logo

POZEM v11: nová verze aplikace pro řešení návrhu komplexních pozemkových úprav

HSI uvolňuje novou verzi programu POZEM, nástroje pro podporu návrhu komplexní pozemkové úpravy. Aplikace slouží ke zpracování digitální mapy nemovitosti vstupující do pozemkové úpravy a tvorbě projektu nového stavu katastrálního území, vzniklého komplexní pozemkovou úpravou.

Verze POZEM 11 přináší především nové ovládání uživatelského prostředí pomocí inovovaného Správce zakázky, automatické aktualizace, vylepšení funkce pro správu parcel, pro zpracování věcných břemen a dalších právních vztahů a řadu dalších novinek a vylepšení.

Verze 11 plně podporuje platformy produktové řady Bentley Map V8i SELECTSeries 2, jejíž uvolnění ohlásila společnost Bentley Systems Česká republika v dubnu 2011.

Distribuce nové verze produktu POZEM zákazníkům, kteří mají platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) a tudíž obdrží upgrade zdarma, byla již zahájena.

Co mohou uživatelé od POZEM 11 očekávat?

"POZEM 11 je plný poměrně zásadních novinek a změn. Uživatelé je pocítí ihned po otevření projektu pozemkové úpravy, kde na ně čeká zcela přepracovaný Správce zakázky. Díky němu je práce s výkresy, rastry, protokoly a výstupními soubory mnohem rychlejší a připojování dat z WMS serverů efektivnější", uvádí Ing. Jan Vorlíček, produktový manažer programu POZEM.

"Vše je soustředěno v jedné, přehledné liště, která umožňuje vytvoření mnoha filtrů a jiných uživatelských nastavení. Zatímco u jiných programů tyto velké změny přinášejí zpočátku nevoli uživatelů, kteří si neradi zvykají na nové ovládání, v tomto případě si myslím, že jde jednoznačně o krok dopředu. Svědčí o tom zkušenost s naší nedávno distribuovanou aplikací ProGEO, kde byla implementována stejná změna", dodává Jan Vorlíček.

Nový POZEM přináší také tzv. automatické aktualizace. Znamená to, že aktuální stav konfigurace za uživatele řeší sám POZEM, resp. v něm zabudovaná aplikace HSI Updater. Ta aktuálnost používané verze ohlídá a při uvolnění aktualizace sama nabídne její stažení a instalaci.

Dvě zásadní funkce: správa parcel neřešených dle §2 a zpracování břemen a ostatních právních vztahů, byly zcela přepracovány.

V POZEM v11 vznikly také dvě úplně nové funkce:

"Novinek a změn v POZEM 11 je opravdu celá řada, kompletní přehled najdou uživatelé na našich webových stránkách. Začátkem roku 2012 bude distribuována verze 11 i na pozemkové úřady v rámci nové verze POZEM+", doplňuje Ing. Daniela Doksanská, vedoucí oddělení aplikačního software.

Další články k tématům - DGN - platforma - POZEM - ProGEO - RSP - WMS - XML - Jan Vorlíček - Daniela Doksanská

Článek ze dne 15. prosince 2011 - čtvrtek

Další články od HSI, spol. s r.o.