logo Asseco Solutions, a.s.
Martin Jedlička

Martin Jedlička

Vedoucí marketingu společnosti Asseco Solutions

LinkedIn

Ačkoliv mluvíme k firemní klientele, tak se snažíme využívat prvky známé především z B2C komunikace. Proto ani v naší kampani nechybí emoce a vtip, pomocí kterých ukazujeme výhody našich systémů. Před spuštěním kampaně jsme si důkladně otestovali naši kreativu a aktuální video baví diváky ještě víc, než předchozí. Tomu také odpovídají první čísla, která pozorujeme.

Naše kampaň je cílena na vybrané skupiny populace a jim je přizpůsoben i výběr médií. Naším cílem není zasáhnout masy, ale lidi, kterým je blízký náš humor a kterým naše systémy mohou přinést prospěch.

V dnešní době jsou lidé obecně zvyklí spíše sledovat, než číst. A vtip a nadsázka vždy mluví k budoucímu zákazníkovi přesvědčivěji, než dlouhé vážné vysvětlování, co mu produkt přinese.

Ostatně - rozkaz zněl jasně - kampaň musí být vtipná, kreativní a srozumitelná a hlavně jiná, než všechny předchozí.