pre stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, informačné systémy pre zdravotníctvo, DWH a BI riešenia, e-commerce, výkazníctvo a riešenia šité na mieru. Medzi jej klientov patria významné finančné inštitúcie, ktoré sú členmi veľkých nadnárodných skupín (Erste, Allianz, UniCredit...), ako aj nefinančné inštitúcie. Okrem zákazníkom zo Slovenska, dodáva Asseco Slovakia svoje riešenia do Českej republiky a Rumunska.

Spoločnosť Asseco Slovakia vstúpila začiatkom októbra 2006 na Varšavskú burzu cenných papierov a stala sa tak prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze cenných papierov priamym spôsobom. Podľa IDC reportu sa Asseco Slovakia pravidelne radí medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT služieb na Slovensku. V roku 2007 získalo ocenenie "IT FIRMA roka".

Asseco Slovakia dosiahlo v konsolidovaných výsledkoch v roku 2006 tržby na úrovni 1,4 mld.

Článek ze dne 24. října 2007 - středa

Další články od Asseco Slovakia