logo

Národní galerie se zapojuje do Art Projektu

NG Praha se stane jedinou státní kulturní institucí v ČR, která společně s dalšími 150 novými partnery z celého světa rozšíří virtuální výstavu Art Projektu. Projekt je součástí "Google pro českou společnost 2012", konkrétně pak iniciativy pro uchování a šíření české kultury a umění.

Po Museu Kampa tak další česká instituce - Národní galerie Praha, propůjčí díla svých vystavených expozic projektu, který již loni zaznamenal velký ohlas.

Zájemci mají krásy uměleckého světa k dispozici na googleartproject.com. Zde je možné procházet se po muzeích, detailně zkoumat vybraná díla pomocí zobrazení ve vysokém rozlišení, dohledávat k nim další informace či tvořit vlastní osobní sbírky.

S pomocí technologie Street View návštěvníci zavítají na virtuální prohlídku detailních prezentací vybraných uměleckých děl. Za použití speciální technologie bude možné rozeznat detaily obrazů, které nejsou patrné pouhým lidským okem.

Z děl Národní galerie v Praze se uživatelé mohou těšit na 54 uměleckých děl od 49 autorů. Jde o díla slavných mistrů, například Peter Paul Rubense, Francisca Goyi, Karla Škréty, Matyáše Brauna, Albrechta Dürera, Alfonse Muchy, Salvadora Dalí, Auguste Rodina, Auguste Renoira, Claude Moneta, Paul Gauguina, Vincenta van Gogha, Paula Cézanna, Henri Rousseau či Rembrandta van Rijna, jehož výstava s názvem Rembrandt & Co. probíhá v Národní galerii v Praze do 27.5. 2012.

Řada významných děl byla až doposud skryta v útrobách budov Národní galerie v Praze a návštěvníci často netuší, jaké umělecké poklady Národní galerie v Praze spravuje.

"Přestože Národní galerie v minulosti nezachytila vlnu technologického rozvoje, to se teď mění. Vidíme velkou příležitost v prezentování naší rozsáhlé sbírky uměleckých předmětů právě využitím digitalizace a internetu. Každý si nyní bude moci prohlédnout vybraná díla z jakéhokoliv místa na světě", říká Vladimír Rösel, generální ředitel Národní galerie v Praze a dodává: "Nových technologií se určitě nebojíme, naopak, chceme využít jejich možností pro zviditelnění Národní galerie a jejich sbírek v kontextu uměleckých děl a sbírek partnerských světových galerií. Rádi bychom proto i nadále ve spolupráci s Googlem pokračovali a zapojili se také do další fáze Art projektu."

Národní galerie v Praze je jedním ze 151 partnerů ze 40 zemí světa, kteří poskytnou své expozice k virtuální prohlídce. Celkem bude tímto způsobem zpřístupněno přes 30.000 uměleckých výtvorů ve vysokém rozlišení. Uživatelé mohou prohlížet nejenom plátna, ale též sochy, pouliční umění a fotografie. K dispozici jsou výtvory z široké škály kultur a civilizací.

"Google usiluje o to, aby umožnil přístup ke kulturnímu bohatství různých zemí. Tento umělecký projekt velmi výstižně demonstruje, jak může šíření kultury a umění pomoci právě internet", říká Nelson Mattos, viceprezident pro vývoj z Googlu.

Zhruba 46 partnerů vybralo jedno umělecké dílo, které bylo nafoceno v neobyčejně detailním rozlišení za použití gigapixelové technologie. Každý takový snímek obsahuje zhruba 7 miliard pixelů, takže uživatel na něm může zkoumat detailní tahy štětcem i patinu. Za normálních okolností nejsou tyto věci pouhým okem viditelné, ovšem moderní technologie dokáže poskytnout i tuto dimenzi umění.

Interiér vybraných galerií byl nasnímán ze speciální rampy Street View. Byla pořízena komplexní dokumentace v záběru 360 stupňů. Tyto snímky byly posléze poskládány tak, aby umožňovaly plynule procházet přes 385 muzejních místností.

O programu Google pro českou společnost 2012

Program "Google pro českou společnost 2012" zastřešuje několik plánovaných projektů a aktivit, které bude společnost Google realizovat v průběhu tohoto roku. Cílem je zapojit se do takových projektů, které přispívají k místním inovacím, rozvoji vzdělávání a uchování a šíření české kultury a umění. Důležitou součástí je i podpora aktivit neziskového sektoru a českých měst. Součástí celoročního programu jsou jednotlivé iniciativy, v rámci nichž se uskutečňují jednotlivé projekty.

Další články k tématům - digitalizace - fotografie - virtualizace - vzdělávání - Nelson Mattos

Článek ze dne 4. dubna 2012 - středa

Další články od Google Czech Republic, s.r.o.