logo

Dodávka IS Microsoft Dynamics NAV pro NOEN od NAVISYS je úspěšně dokončena

Implementace komplexního IS Microsoft Dynamics NAV byla úspěšně dokončena ve společnosti NOEN, a.s. v září 2011. NAVISYS s.r.o. zde nasadil nejen ERP systém, ale také oborové řešení BIZ4BuildIn, které je určeno pro projektově řízené firmy.

Primárním požadavkem společnosti NOEN, a. s. byl informační systém, který by řídil náročné a dlouhodobé projekty z pohledu procesního i z pohledu finančního. Cílem implementace tedy bylo, aby ERP systém Microsoft Dynamics NAV zajišťoval procesy od řízení obchodních případů přes přípravu zakázek, kalkulaci nabídek, plánování kapacit, řízení dodavatelů a tvorbu harmonogramů až po správu financí, řízení cash flow, vyhodnocování zakázek a evidence a řízení reklamací.

Bylo velmi důležité nezatížit příliš zaměstnance rutinním pořizováním dat do systému, ale mít přitom dostatek informací pro vyhodnocování efektivity zdrojů a ziskovost zakázek. Dalším kritériem proto bylo, aby informační systém udržoval integritu a sdílení dat ve společnosti na jednom centrálním místě.

NOEN v minulosti nevyužíval žádný IS, veškeré procesy obstarával pomocí aplikací MS Office. V oblasti konstrukce a projekce jsou používány specializované systémy, AutoCAD, Autodesk Inventor, COSMOS a další.

Microsoft Dynamics NAV je komplexní ERP systém určený pro řízení financí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Vyvíjená integrovaná a adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů a napomáhají modernizovat a zlepšovat veškeré firemní procesy, čímž umožňují středně velkým a velkým podnikům, stejně jako divizím globálních podniků, výrazně zefektivnit svoji práci.

Oborové řešení BIZ4BuildIn od společnosti NAVISYS je unikátní oborové řešení pro společnosti, které využívají výhod projektového řízení. Řeší všechny klíčové procesy od kontraktačního řízení, přes přípravu a realizaci zakázky až po řízení cash flow a controlling. Samozřejmostí je grafické plánování či integrace s intranetovým portálem.

Součástí řešení je i ucelená správa a evidence všech potřebných dokumentů přímo v informačním systému, výhodou je také integrace s produkty třetích stran, především s Microsoft Office, MS Project nebo specializovanými PLM systémy či rozpočtovacím SW.

Hlavními přínosy jsou přehledné a rychle dostupné informace pro všechny uživatele, komplexní zpracování zakázky od správy kontaktů až po finální reporty, podpora projektového a finančního řízení podniku. Zásadním přínosem je automatizace procesů, která výrazně omezuje chybovost a zvyšuje produktivitu.

O společnost NOEN, a.s.

Společnost NOEN, a.s. se zabývá především projektováním a inženýringem strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů, transportních zařízení a dodávky strojů a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot. V oblasti projekční činnosti je to projektová dokumentace dílčích uzlů strojů i kompletních strojů. Inženýring zakázek realizuje obzvláště pro společnost ČEZ, a.s. a Severočeské doly, a.s. Řeší dlouhodobé a náročné projekty s velkou mírou personálního obsazení vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Další články k tématům - AutoCAD - Autodesk - BIZ4BuildIn - COSMOS - Dynamics - ERP - IS - NAV - NOEN - Office - PLM

Článek ze dne 7. listopadu 2011 - pondělí

Další články od NAVISYS s.r.o.