logo

Firmy podceňují IT manažery a přicházejí tím o zisky

Polovina oslovených manažerů informačních technologií se prý nepodílí na strategických rozhodnutích, která ovlivňují chod firmy. Může za to zejména zastaralé vnímání IT jako oblasti, jež se výrazně nepodílí na obchodních výsledcích firmy. Takový pohled na IT však může ohrozit konkurenceschopnost firmy.

Vrcholový management firem často přehlíží potenciál skrytý v informačních technologiích (IT) a připravuje se tím o možný růst zisků. Může za to často obtížné prokazování podílu informačních technologií na obchodních výsledcích firem. Myslí si to 82 procent oslovených ředitelů či manažerů IT oslovených v průzkumu společnosti silicon.de. Téměř tři čtvrtiny (71 %) navíc tvrdí, že v řízení firmy nemohou hrát větší roli kvůli nedostatku příležitostí jasně prokázat obchodní přínosy jejich práce.

Stejně skeptické názory IT manažerů potvrdil i průzkum mezi 125 řediteli a IT manažery, který provedla společnosti Touchpape. Z něj vyplývá, že polovina respondentů není zahrnuta do rozhodovacích procesů, které se dotýkají klíčových změn v organizaci - jsou pověřeni pouze případnou implementací. "Bohužel, vrcholový management často stereotypně vnímá IT pouze jako podpůrný mechanismus a nikoli jako oddělení, které se může přímo podílet na zlepšování obchodních výsledků firmy," řekl Miroslav Bečka, ředitel divize IT infrastruktury společnosti S&T CZ, která patří mezi největší tuzemské systémové integrátory.

Vůdčí pozici ve firmě si IT oddělení může vydobýt hlavně tím, že rutinní činnosti, například údržbu techniky a podporu uživatelů, outsourcují. "Pokud se zaměří na strategický rozvoj IT služeb s vysokou přidanou hodnotou, které se jasně odrážejí na obchodním výsledku firmy, nemůže být IT oddělení dále přehlíženo," řekl Bečka. S přehlíživým přístupem k IT se setkávají konzultanti S&T CZ zejména v menších a středně velkých firmách : "Často se IT strategie zaměřují pouze na snižování nákladů všeho druhu. To je ale pouze zlomek toho, co nové technologie umožňují," dodal manažer divize IT služeb Vojtěch Dvořák z S&T CZ.

Tento neblahý stav dále umocňují starosti spojené s údržbou výpočetní infrastruktury, jež jsou doprovázeny snižujícími se rozpočty na rozvoj IT oddělení i jeho zaměstnance. Projekty rozvoje IT s vyšší přidanou hodnotou jsou až na druhém místě. "Firmy se tak zbytečně ochuzují o možnost prostřednictvím IT technologií zvýšit ziskovost firmy, více vytěžit ze zákazníků či zvýšit efektivitu lepším řízením zaměstnanců a dodavatelů," uvedl Dvořák.

IT musí srovnat krok se strategií firemního rozvoje

Získat patřičné uznání a pozici ve firmě může IT oddělení pouze tehdy, pokud bude schopno definovat a změřit hodnotu, kterou se podílí na rozvoji firmy. Aby to bylo vůbec kapacitně možné, musí IT manažer své oddělení nejdříve osvobodit od řešení rutinních činností a problémů. "Mezi ně například patří správa IT infrastruktury a podpora uživatelů, které často zabírají až 70 procent kapacity oddělení IT," vysvětlil Vojtěch Dvořák.

Potřebné zdroje proto mnoho firem získává outsourcingem. Nejčastěji se touto cestou řeší klasická údržba IT infrastruktury - počítačů, serverů a tiskáren - včetně podpory uživatelů. "Meziročně nám roste segment outsourcingových služeb o 74 procent. Mezi zákazníky se navíc začínají objevovat i menší a střední firmy. Pravděpodobně si uvědomují, že je pro ně výhodnější se věnovat důležitějším činnostem než údržbě výpočetní techniky," dodal Miroslav Bečka.

Tento trend se odráží i v poptávce po specializovaných IT systémech. "Meziročně stoupá poptávka po systémech pro sofistikovanou analýzu dat či technologických řešeních pro efektivnější řízení firmy, zákazníků, lidských zdrojů," řekl Vojtěch Dvořák. Jakmile se IT tým zbaví rutinní péče o výpočetní techniku, může se konečně zabývat realizací projektů s vysokou přidanou hodnotou. "Často mají jasno ve strategii a cílech implementace a u nás hledají efektivní způsoby realizace," dodal Dvořák.

