logo

Druhá emise akcií Asseco Slovakia na Burze cenných papírů ve Varšavě

Společnost Asseco Slovakia, 100 % vlastník Asseco Czech Republic a významný systémový integrátor a dodavatel IT řešení, uskutečnil druhou emisi akcií (SPO – secondary public offerring) na Burze cenných papírů ve Varšavě.

Na základě rozhodnutí mimořádného valného shromáždění jsou nové akcie emitované do výšky 20 % existujícího základního jmění společnosti, t.j. v počtu maximálně 3 560 tisíc akcií (s ohledem na nedávné rozdělení akcií v poměru 1:10).

Získané finanční prostředky investuje Asseco Slovakia do dalších akvizic v zahraničí. "Momentálně jednáme s více společnostmi, které působí na rakouském trhu, a částečně se společnostmi v Maďarsku. Naší prioritou je dobudování silného rakouského pilíře Asseco Austria, jehož základ bude tvořit společnost UNIQUARE Software Development, akvizovaná v lednu 2008, a další dvě nebo tři softwarové společnosti poskytující řešení pro finanční sektor s vedoucím postavením na rakouském trhu," dodává Jozef Klein, předseda představenstva a generální ředitel Asseco Slovakia. "Zároveň máme v úmyslu proniknout na maďarský trh prostřednictvím akvizice společnosti s převažujícím portfoliem klientů z oblasti financí. A když se naskytne příležitost, jsme připraveni uvažovat i nad akvizicemi menších společností na území Slovenské a České republiky, jejichž produkty vhodně doplní portfolio celé skupiny Asseco Slovakia."

Book-building proběhl ve dnech 26. až 28. května a na jeho základě byla vyhlášena cena emisí dne 28. května. Investoři tak měli možnost upisovat akcie Asseco Slovakia následující dva dny, t.j. 29. a 30. května. Asseco Slovakia plánuje začít obchodovat s novoemitovanými akciemi na varšavské burze v průběhu června.

Asseco Slovakia završilo v prvním kvartálu roku 2008 proces akvizice a stalo se 100 % vlastníkem českého pilíře skupiny ASSECO, který od roku 2007 disponuje majoritním podílem ve společnostech BERIT, nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních technologií a návazných služeb v oblasti geografických (LIDS) a provozně-technických (TOMS) informačních systémů, a LCS International, největším českém producentovi ERP systémů.

Článek ze dne 18. června 2008 - středa

Další články od Asseco Central Europe, a.s.