logo

Setkání uživatelů SW nástrojů ProGEO pro ČEZ

V úterý 15.2. 2011 proběhlo setkání uživatelů softwarových nástrojů ProGEO a HSI Tools pro zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení staveb pro ČEZ.

V rámci semináře představil Ing. Pavel Šmakal - specialista správy TE GIS z ČEZ Distribuce, plánované úpravy v revizi 04 metodiky 0139, jejíž termín platnosti je plánován na 1.4. 2011. Uživatelé dostali prostor pro vzájemné sdílení a výměnu poznatků a postřehů s jinými uživateli a za pomoci zástupců HSI i zástupců z ČEZ Distribuce odboru Dokumentace sítí byly zodpovězeny a řešeny všechny dotazy uživatelů.

Systém ProGEO ČEZ LT je aplikační nadstavba prostředí MicroStation V8, která nabízí komfortní grafické uživatelské prostředí a ucelenou sadu nástrojů pro sběr a zpracování dat projektové dokumentace nebo dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

ProGEO ČEZ LT je řešeno jako modulární systém, který může být jednoduše konfigurován podle požadavků uživatele. Součástí modulu jsou nejen definice grafických atributů, potřebné knihovny buněk a čar, ale i podpůrné kresebné funkce např. pro kreslení úsečníků s liniemi pro pozice, generování chrániček, vícenásobných vedení, vkládání detailů podle vzorů a další. Doplnění definice pro ČEZ k funkcím základního modulu ProGEO (kresba, práce s body, tisky) modifikuje chování těchto funkcí podle požadavků směrnice.

Součástí modulu tak jsou např. i ikony pro kreslení, šablony pro seznamy souřadnic, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů, předpis pro přečíslování apod.

Další články k tématům - ČEZ - DSPS - GIS - MicroStation - ProGEO - Pavel Šmakal

Článek ze dne 7. března 2011 - pondělí

Další články od HSI, spol. s r.o.