logo

HSI je hlavním partnerem konference Pozemkové úpravy

Společnost HSI - vývojář aplikační nadstavby POZEM a POZEM+, je hlavním partnerem odborné konference Pozemkové úpravy, kerá se koná ve dnech 13. - 14.9. 2011 v Praze - areál ČZU.

Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství a Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí, pořádají ve dnech 13. - 14.9 2011 v areálu ČZU v Praze odbornou konferenci Pozemkové úpravy k 20. výročí založení pozemkových úřadů.

Konference je určena pro:

Cílem konference je:

Další články k tématům - ČZU - konference - POZEM - výzkum - zemědělství

Článek ze dne 13. září 2011 - úterý

Další články od HSI, spol. s r.o.