logo

ERP Microsoft Dynamics NAV pro Lorenc Logistic dodal Navisys

ERP Microsoft Dynamics NAV - mezinárodní informační systém s podporou národních jazyků i legislativ nahradil původní podnikový informační systém, který společnost Lorenc Logistic dříve používala. Ten byl tvořen čistě pro dopravní firmy, bez možností dalšího snadného rozšiřování a propojení do zahraničí.

Nový IS pro Lorenc Logistic zvyšuje efektivitu

Společnost Lorenc Logistic působí na českém trhu od roku 1992. Původně čistě spediční a dopravní firma z Klatov nyní nabízí také vlastní sklady, servis nákladních automobilů i čerpací stanici a mycí linku. I přes nástup ekonomické krize si firma udržela téměř třistamilionový roční obrat a plánuje expanzi do dalších zemí. Pomoci ji v tom má Microsoft Dynamics NAV, coby mezinárodní systém s podporou národních jazyků i legislativ.

Původní systém limitoval firmu v růstu

Původní podnikový informační systém, který Lorenc Logistic používala, byl tvořen výlučně pro dopravní firmy. Tak, jak se ale firma dále rozvíjela a rozšiřovala svoji působnost, zvyšovala se potřeba nasadit komplexní řešení, zejména pak s možností snadného propojení systému do zahraničí. Lorenc Logistic, která se dokázala z malé rodinné firmy sama vyvinout ve významného nejen lokálního hráče, totiž v roce 2008 expandovala do polského Wloclavku.

Tak, jak firma rostla, se však začal objevovat tlak na propojení firemního systému s informačními systémy zákazníků, tlak na lepší možnosti v oblasti finančního řízení, hlavně, co se jeho rychlosti týče, a celá řada dalších požadavků, které stávající podnikový informační systém nebyl schopen reflektovat. Celkově tak bylo zřejmé, že jej bude nutné nahradit novým, univerzálnějším a flexibilnějším, systémem s podporou více jazyků i národních legislativ.

Firma se přitom pro nasazení nového systému rozhodla v roce 2008, kdy se začala poprvé projevovat v oblasti logistiky globální ekonomická krize. Ani ta však plány na rozvoj firmy nezastavila, ty v danou chvíli brzdil spíš stávající systém.

Nový systém už musel umět růst spolu s firmou

V interním výběrovém řízení si firma nakonec zvolila Microsoft Dynamics NAV, který implementovala společnost NAVISYS. Microsoft Dynamics NAV měl přitom několik důležitých výhod - byl dostatečně univerzální, šel snadno přizpůsobit na míru potřebám firmy a zároveň nabízel podporu pro mezinárodní prostředí. Implementace systému začala hned v druhé polovině roku 2008 a byla dokončena za necelý rok.

Nový systém přitom znamenal důležité změny pro každodenní chod společnosti. Zaměstnanci sice nyní musí zadávat do systému více údajů, než dříve, ale management má díky tomu okamžitý a podrobný přehled o dění ve firmě prostřednictvím nejrůznějších reportů, které si vedení firmy ve spolupráci se společností NAVISYS nadefinovalo.

Navíc Microsoft Dynamics NAV umožnil firmě přímé propojení s informačními systémy zákazníků, kteří tak mají požadované reporty k dispozici v reálném čase a ne až za několik týdnů jako tomu bylo dřív.

Nový systém nabízí úplný přehled o dění ve firmě

Microsoft Dynamics NAV s BIZ4Logistics přitom změnil dění ve všech oblastech společnosti. U dispečinku má vedení k dispozici přehled přeprav za jednotlivé dispečery, vozidla i zákazníky a může si také jednoduše zobrazit destinace, objemy přeprav, obraty a ziskovost jednotlivých zakázek. Je také možné si jednoduše porovnat ceny od zákazníka s cenou pro dopravce (v případě spedičních přeprav) a ceny od zákazníka s vypočtenými náklady na danou přepravu (u přepravy vlastními vozidly). Vedení tak má k dispozici cenné informace o tom, jaké typy zakázek a zákazník jsou pro firmu v danou dobu nejlukrativnější.

U mycí linky zase firma využívá reporty pro přehled umytých vozidel za zákazníka, kdy je možné se podívat na počet mytí, druh mytí (o jaký druh automobilu a jaké mytí se jednalo) a samozřejmě obrat. Podle druhu mytí se dále vypočítává plánovaná spotřeba mycích přípravků a ta se následně porovnává se skutečnou spotřebou. Navíc Lorenc Logistic nyní ví, kdo jsou její pravidelní a významní zákazníci a dokáže jim nabídnout lepší zákaznický servis, jako jsou třeba drobné dárky pro věrné zákazníky.

