logo

Propuštění zaměstnanci podávají udání na bývalé zaměstnavatele

Hospodářská krize má vliv na množství udání kvůli užívání nelegálních počítačových programů, která na management firem podávají propuštění zaměstnanci. Počet manažerů firem, kteří se kontroly na základě udání obávají, narostl v prvním čtvrtletí tohoto roku o celých 27 procent.

Celosvětová hospodářská krize vyvolala vlny propouštění a s tím stoupl i počet lidí, kteří se s výpovědí nechtějí smířit a berou ji jako křivdu. Někteří z nich dokonce chtějí bývalému zaměstnavateli na oplátku alespoň zkomplikovat podnikání - nařknou ho z užívání pirátského softwaru ve firmě.

"Rapidně narůstá počet zaměstnanců, kteří vyhrožují udáním kvůli nelegálnímu užívání počítačových programů. Vyplývá to z průzkumu mezi klienty, kteří si pořizují náš auditovací nástroj zabraňující šíření nelegálního softwaru ve firmách," řekl Robert Kleiner, člen představenstva firmy truconneXion, výrobce auditovacího softwaru AuditPro.

Největší obavy - udání a stahování nelegálního softwaru

V prvním čtvrtletí tohoto roku narostl o 27 procent počet manažerů, kteří chtějí riziko udání snížit pravidelnými automatickými kontrolami softwaru instalovaného ve firemních počítačích. "Obavy z policejní prohlídky na základě udání zaměstnance (36 %) výrazně převyšují obavy z ohrožení bezpečnosti počítačové sítě (12 %). V meziročním srovnání obavy z pirátských aktivit zaměstnanců vzrostly o 11 procentních bodů. Dokonce převýšily tradičně nejčastější důvod pro audity počítačů - úsporu financí (33 %)," vyjmenoval Robert Kleiner klíčové závěry meziročního srovnání důvodů pravidelného auditování počítačové sítě. V oblasti pirátských aktivit zaměstnanců se manažeři nejvíce obávají udání zaměstnanců (58 %) a stahování nelegálního softwaru (31 %), vyplývá z analýzy firmy truconneXion.

Policejní prohlídky mohou firmy ochromit

Policejní prohlídka může citelně zasáhnout chod celé firmy, a to i v případě, že se softwarového pirátství nedopouští. Firma musí policii prokázat, že nalezený software užívá v souladu s licenčními podmínkami a že software získala legální cestou. "Musí shromáždit všechny doklady o legálním nabytí nalezeného softwaru, což bez speciální evidence může být časově velmi náročné. Pokud firma není na tuto situaci předem připravena, administrativa spojená s vyšetřováním ji může paralyzovat na celé týdny," vysvětlil Robert Kleiner. V průběhu kontroly navíc nelze na počítačích vůbec pracovat a v případě potřeby může policie některé počítače odvézt k přezkoumání.

"Manažeři firem si začínají uvědomovat, že mohou být za výskyt nelegálního softwaru spoluodpovědní, i když se na jeho šíření či instalaci přímo nepodíleli. Mohou se provinit například tím, že nelegální software tolerují či jeho šíření nijak nebrání," upozornil Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance). "Při vyšetřování dotyční manažeři obvykle tvrdí, že o ničem nevěděli, případně se vymlouvají na pochybení kolegů. To je ale zodpovědnosti nezbavuje," dodal Hlaváč.

Pokud se přečiny proti autorskému právu dostanou k soudu, tresty mohou být velmi přísné. Může uložit vysoké peněžité tresty, nařídit propadnutí věci, či dokonce uložit trest odnětí svobody až do výše pěti let. Dále hrozí nutnost uhradit škodu způsobenou výrobcům softwaru. Ti se mohou domáhat vysokých finančních kompenzací až ve výši dvojnásobku ceny nelegálně užívaného softwaru.

Audity jsou účinnou zbraní proti pirátům

Zabránit udání a následné policejní kontrole je možné jen velmi obtížně. Dopady prohlídky však lze zmírnit na minimum prostřednictvím preventivních opatření - takzvanou správou softwaru, často označovanou zkratkou SAM (Software Asset Management).

"Speciální inventarizační programy - takzvané auditovací programy - nejen automaticky zmapují veškerý instalovaný software, ale z výsledků pomohou vytvořit i veškerou potřebnou evidenci. Kontroly pak provádí systém sám a v případě výskytu nelegálního softwaru na něj sám upozorní," vysvětlil Jakub Lukeš, manažer editovacího nástroje AuditPro. Cena licencí auditovacích softwarů je přitom zanedbatelná a činí ročně několik stokorun na každý auditovaný počítač.

V případě policejní prohlídky je tak možné vyšetřovatelům předat potřebné dokumenty během několika minut. "Auditovací systémy vytisknou samy vše potřebné a umožní snadno dohledat nabývací doklady – faktury, účtenky či darovací smlouvy," uzavřel Jakub Lukeš.

Podstatným přínosem pravidelných auditů je získání trvalé kontroly nad chováním uživatelů počítačové sítě. V anketách zaměřených na zjištění pozitivních dopadů auditů správci sítě nejčastěji uvádějí významnou úsporu finančních prostředků při nákupech dalších licencí softwaru, uvolnění místa na sdílených úložištích dat, snížení počtu napadení počítačovými viry, významné snížení bezpečnostních rizik či snížení počtu nutných zásahů technické podpory.

Článek ze dne 12. května 2009 - úterý

Další články od truconneXion a.s.