logo

Bezplatné počítačové kurzy pro veřejnost

VŠMIE bude od srpna do konce září 2010 učit veřejnost práci s počítačem. Kurzy jsou pořádány zdarma a jejich kapacita je omezená. Zájemci mají nyní poslední možnost přihlásit se.

Kurzy jsou tematicky rozděleny do čtyř témat :

Účastníci by si tak měli osvojit běžné ovládání počítače, práci s elektronickou poštou, princip a způsoby používání programu Skype či základní principy, termíny a funkce sociálních sítí.

"Kurzů se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Základy práce s počítačem jsou určeny pro úplné začátečníky, v minulém roce jsme zaznamenali velký zájem především z řad seniorů," uvádí k projektu Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE. "Předchozí základní uživatelskou znalost práce na počítači již vyžadují kurzy s výukou elektronické pošty a komunikace a sociální sítě,“ dodává Řechka.

"Každý z termínů má omezenou kapacitu 16 účastníků a v loňském roce byly kurzy plně obsazeny, letos to bude podobné," uvádí Řechka. "Díky opětovnému získání grantu MČ Praha 5 jsou totiž kurzy pořádány zdarma."

Přihlášky do kurzů se přijímají v pracovní dny od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 270001104, a to až do termínu zahájení kurzu nebo naplnění jeho kapacity.

Další články k tématům - kurzy - zdarma - Radek Řechka

Článek ze dne 26. července 2010 - pondělí

Další články od VŠMIE a.s.