logo

Info o smlouvě mezi společnostmi České Radiokomunikace a T-Mobile

Část zákazníků ČRa - zejména malé firmy a domácnosti, přecházejí od 1.12. 2009 pod T-Mobile ...

Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vás informovali o smlouvě uzavřené mezi společností České Radiokomunikace a. s. a T-Mobile Czech Republic a.s.

Na jejím základě se část stávajících zákazníků společnosti České Radiokomunikace, konkrétně domácnosti a malé a střední firmy, stává zákazníky společnosti T-Mobile, která je tak od 1.12. 2009 jejich poskytovatelem telekomunikačních služeb.

Kromě toho se společnost T-Mobile stává majitelem technické infrastruktury, která je využívána pro provoz hlasových a datových služeb dotčených zákazníků.

Chtěli bychom vás ujistit, že změna nemá žádný dopad na kvalitu či kontinuitu poskytovaných služeb, které budou i nadále poskytovány beze změny prostřednictvím stejné sítě.

Z formálního hlediska se obchodní vztahy budou řídit Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. Tyto podmínky jsou však na základě dohody obou společností stejné, s výjimkou kontaktních údajů, jako stávající podmínky společnosti České Radiokomunikace a.s.

Bližší informace obdržíte v osobním dopise, který Vám zašleme začátkem prosince 2009. Zároveň pro vás bude připravena zákaznická telefonní linka, která bude fungovat od 1.12. 2009.

Další články k tématům - České - ČRa - domácnosti - firmy - Radiokomunikace - T-Mobile

Článek ze dne 25. listopadu 2009 - středa

Další články od Radiokomunikace a.s.