logo Asseco Central Europe, a.s.

Disig je nová firma v skupine Asseco Slovakia

Po získaní majoritného podielu s kontrolnou funkciou v Asseco Czech Republic, ktorou Asseco Slovakia zavŕšilo svoju stratégiu na českom trhu, ohlásilo Asseco Slovakia ďalšiu akvizíciu na slovenskom trhu.

Spoločnosť sa dňa 26.10. 2007 stala vlastníkom 51 % podielu v spoločnosti Disig, a.s., poskytovateľovi služieb certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority. Zmluva o prevode cenných papierov medzi akcionárom Disig a spoločnosťou Asseco Slovakia bola podpísaná v piatok 26.10.2007, kedy došlo i k odovzdaniu akcií. Transakcia nepodliehala schváleniu PMÚ na Slovensku.

Nadobudnutie majoritného podielu v spoločnosti Disig nasleduje po sérii úspešných akvizícií, ktoré Asseco Slovakia zrealizovalo v tomto roku na slovenskom a českom trhu.

Disig poskytuje širokú škálu certifikačných služieb pre používateľov elektronického podpisu, technickú podporu a poradenstvo pri zvyšovaní podnikovej bezpečnosti a implementuje digitálny podpis do informačných systémov firiem a ich podnikových procesov. Od apríla 2006 spoločnosť prevádzkuje certifikačnú autoritu CA Disig, ktorá doteraz vydala viac ako 14 000 certifikátov a v auguste 2007 získala akreditáciu Národného bezpečnostného úradu. Disig sa v októbri 2007 stal jedinou slovenskou certifikačnou autoritou na Slovensku, ktorá získala certifikát ISO 9001:2000.

"Myslím si, že na trhu sme sa dobre etablovali a prišiel čas postúpiť do ďalšej fázy – spojiť našu pozíciu s ďalším silným partnerom. Synergia nám umožní vzájomne sa dopĺňať, spájať to, čo vie každý z nás robiť najlepšie a vytvoriť tak ten najkvalitnejší výsledok," približuje strategické plány Ľuboš Batěk, predseda predstavenstva Disig, a.s.

Disig, a.s.

Spoločnosť Disig, a.s. prevádzkuje certifikačnú autoritu CA Disig, ktorá je poskytovateľom certifikačných služieb a akreditovaných certifikačných služieb podľa zákona číslo 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Okrem toho sa zaoberá implementáciou elektronického podpisu do informačných systémov a podnikových procesov, a taktiež je činná v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Certifikačná autorita CA Disig začala svoju činnosť 1. apríla 2006 a doteraz vydala už vyše 14 000 certifikátov.

Článek Asseco Central Europe, a.s. ze dne středa 31. října 2007

Další články od Asseco Central Europe, a.s.