logo

ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 spravuje firemní procesy BigBoard Praha

Společnost NAVISYS dokončila implementaci ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2009 ve společnosti BigBoard Praha, a.s. Stávající ERP systém byl upraven pro aktuální potřeby společnosti, provázán s oborovým řešením pro pronájem - EQM a doplněn aplikací Jet Reports.

Procesně úzkým místem bylo sdílení informací mezi některými odděleními a komplikovanost zadávání informací vztahujících se k obchodnímu procesu. Hlavní důraz kladla společnost BigBoard Praha na provázanost ERP systému se specifickou agendou potřebnou k pronájmu reklamních ploch různých velikostí a druhů. Stěžejním požadavkem bylo také zjednodušení způsobu pořizování dat do systému.

Cílem projektu bylo, aby byl stávající ERP systém Microsoft Dynamics NAV upraven pro aktuální potřeby společnosti a provázán s oborovým řešením pro pronájem - EQM. Doplňkem v této implementaci byl reportovací nástroj Jet Reports, který zajišťuje export dat z informačního systému do tabulkového procesoru a umožňuje náhled na potřebné informace a pohodlnou tvorbu sestav v Microsoft Excel bez nutnosti vstupovat přímo do systému.

Po dokončení reimplementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV novým Microsoft Dynamics partnerem NAVISYS s.r.o. a nasazení oborového řešení pro pronájem EQM má nyní BigBoard řešení, které vyhovuje jeho potřebám. Oborové řešení a modul pronájmu umožňuje rychle reagovat na potřeby zákazníků v oblasti pronájmu reklamních ploch.

Řešení obsahuje procesy umožňující zpracování kompletního procesu pronájmu tak, jak v praxi probíhá. Začíná zpracováním zákaznické poptávky, na základě které lze vytvořit konkrétní nabídku reklamních ploch danému zákazníkovi. Po uzavření kontraktu o pronájmu je v systému zpracován a monitorován průběh celého období pronájmu reklamních ploch.

Obchodníci tak mají neustále aktuální přehled a informace o všech reklamních plochách a stavu jednotlivých zakázek. Kromě obchodního procesu poskytuje řešení nástroje pro oddělení rozvoje a údržby reklamních ploch. V neposlední řadě je modul pronájmu úzce propojen i s dalšími oblastmi Microsoft Dynamics Nav, především pak s modulem majetku a financí.

Microsoft Dynamics NAV se zaměřuje na řízení financí, vztahů se zákazníky, dodavatelských řetězců a výroby. Vyvíjená integrovaná a adaptabilní podniková řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů a napomáhají modernizovat a zlepšovat veškeré firemní procesy, čímž umožňují středně velkým a velkým podnikům, stejně jako divizím globálních podniků výrazně zefektivnit svoji práci.

BigBoard Praha, a.s.

Společnost BigBoard Praha, a.s. se zabývá pronájmem velkoplošných reklamních panelů po celé České republice. Spadá do skupiny BigBoard Group, která má mimo jiné pobočky v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a také na Slovensku. Portfolio produktů doplňují backlighty na letišti, světelné reklamy a také reklamní plachty s osvětlením, umístěné na exkluzivních lokalitách.

Další články k tématům - Dynamics - EQM - ERP - Excel - IS

Článek ze dne 3. května 2012 - čtvrtek

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA řídí zakázky v Microsoft Dynamics NAV

NAVISYS je partnerem společnosti MultiSoft Kft.

Microsoft Dynamics NAV pro KRÁLOVOPOLSKÁ RIA dodá NAVISYS

Nintex Workflow pro ÚJV Řež implementuje NAVISYS

ERP Microsoft Dynamics NAV řídí firemní procesy ve FORCH Slovensko

ERP Microsoft Dynamics NAV řídí firemní procesy v SERVIND SLOVAKIA

ERP Microsoft Dynamics NAV i do dalších výrobních závodů Metal Trade Comax

ERP Microsoft Dynamics NAV pomáhá s řízením činností firmy IVITAS

ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 spravuje firemní procesy BigBoard Praha

Dodávka IS Microsoft Dynamics NAV pro NOEN od NAVISYS je úspěšně dokončena

Microsoft Dynamics NAV bude řídit výrobu plynových topidel v GAMATu

NAVISYS se stal členem Microsoft Dynamics Presidents Club 2011

Nový ERP systém v Pipelife Czech poznají i zákazníci, firmě se zaplatí do tří let

ERP Microsoft Dynamics NAV pro Lorenc Logistic dodal Navisys

ERP Microsoft Dynamics NAV pro NOEN dodá Navisys

ERP Microsoft Dynamics NAV pro BigBoard Praha dodá Navisys

Implementace BIZ4BuildIn v PRODECO zvítězila v soutěži Microsoft Awards 2011