logo

BSA v USA odměňuje, v Čechách pracují udavači nelegálního softwaru zadarmo

Udavače nelegálního softwaru v USA odměňuje BSA částkou až $1.000.000, v Čechách zatím pracují zadarmo. Jedinou obranou je prevence ...

Kontroverzní kampaň BSA, která před nedávnou dobou vypukla v USA, dává lidem jasně najevo - Udělejte si rychle pořádek v licencích sami, než to uděláme za vás. Firmy udává nejčastěji konkurence nebo bývalí zaměstnanci. Důsledky pak mohou být až fatální.

Možnost anonymního udání, které již delší dobu společnost BSA na svých webových stránkách propaguje, získává v USA nový rozměr. Totiž vidinu odměny až 1mil.USD za kvalifikované udání týkající se nelegálního software ve firmě.

Je zřejmě jen otázkou času, kdy podobné praktiky softwarových gigantů a jejich zájmových organizací dorazí i do Čech. A je čeho se obávat. Z interního průzkumu softwarové společnosti truconneXion vyplývá, že neřešené rozdíly v počtu nakoupených a skutečně používaných licencí se najdou ve více než třetině českých firem.

"Spíše než o úmyslné porušování autorských práv jde podle našich statistik o neřešený nepořádek", říká Robert Kleiner, člen představenstva společnosti truconneXion, výrobce nejznámějšího českého auditovacího softwaru AuditPro. "V posledních letech sice rapidně narostl počet firem, které ochranu autorských práv považují za součást firemní kultury a pravidelně kontrolují stav instalovaného softwaru. Více než třetina firem ale zatím správu softwarových licencí neřeší vůbec. Vzhledem k současné situaci ve světě se to dá považovat za krajně nerozumné".

Kontrole zabránit nelze

"Často se setkávám s tvrzením, že Policii ČR od kontroly softwaru odradí potvrzení o provedeném softwarovém auditu nebo jiný podobný certifikát, že má firma licence v pořádku. To je samozřejmě nesmysl, žádný certifikát s podobnou účinností neexistuje.", říká Martina Hyndráková, softwarová auditorka. "Jakmile se věci daly takto do pohybu, kontrolu už nikdo nezastaví. Pokud však firma disponuje aktualizovanou evidencí licencí softwaru včetně všech dokladů o jejich legálním nabytí, stačí ji policejním specialistům předat a věnovat se dál svému podnikání. Pokud nic takového nemá, může dohledávání potřebných dokladů a jejich prověřování firmu z velké části paralyzovat na několik dlouhých týdnů i měsíců".

Co je třeba mít v pořádku

Počítačové programy (software) chrání autorský zákon, a to bez rozdílu jejich typu (freeware, shareware, komerční software apod). Na každém počítači se dnes nachází řádově tisíce spustitelných souborů. U každého z nich je třeba rozhodnout, k jakému programu patří, přiřadit k němu patřičnou licenci a také doklad o tom, že byl program pořízen legální cestou. Představuje to velké množství rutinní práce, kterou při více než 5 počítačích není téměř možné zvládnout manuálně.

Pro inventarizaci a vytvoření evidencí se proto používá tzv. "auditovací software". Ten mapuje, jaký software je na jednotlivých počítačích nainstalován, nakolik je skutečně využíván, a jakým dokladem firma prokazuje, že licenci nabyla oprávněně. Vytváří celou potřebnou evidenci a udržuje ji trvale aktuální. Správce počítačů ji pouze kontroluje, doplňuje a upravuje.

Auditovací software používá stejnou kontrolní metodu jako policejní specialisté. Firmy, které s jeho pomocí spravují svoje licence pravidelně, tedy v případě kontroly nečeká žádné překvapení. "Nejdříve jsme síť kontrolovali nárazově. Po dvou akcích jsme se ale rozhodli nasadit auditovací program natrvalo. Letos běží AuditPro v naší síti už pět let. Zvykli jsme si na rychlou dostupnost potřebných informací o všem softwaru i hardwaru. Jistota, že policie při případné kontrole najde na počítačích totéž, co už máme dávno v evidenci i my nám umožňuje klidně spát. Spolu s vedením společnosti bych totiž byl v případě udání hned první na ráně právě já.", říká Jaroslav Dvořák, správce počítačové sítě s 260 počítači.

Softwarový auditor může pomoci

Pokud ve firmě chybí specialista na správu softwaru, je možné kontaktovat tzv. „softwarového auditora“. Ten pomůže najít nejlevnějši a nejefektivnější cestu pro dokoupení chybějících licencí, poradí případně i další možnosti jak zůstat legální. U těchto odborníků se koncentrují znalosti o aktuálních licenčních programech různých výrobců, možnosti přechodu mezi nimi a řada dalších potřebných informací. Důležité jsou i zkušenosti z praxe jiných firem. Softwaroví auditoři často rovněž pomáhají firmám i se zpracováním interních směrnic, které řeší dlouhodobé udržení pořádku a odpovědnosti za licence softwaru po celou dobu jeho životnosti ve firmě a vymezují odpovědnost jednotlivých uživatelů za počítačové programy na jejich počítačích.

Článek ze dne 30. září 2009 - středa

Další články od truconneXion a.s.