logo

Skupina S&T udrží dvouciferný růst

Evropské střední firmy budou v příštích letech masivně investovat do automatizace IT procesů. Společnost S&T předpokládá, že si v příštích několika letech dokáže udržet dvouciferný procentuální růst příjmů, které by v roce 2010 měly přesáhnout 19,5 miliardy korun (750 milionů eur). Situace na klíčových trzích je totiž příznivá a firma také plánuje další akvizice.

Nadnárodní centrála systémového integrátora S&T sídlí ve Vídni, ale firma působí v řadě zemí střední a východní Evropy a rovněž na asijském kontinentu. Výkonný ředitel společnosti Christian Rosner uvedl, že na všech těchto trzích existuje rostoucí poptávka po konzultacích a IT službách, které S&T poskytuje. Především podniky střední velikosti reagují na nedostatek IT specialistů snahou po automatizaci svých IT procesů. "Příležitosti vidíme hlavně v oblasti výrobních podniků, obchodních firem a subjektů nabízejících finanční služby," řekl ředitel S&T CZ Jiří Košťál.

Podle analytiků společnosti PAC (Pierre Audin Consultants) budou do IT služeb v příštím roce výrazně investovat například firmy podnikající v oblasti maloobchodu, které k zajištění odbytu potřebují modernizovat a konsolidovat svou síťovou infrastrukturu. "Potřeba obstát na globálním trhu tlačí k investicím do automatizace IT procesů a systémů pro podporu prodejních řetězců také evropské pojišťovny či automobilový průmysl," dodal Košťál.

Globálním trendem je implementace a modernizace systémů CRM pro řízení vztahů se zákazníky, IT architektura orientovaná na služby (SOA), outsourcing obchodních procesů (BPO) a nasazování systémů Business Intelligence. Na rozdíl od minulosti se tato řešení stávají nezbytnými pro firmy prakticky všech velikostí. Studie IDC předpokládá, že jen trh se službami SOA vzroste ze současného objemu 6,3 miliardy dolarů na 32,7 miliardy v roce 2010. Ve střední Evropě či východní Asii je navíc například oproti USA míra nasazení těchto řešení prozatím nižší, což dává prostor k tomu, aby rychlost růstu v těchto regionech byla vyšší než celosvětově.

Všechny tyto faktory by S&T měly v nadnárodním měřítku umožňovat dosáhnout v příštích letech dvouciferného růstu obratu. Příznivý by měl být i vývoj zisku, vedení firmy předpokládá růst ceny akcií (S&T je registrována na Vídeňské burze) a zvýšení počtu zaměstnanců, mimo jiné v souvislosti s plánovanými akvizicemi. Nyní ve společnosti pracuje okolo 3000 lidí, v roce 2010 by podle odhadů mohla zaměstnávat až 5000 odborníků. Pro podnikání firmy budou i nadále klíčové divize Managed Services a Business Solutions, které v příštích třech letech budou vytvářet až 60 procent celkového obratu, avšak rychlý rozvoj by se měl týkat i úspěšné divize Enterprise Systems.

Tuzemská pobočka S&T CZ dosáhla během letošního roku tržeb ve výši 637 milionů korun (období leden až září 2007). Oproti stejnému období v roce 2006 to představuje nárůst tržeb o 26 procent. S&T CZ ve třetím čtvrtletí zaznamenala historicky nejlepší hospodářské výsledky – podobně jako celá skupina S&T AG. "Hlavní podíl na rostoucích tržbách mají zejména zakázky z oblasti podnikových řešení a služeb. Rovněž ostatní sledované ukazatele jsou nad plánovanými hodnotami. Další růst očekáváme jako tradičně ve čtvrtém čtvrtletí, a to zejména díky zakázkám v oblasti technické infrastruktury informačních technologií," komentoval rapidní růst firmy generální ředitel S&T CZ Jiří Košťál.

Článek ze dne 21. prosince 2007 - pátek

Další články od S&T CZ s.r.o.