logo

Implementace BIZ4BuildIn v PRODECO zvítězila v soutěži Microsoft Awards 2011

Společnost NAVISYS s.r.o. získala za implementaci IS BIZ4BuildIn pro PRODECO prestižní cenu Microsoft Awards 2011 v kategorii Microsoft Dynamics ERP. BIZ4BuildIn je komplexní informační systém pro stavebnictví a engineering.

Odborná komise, složená z představitelů společnosti Microsoft a expertů z jednotlivých oblastí, hodnotila již potřinácté nejlepší IT projekty realizované certifikovanými partnery Microsoftu a ocenila řešení, která významně snižují provozní náklady a zvyšují efektivitu celé organizace. V rámci projektu PRODECO byl implementován nejenom IS Microsoft Dynamics NAV s oborovým řešením pro projektově řízené společnosti BIZ4BuildIn od Navisys, ale také Microsoft SharePoint s aktivní vazbou do informačního systému.

BIZ4BuildIn - komplexní řešení pro řízení zakázek, cash flow a controlling

Hlavní důraz byl kladen na pokrytí celého procesu řízení zakázky - od poptávky, přes kalkulaci nabídky až po vlastní realizaci a záruční opravy. Důležitou součástí řešení je také využití výstupů projektového řízení pro finanční řízení společnosti. Díky napojení řešení BIZ4BuildIn na standardní finanční moduly Microsoft Dynamics NAV lze generovat celkový výhled cash flow společnosti, zahrnující jak zakázkové cash flow, tak ostatní finanční toky opakujících se či jednorázových plateb. Automatizace většiny procesů souvisejících s měsíčními závěrkovými operacemi výrazně snížila celkový čas na jejich zpracování a omezila možnost vzniku potenciálních chyb vlivem lidského faktoru.

Společnost PRODECO má nyní k dispozici robustní informační systém, který je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti firmy a jejího dalšího růstu. Oborové řešení BIZ4BuildIn se zde ukazuje jako efektivní nástroj pro řízení zakázek, který umožňuje projektovým manažerům a managementu přehled nad zakázkami v reálném čase. Mohou tak kontrolovat nejenom včasné dodržování termínů zakázek, ale především udržovat jejich ziskovost.

Popis produktů

ERP systém Microsoft Dynamics NAV pomáhá řídit všechny zásadní podnikové procesy, zejména v oblastech financí, vztahů se zákazníky, odběratelsko-dodavatelských vztahů a výroby.

Oborové řešení BIZ4BuildIn od společnosti Navisys pokrývá především oblasti řízení projektů, obchodních procesů, podnikové ekonomiky a manažerského rozhodování. Je to unikátní oborové řešení pro společnosti, které využívají výhod projektového řízení. Pokrývá všechny klíčové procesy od kontraktačního řízení, přes přípravu a realizaci zakázky až po řízení cash flow a controlling.

Samozřejmostí je grafické plánování či integrace s intranetovým portálem. Součástí řešení je i ucelená správa a evidence všech potřebných dokumentů přímo v informačním systému, výhodou je také integrace s produkty třetích stran, především s Microsoft Office, Microsoft Project nebo specializovanými kalkulačními softwary.

Hlavními přínosy jsou přehledně a rychle dostupné informace pro všechny uživatele, komplexní zpracování zakázky od správy kontaktů až po finální reporty, podpora projektového a finančního řízení podniku. Zásadním přínosem je automatizace procesů, která výrazně omezuje chybovost a zvyšuje produktivitu.

Profil zákazníka

Společnost PRODECO, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost orientovaná na dodávky a služby zákazníkům především na povrchových dolech a v tepelných elektrárnách. Požadavkem na nový informační systém bylo pokrytí klíčových procesů ve společnosti v rámci jednoho informačního systému. Dřívější systém neumožňoval jednoduše získávat informace pro řízení a vyhodnocování zakázek, vč. přímé vazby do účetnictví a řízení cash flow. Zpracování podkladů bylo pracné a vznikal tak prostor pro potenciální chyby vlivem lidského faktoru.

Další články k tématům - Awards - BIZ4BuildIn - controlling - Dynamics - ERP - IS - SharePoint

Článek ze dne 18. května 2011 - středa

Další články od NAVISYS s.r.o.