Efektivita servisu vzrostla o 40 procent

V oblasti servisu nákladních vozidel má management zase k dispozici přehled oprav za každého zákazníka, a to včetně druhu opravy, množství oprav a obratu. Zároveň se u servisu porovnává počet odpracovaných hodin mechaniků s počtem skutečně vyfakturovaných hodin a vyhodnocuje se i přehled přímého prodeje náhradních dílů. Jen díky možnosti porovnávat odpracované hodiny mechaniků a skutečně vyfakturované hodiny se přitom zvýšila efektivita servisu během prvního roku od nasazení systému z 50 % na 70 %.

Toho bylo docíleno hlavně díky tomu, že je nyní na konkrétní opravu dán konkrétní čas a následně se porovnává, zda mechanik tento čas dodržel, případně zvládl opravu rychleji nebo zda oprava trvala déle. V takovém případě musí mechanik uvést důvod prodlení. Cílem, který si společnost stanovila, je přitom dosáhnout v servisu až na 90 % efektivitu práce.

Podrobně sledovat se budou i další oblasti

Díky snadné adaptabilitě Microsoft Dynamics NAV s BIZ4Logistics i díky zjevným přínosům, které přináší přesné vyhodnocování jednotlivých činností v servisu, Lorenc Logistic plánuje zavést podobně přesný monitoring i do oblasti přepravy. Tam bude sloužit zejména pro porovnávání plných a prázdných kilometrů (tj. kilometrů s nákladem a bez nákladu), kde by měl pomoci minimalizovat množství prázdných kilometrů, které jsou pro firmu jen nákladem.

Microsoft Dynamics NAV navíc umožní firmě zavést i další důležitou funkci, kterou by s předchozím systémem vůbec nešlo realizovat - a to důslednou kontrolu spotřeby jednotlivých vlastních vozidel v závislosti na hmotnosti převáženého nákladu a profilu trasy, od které si firma slibuje další snížení provozních nákladů a nárůst efektivity v oblasti nákladní přepravy.

Microsoft Dynamics NAV umožní firmě růst

Microsoft Dynamics NAV již nyní, díky své univerzálnosti, podporuje a monitoruje podstatně více procesů, než předchozí systém. V Lorenc Logistic jej využívá téměř každý. Nový systém tak slouží pro kontrolu činnosti jednotlivých úseků, jako podklad pro mzdy, podklad pro jednání se zákazníky i pro mnoho dalších činností.

Kromě nárůstu efektivity práce a podstatnému zrychlení přípravy dat důležitých pro rozhodování společnosti, přitom pomohl firmě vyhovět požadavkům zákazníků na zpřístupnění dat pro jejich informační systémy a umožnil jí lépe vyhodnotit, kteří zákazníci a které typy zakázek jsou pro firmu nejpřínosnější.

I teď, více jak rok od spuštění Microsoft Dynamics NAV ve firmě se přitom systém neustále vyvíjí spolu s tím, jak se mění způsob fungování firmy a s tím, jak plánuje její management rozšiřování jejích aktivit za hranicemi České republiky.

Další články k tématům - BIZ4Logistics - CRM - Dynamics - ERP - IS - Lorenc Logistic - management - monitoring - NAV

Článek ze dne 3. června 2011 - pátek

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA řídí zakázky v Microsoft Dynamics NAV

NAVISYS je partnerem společnosti MultiSoft Kft.

Microsoft Dynamics NAV pro KRÁLOVOPOLSKÁ RIA dodá NAVISYS

Nintex Workflow pro ÚJV Řež implementuje NAVISYS

ERP Microsoft Dynamics NAV řídí firemní procesy ve FORCH Slovensko

ERP Microsoft Dynamics NAV řídí firemní procesy v SERVIND SLOVAKIA

ERP Microsoft Dynamics NAV i do dalších výrobních závodů Metal Trade Comax

ERP Microsoft Dynamics NAV pomáhá s řízením činností firmy IVITAS

ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 spravuje firemní procesy BigBoard Praha

Dodávka IS Microsoft Dynamics NAV pro NOEN od NAVISYS je úspěšně dokončena

Microsoft Dynamics NAV bude řídit výrobu plynových topidel v GAMATu

NAVISYS se stal členem Microsoft Dynamics Presidents Club 2011

Nový ERP systém v Pipelife Czech poznají i zákazníci, firmě se zaplatí do tří let

ERP Microsoft Dynamics NAV pro Lorenc Logistic dodal Navisys

ERP Microsoft Dynamics NAV pro NOEN dodá Navisys

ERP Microsoft Dynamics NAV pro BigBoard Praha dodá Navisys

Implementace BIZ4BuildIn v PRODECO zvítězila v soutěži Microsoft Awards 2011