logo

Migrace systému digitálního tachografu

Společnost Asseco Czech Republic zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném ministerstvem dopravy na zajištění dodávky paměťových karet a tzv. migraci systému digitálního tachografu na obce s rozšířenou působností.

Migrace systému digitálního tachografu by měla obcím poskytnout nejen podstatně vyšší komfort, ale také zajistit lepší komunikaci s řidiči a dopravci, kteří o paměťové karty pro digitální tachograf žádají.

Pětiletá smlouva s následnou opcí v hodnot ě 268 milionů Kč byla mezi oběma subjekty již podepsána. Jen pro připomenutí - digitální tachograf prostřednictvím paměťové karty dohlíží na dodržování bezpečnostních přestávek řidičů kamionů a doby řízení. Veškeré údaje o činnosti řidičů se na digitální tachograf zapisují po dobu jednoho roku. U karty je to po dobu 28 dní. Tyto údaje je oprávněna kontrolovat Policie České republiky. Digitálním tachografem musí být od května 2006 vybavena v Evropské unii všechna nově evidovaná vozidla - tzn. autobusy přepravující více než 15 osob a nákladní automobily nad 3,5 tuny.

Marian Pijarski, prezident společnosti Asseco Czech Republic, k tomu dodává : "Rozšíření systému o migraci dat nejenom výrazně zlepší komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty tohoto informačního systému - tzn. úřady, řidiči i dopravci, ale také zefektivní dopravu v celé zemi."

Málokdo asi ví, že projekt digitálního tachografu je dnes nejrozsáhlejším informačním systémem v České republice. Obsahuje nejen výrobu, personalizaci, distribuci paměťových karet, dodávku a implementaci systému, ale také zavedení informačního systému na obce s rozšířenou působností a ministerstvo dopravy, v četně migrace dat, školení zaměstnanců zmiňovaných obcí a ministerstva, technické podpory uživatelů a procesů souvisejících s kartami DT. Kromě toho je propojen s evropskou výměnnou sítí Tachonet.

Rozšíření systému o migraci dat na obce s rozšíř enou působností poskytne nejenom lepší komfort úředníkům obecních úřadů , ale zajistí i snadnější komunikaci s řidiči a samotnými dopravci. Právě pro zvýšení komfortu a snížení nákladů nabídne Asseco Czech Republic dopravcům centrální server, kam se mohou data ukládat podobně jako na bankovní účet. Bezpečnost bude zajištěna prostřednictvím elektronického podpisu. Dopravní společnosti uvítají především tzv. konsolidaci dat, která zajistí kompatibilitu dat vůči kontrolním systémům státního odborného dozoru. Serverová aplikace pak poslouží dopravci jako základ pravidelné analýzy (AETR), kterou je povinen zajišťovat. Nová služba bude k dispozici vprůběhu 1. čtvrtletí roku 2009. V Evropě podobný systém zatím ještě nefunguje. Česká republika je totiž jednou z mála zemí, která splňuje direktivy EU v této oblasti.

Společnost Asseco Czech Republic má v oblasti dopravní telematiky dlouholeté zkušenosti. V minulosti zajišťovala např. projekty typu Centrální registr dopravců nebo vybudování kontaktních a distribučních míst pro výkonové zpoplatnění provozu nákladních automobilů . Kromě toho je dnes dodavatelem základního modulu Státního odborného dozoru pro Ministerstvo dopravy České republiky, jímž pracovníci kontrolních skupin prověřují plnění norem dodržování odpočinku a pracovní doby řidičů nákladních automobilů.

Článek ze dne 5. listopadu 2008 - středa

Další články od Asseco Central Europe, a.s.