logo

Nová datová centra pro Muller Dairy od NextiraOne

NextiraOne podepsala kontrakt na dodávku dvou špičkových datových center pro předního výrobce jogurtů Müller Dairy. Projekt byl navržen s ohledem na životní prostředí, a proto byly ve dvou nových zařízeních instalovány technologie chlazení a napájení, které přispějí k omezení emisí uhlíku.

Divize Intelligent Business Services společnosti NextiraOne navrhla, naplánovala a realizovala komplexní přestavbu dvou datových center společnosti Müller v jejím britském ústředí a v mlékárně Market Drayton v hrabství Shropshire. Nová infrastruktura datových center rozšířila stávající zařízení, která byla funkční během celé doby realizace projektu.

Práce zahrnovala výstavbu nových zdí, zvýšených modulárních podlah a podhledů, instalaci elektrorozvodů a osvětlení, nových protipožárních a hasicích systémů, chladicích řešení APC InfraStruXure In-Row, skříní serverů a síťových zařízení, strukturované kabeláže sítí LAN, WAN a síťových úložných zařízení. Pro zajištění kontinuity provozu je každá místnost jištěna centrálním nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS) a záložním generátorem. Systém také obsahuje server APC InfraStruXure Central Management, který monitoruje prostředí v datových centrech a včas varuje v případě nebezpečí, které by mohlo vést k selhání systému.

Nová datová centra mají udržovat a zlepšovat dostupnost systémů s ohledem na neustále rostoucí nároky společnosti Müller Dairy na informační a komunikační technologie. Po dokončení instalace bude NextiraOne zajišťovat průběžnou podporu a údržbu v rámci pětileté dohody o provozní podpoře. Ta zahrnuje jednotné číslo linky podpory, která bude vyřizovat všechna hlášení chyb až po úspěšné vyřešení, telefonickou a hardwarovou podporu v případě potřeby a také plánování preventivní údržby.

Modernizace za provozu

Divize Intelligent Building Services společnosti NextiraOne postupně rozšiřovala a modernizovala vybavení každé místnosti zvlášť, tak aby kritické podnikové provozy mlékárny mohly běžet celou dobu bez přerušení. Všechny podnikové procesy, včetně výroby 5 milionů kelímků jogurtů denně a vyřizování zákaznických volání a dotazů v kontaktním centru společnosti, jsou přitom ovládány ICT službami v datových centrech.

Energeticky úsporné řešení

Jedním z klíčových faktorů, s nimiž se počítalo při návrhu nových datových center, je strategický cíl společnosti Müller Dairy omezit emise uhlíku. Proto NextiraOne zabudovala do datových center nové energeticky úsporné technologie, včetně moderních chladicích systémů, které snižují spotřebu energie přímým chlazením IT vybavení a ne celého prostoru místnosti. Spotřebu energie také snížila instalací vysoce efektivního centralizovaného systému UPS, která využívá technologii IGBT (Isolated Gate Bipolar Technology) a zároveň zajišťuje lepší kontinuitu provozu.

NextiraOne tuto zakázku získala díky schopnosti poskytnout řešení vyhovující danému účelu a vyhovět požadavkům společnosti Müller Dairy na snižování emisí. Společnost má za tímto účelem vyhrazenou divizi, jejímž cílem je dodávat zákazníkům úsporná řešení, snižující emise uhlíku. NextiraOne je také členem sítě 2degrees, která pomáhá organizacím reagovat na příležitosti a výzvy spojené se změnou klimatu a s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku s omezenými zdroji.

"NextiraOne má potřebné odborné znalosti budování datových center a zároveň na nás udělala dojem povědomím o životním prostředí, které do projektu vnesla - přesně v souladu s naší strategií snižování emisí uhlíku," poznamenal Stephen Kane, šéf IT ve společnosti Müller Dairy UK.

Steven Skakel, ředitel NextiraOne pro Velkou Británii a Irsko, řekl : "Müller Dairy má velmi jasný přístup k odpovědnosti za životní prostředí a potěšilo nás, že při zadání výstavby nových datových center ocenila i náš cíl snižovat emise uhlíku. Naše divize Intelligent Building Services je na špičce v poskytování řešení omezujících emise uhlíku a nových technologií napájení a cíleného chlazení In-Row, které výrazně omezují provozní náklady a uhlíkové emise."

Článek ze dne 1. října 2010 - pátek

Další články od NextiraOne Czech s.r.o.