logo

Krize naučila zaměstnavatele podrobně sledovat využití svých IT zdrojů

Zaměstnavatelé z řad firem a institucí významně změnili svůj přístup k nástrojům pro evidenci softwaru a monitorování počítačů. To je jeden z výrazných trendů, které prezentovala výroční konference SAM v kostce.

Hrají si naši zaměstnanci, nebo pracují ? Do jaké míry využívají své počítače ? Je počet zakoupených softwarových licencí přiměřený potřebám naší firmy ? Tyto otázky nabyly na naléhavosti pro většinu zaměstnavatelů, kteří jsou pod vlivem krize nuceni mnohem intenzivněji sledovat efektivní využívání pracovní doby svých zaměstnanců a počítačů, kterými firma disponuje.

Skutečnost, že se zaměstnavatelé stále častěji přiklánějí nejen k nasazení nástrojů softwarového auditu, ale zejména k podrobnému monitorování počítačů, dokládá průzkum společnosti truconneXion zveřejněný na výroční konferenci SAM v kostce, která se uskutečnila v Praze ve čtvrtek 3. prosince 2009.

Z meziročního srovnání více než 100 respondentů v sektoru malých a středních firem, velkých společností a státních institucí v ČR vyplynulo, že zatímco před dvěma roky tyto nástroje využívalo denně či několikrát do týdne pouhých 21 % firem, v současnosti je s touto četností využívají bezmála tři čtvrtiny (74 %). Celkem 63 % firem, které nasadily monitorovací systém, zaznamenalo v půlročním horizontu okamžité úspory svých IT investic, a to až do výše 50 % původních rozpočtů.

"Je zřejmé, že převážná většina společností pod vlivem hospodářské krize dospěla ke zjištění, že pravidelný audit a zejména pak monitoring IT zdrojů jim mohou reálně ušetřit značné prostředky. Díky relativně malé investici do této oblasti je možné být až o polovinu efektivnější, jak ostatně dokazují zkušenosti našich zákazníků. Za pozitivní považuji, že se to týká firem bez ohledu na jejich velikost," uvádí Robert Kleiner, člen představenstva společnosti truconneXion, výrobce nejznámějšího českého auditovacího softwaru AuditPro.

Aplikování nástrojů softwarového auditu je aktuální nejen v soukromých firmách, ale i ve státních organizacích a v institucích veřejné správy. Za příklad může sloužit prezentace Martina Hrubeše, informatika úseku správy databází a aplikací Královéhradeckého kraje. Reálný přínos softwaru AuditPro je z hlediska této organizace jednoznačný zejména v úspoře času techniků při instalacích PC a softwaru (odhalení podlicencování/přelicencování). Díky auditu má administrátor lepší podklady při rozhodování o nákupech a upgradech PC a SW licencí. Jako další efekt Martin Hrubeš uvádí sledování efektivity zaměstnanců. "Výsledná úspora v oblasti IT investic, kterou Královéhradeckému kraji přineslo nasazení auditovacího softwaru, je na úrovni 25 %," vyčísluje celkový přínos Martin Hrubeš.

Součástí již 5. ročníku konference pod názvem SAM v kostce, která se věnovala problematice Software Asset Managementu, tedy systému inteligentní správy softwarových licencí, správy IT majetku a monitoringu jeho skutečného využívání, byla i panelová diskuse za účasti odborníků z mnoha souvisejících oborů.

V diskusi zazněly příspěvky Lenky Suchánkové, právníka se zaměřením na IT právo ze společnosti PIERSTONE, zástupců Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování z Policejního prezidia ČR pplk. Víta Řandy z odboru informační kriminality a pplk. Václava Vávry z odboru hospodářské kriminality a dále pak mluvčího organizace Business Software Alliance (BSA) Jana Hlaváče, kteří zodpovídali dotazy na konkrétní právní aspekty užívání nelegálního nebo nelicencovaného softwaru ve firmách. Martina Hyndráková, odborná konzultantka pro softwarový management, Kamil Juřík, vedoucí lektor společnosti GOPAS, a Jakub Lukeš, obchodní specialista AuditPro, se věnovali problematice licencování a souvisejících praktických témat z hlediska firem.

Článek ze dne 11. prosince 2009 - pátek

Další články od truconneXion a.s.