logo

S+T otevírá kompetenční centrum zaměřené na bezpečnostní technologie Cisco

Kompetenční centrum bude sloužit k vývoji a testování bezpečnostních řešení pro zákazníky S+T. Poptávka po IT bezpečnostních řešeních roste – S+T CZ zaznamenala v této oblasti 28procentní meziroční nárůst obratu.

Mezinárodní technologická společnost S+T otevřela již šesté kompetenční centrum, tentokrát zaměřené na bezpečnostní technologie společnosti Cisco. Centrum nazvané S+T Cisco Security Competence Center bylo vybudováno v Budapešti ve spolupráci se společností Cisco. Kompetenční centrum bude k dispozici rovněž českým zákazníkům S+T CZ. Centrum se bude zaměřovat na vývoj bezpečnostních řešení pro různá průmyslová odvětví a bude při tom využívat znalostí z celé mezinárodní skupiny S+T včetně Česka.

Tuzemská pobočka S+T zaznamenává rok od roku zvýšený zájem o bezpečnostní řešení, přičemž obrat divize zaměřené na bezpečnost IT meziročně stoupl o 28 procent. "Za rapidním růstem zájmu stojí stoupající počet útoků na firemní IT infrastrukturu, tlak na její maximální zabezpečení a rovněž nutnost plnit národní i evropské směrnice a průmyslové normy," řekl Miroslav Bečka, ředitel divize technické infrastruktury společnosti S+T CZ.

Odborníci ze střediska S+T Cisco Security Competence Center budou rovněž spolupracovat se zhruba 30 bezpečnostními specialisty z ostatních poboček S+T, a to včetně zástupců z České republiky.

Hlavním úkolem kompetenčního centra bude vývoj bezpečnostních řešení pro klienty S+T. Kompetenční centrum se soustředí převážně na následující bezpečnostní řešení Cisco :

Kompetenční centrum je vybaveno rozsáhlým testovacím zařízením, které je k dispozici zákazníkům i zaměstnancům S+T v rámci celé skupiny. Zařízení bude sloužit k testování a vyhodnocování bezpečnostních řešení ještě před jejich integrací do IT systémů zákazníků.

Zabezpečení mnoha společností je stále založeno pouze na dočasných řešeních. Moderní hrozby a právní požadavky však vyžadují zavádění komplexních koncepcí zabezpečení, což bere v úvahu celou firemní infrastrukturu včetně jejích technologií, organizační struktury a zaměstnanců.

"Odborníci našeho kompetenčního centra mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti a jsou schopni podpořit plánování a realizaci moderních bezpečnostních řešení na straně klientů. To dokládá i fakt, že S+T Hungary bylo nedávno společností Cisco zvoleno jako nejlepší technologický partner na poli zabezpečení," řekl Christian Rosner, generální ředitel skupiny S+T.

Článek ze dne 27. září 2007 - čtvrtek

Další články od S&T CZ s.r.o.