Podle analýzy S&T CZ je největší zájem o nástroje Business Intelligence, které umožňují podrobně analyzovat firemní data a získávat z nich strategicky důležité informace. "Roste také poptávka po technologických řešeních pro efektivnější řízení firmy, zákazníků, lidských zdrojů," uzavřel Vojtěch Dvořák.

Když IT oddělení jasně přispívá k inovacím a rozvoji činností vázaných na předmět podnikání, nastává ve vnímání jeho role zlom. Vrcholový management přestává pohlížet na IT jako na nákladové středisko, ale vnímá ho jako část firmy, která zřetelně ovlivňuje obchodní úspěch. Pro udržení této role musí být IT strategie vždy úzce navázány na obchodní cíle a rozvoje firmy. S tím souvisí i nastavení měřitelných kritérií úspěchu, která budou věrohodně potvrzovat dlouhodobou strategickou roli informačních technologií ve firmě.

Článek ze dne 14. srpna 2008 - čtvrtek

Další články od S&T CZ s.r.o.

Digitalizace zrychluje logistické procesy ve skladech skupiny Unipetrol

Smart metering přináší dynamické řízení tarifu spotřeby a férové účtování

Nová řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby

SAP HANA jako služba v cloudu pro malé a střední firmy

CzechInvest přešel na cloudové řešení Office 365

S&T CZ s akreditaci SAP pro aktivní řízení jakosti

Konkurenceschopnost firem ohrožují intriky zaměstnanců

Aplikace podpory manažerského rozhodování jsou letos tahounem na trhu IS

Ocenění IT projekt roku 2010 pro eDocházka

Certifikace Cisco Authorised Technology Provider pro sntcz.cz

Nový IS na sledování a vyhodnocování výroby pro Elektro-Praga Jablonec nad Nisou

Chytré telefony a tablety letos ovládnou aplikace Business Intelligence

Pavel Jiruše: nový obchodní ředitel divize Business Intelligence sntcz.cz

Trh ožívá a firmy opět začínají nabírat IT zaměstnance

Krize zvýšila zájem o Business Intelligence o 65 procent

sntcz.cz má Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení ve firmě

Tři čtvrtiny tuzemských firem dostatečně nechrání svá data

PREACTOR APS od sntcz.cz pomáhá Seco Group s optimalizací výroby

ArcSight ESM účinně brání krádeži dat

EMC Data Domain, řešení pro úsporné zálohování dat v nabídce sntcz.cz

sntcz.cz zajistí nový informační systém pro ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK

sntcz.cz pomáhá PSP společnosti Engineering s optimalizací výroby

Tři čtvrtiny tuzemských firem neví, jak postupovat v nouzi

ISO 27001pro sntcz.cz

sntcz.cz finalistou Microsoft Award 2010

sntcz.cz CZ zmodernizovala datové centrum společnosti Factoring KB

Platy v IT zamrzly a porostou minimálně

sntcz.cz je distributorem řešení Plantnode společnosti Shoplogix

sntcz.cz zajistí zákaznický servis pro restaurace AmRest

sntcz.cz implementuje řešení SAP pro CosmosDirekt

České firmy čeká datový kolaps, pokud nezmění způsob ukládání dat

sntcz.cz zavede SAP v ocelárnách Slovakia Steel Mills

sntcz.cz pomáhá v Polsku se zaváděním legislativy EU

Alza.cz a sntcz.cz CZ otevřely nové servisní středisko v pražských Holešovicích

Systémy pro řízení výroby pomáhají chránit firmy před krizí

sntcz.cz uzavřela strategické partnerství s ruskou Amphora Group

sntcz.cz je největším poskytovatelem IT konzultačních služeb ve východní Evropě

sntcz.cz na Slovensku zrealizovala 54 projektů přechodu na euro

sntcz.cz se stalo implementačním partnerem EMC

sntcz.cz CZ uspořádala setkání uživatelů informačního systému Infor ERP MAX/MAX+

Krádeže firemních dat rostou v dobách ekonomické nejistoty

sntcz.cz pořádá konferenci uživatelů systému MAX

sntcz.cz integruje SAP v největší jihoevropské potravinářské skupině PERUTNINA PTUJ

sntcz.cz zrealizovala systém sledování tavby ve slévárně Buzuluk

sntcz.cz virtualizuje IT infrastrukturu ve Veolia Voda

sntcz.cz zkonsolidovala aplikace v Knauf Insulation

Manažerem pro klíčové zákazníky je Jiří Demartini

Jan Gábriš se stal ředitelem divize Business Solutions sntcz.cz

GCC Services se stala součástí sntcz.cz

SnT staví síť pro ukrajinského mobilního operátora