logo

Virtualizace serverů pomáhá Vitaně výrazně ušetřit

Snížit počet serverů z 38 na pouhé tři může Vitana díky virtualizaci hardwaru. Zjednodušení IT infrastruktury vedlo kromě úspor i ke zvýšení produktivity práce !

Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu závratně zvyšuje náklady na provoz a správu firemních počítačových center. Firmy však našly cestu, jak výrazně ušetřit a přitom zachovat požadovaný výkon – například prostřednictvím virtualizace serverů. Zhruba polovina IT manažerů v průzkumu společnosti VMware uvedla 30procentní snížení nákladů na serverový hardware a zkrácení doby potřebné k instalaci a přípravě serverů (server provisioning).

"Provozní náklady mohou představovat až 70 procent z celkových nákladů na vlastnictví firemní počítačové sítě. Proto chtějí firmy prostřednictvím virtualizace provozní náklady maximálně ‚ořezat‘," řekl Petr Mácha, specialista na oblast virtualizace společnosti S&T CZ. Bez virtualizace je totiž i ta nejmodernější IT infrastruktura využívána často jen z 10 procent : "Přitom náklady na údržbu jsou stejné, jako kdyby výpočetní technika běžela naplno," dodal Mácha.

Dobrou zkušenost s virtualizací potvrzuje například jeden z největších tuzemských výrobců potravinářského zboží, společnost Vitana, patřící norskému nadnárodnímu koncernu Rieber&Son. Firma se pro virtualizaci rozhodla nejen kvůli dosažení provozních úspor, ale i z důvodu zvýšení produktivity zaměstnanců.

"Pro virtuální platformu jsme se rozhodli kvůli tehdy složité struktuře serverů, která neúměrně zatěžovala pracovníky IT. Životnost mnoha serverů se navíc blížila ke konci a náklady na jejich údržbu by zbytečně zatěžovaly rozpočet," řekl Michal Horák, provozní manažer informačních technologií společnosti Rieber&Son. Firma rovněž potřebovala získat moderní IT infrastrukturu, která i v budoucnu plně vyhoví vysokým nárokům rychle rostoucí mezinárodní firmy.

Společnost Vitana provozovala před virtualizací celkem 38 fyzických serverů, jejichž počet se díky virtualizaci doposud snížil na devatenáct. Firma ve virtualizaci serverů nadále pokračuje. "Plánujeme ve finále využívat 23 virtuálních serverů, které budou provozovány na třech fyzických serverech. Během dosavadní konsolidace byly některé servery úplně vyřazeny, některé byly přesunuty do dalších lokalit," řekl Michal Horák.

Hlavním přínosem virtualizace ve Vitaně bylo zjednodušení IT infrastruktury. Firma uspořila peníze například tím, že v mnoha lokalitách nebylo třeba pořizovat nové servery. "Rovněž není zapotřebí zakupovat nové komponenty pro upgrade techniky či rozšiřovat současný počet serverů. Hlavně nám ale vznikla další volná kapacita v lidských zdrojích – naši specialisté se mohou věnovat zajištění provozu korporátních systémů namísto provozování lokální infrastruktury," uzavřel Michal Horák, provozní manažer informačních technologií norské společnosti Rieber&Son, do jejíhož portfolia nyní Vitana patří.

Nárůst produktivity zaměstnanců až o 30 procent potvrdilo v průzkumu společnosti VMware 31 procent respondentů. Dalších úspor ve výši 30 až 40 procent lze díky virtualizaci rovněž dosáhnout při nákupu nové výpočetní techniky. "Virtualizace umožňuje provozovat potřebný počet serverů virtuálně třeba jen z jediného stroje. Náklady na nákup nového hardwaru se tak dramaticky snižují. Potřebný virtualizační software vyjde v porovnání s cenou hardwaru stále výrazně levněji," uzavřel Petr Mácha, specialista na virtualizační systémy společnosti S&T CZ.

S&T podobně jako ve společnosti Vitana virtualizovala například sto serverů pro společnost Energie AG Oberösterreich. Jedním z největších virtualizačních projektů společnosti S&T v celé střední a východní Evropě je virtualizace informačních systémů Koper Bank ve Slovinsku.

Článek ze dne 24. září 2007 - pondělí

Další články od S&T CZ s.r.o.