logo

Projekt Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky zvítězil v soutěži IT Projekt roku 2010

CACIO - Česká asociace manažerů úseků informačních technologií, vyhlásila 24.2. 2011 v Praze vítěze v rámci 8. ročníku soutěže IT projekt roku, kterým se stal projekt Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky (VETEZ) pro společnost Telefónica O2, na jehož realizaci se významným způsobem podílela firma HSI.

Soutěž se konala pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase. Hodnotící komise ocenila nejen unikátnost řešení a zcela neobvyklou šíří projektu (počínaje analýzou a implementací legislativních podmínek, přes digitalizaci a sjednocení dat, definici mapových kompozic až po on-line aplikační nadstavby), ale ocenila také výraznou zákaznickou orientaci celého projektu. Hodnotitelé vyzdvihli také otevřenost a koncepci, modulové řešení projektu a definici jednotného výměnného formátu, který může být základním stavebním prvkem pro další rozšiřování systému jak do oblasti státní správy a samosprávy, tak i do oblasti působnosti ostatních správců technické infrastruktury.

Projekt VETEZ (vyjadřování o existenci telekomunikačních zařízení), který vznikl za účelem řešení problematiky poskytování dat o existenci sítí již v roce 2004, si kladl za cíl nejprve sjednotit organizační a technické prostředí pro procesy vyjádření a následně veškeré činnosti spojené s vydáváním vyjádření maximálně automatizovat.

Projekt VETEZ probíhal ve třech etapách. Na počátku projektu byly žádosti o vyjádření přijímány osobně na přepážkách jednotlivých pracovišť, přicházely poštou nebo později elektronicky na základě vyplněné žádosti na portále Telefónica O2. Celý proces od přijetí žádosti přes vyhodnocení střetů v grafickém prostředí až po vlastní tisk a odeslání žadateli probíhal manuálně. V současné době je vyjádření připraveno zcela automatizovaně do jedné hodiny bez nutnosti aktivní účasti kteréhokoliv zaměstnance společnosti. Celý systém přitom počítá i s případy, které nelze řešit zcela automaticky.

Ing. Jiří Lagner, manažer pro administraci a dokumentaci sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, označil projekt za zcela unikátní a realizačnímu týmu poděkoval za výborně odvedenou práci. "Hlavním cílem projektu byla plná automatizace procesu vyjádření, v důsledku pak snížení nákladů, zrychlení vydání vyjádření a omezení osobních kontaktů žadatelů, tedy kompletní elektronizace celého procesu. V současné době podíl plně automaticky odbavených vyjádření dosahuje 85 %, průměrná doba zpracování od okamžiku podání žádosti stavebníkem do doby umístění elektronické formy Vyjádření na portál pro stavební veřejnost je 60 minut (původně trvala 12 dnů). Projekt VETEZ naplnil naše očekávání, a to jak z pohledu zákazníka či stavebníka, tak i z pohledu dosažených úspor v oblasti poskytování Vyjádření. Roční provozní náklady jsou nyní o 33 milionů korun nižší," konstatoval.

Další články k tématům - CACIO - dokumentace - ocenění - soutěž - VETEZ - Petr Nečas - Jiří Lagner

Článek ze dne 11. března 2011 - pátek

Další články od HSI, spol. s r.o.