logo

VŠMIE úspěšně pokračuje v zavádění unikátního projektu Brána na vysokou školu

Unikátní systém, který kombinuje e-learningovou formu výuky s prvky sociálních sítí, bude spuštěn na začátku zimního semestru - v říjnu 2009.

"Díky provázané elektronické komunikaci mezi studenty a učiteli získají studenti středních škol praktické zkušenosti s vysokoškolskou formou výuky, což jim pomůže překlenout rozdílný způsob a formy studia mezi středoškolským a vysokoškolským pojetím,“ uvedl ředitel a kvestor VŠMIE Radek Řechka a dodává : "Speciální software nám umožní vytvořit sociální síť podobnou typu Facebook. Na rozdíl od Facebooku bude ale tato nově vzniklá síť privátní a bude sloužit pouze k diskuzi mezi studenty. Celý systém se tak stane jedinečným, jelikož není dosud znám žádný projekt, který by vzdělával středoškolské studenty v ČR prostřednictvím systémů vysoké školy, sociální sítě a e-learningových principů."

V současné době implementace systému probíhá bez problémů. Všechny potřebné aplikace jsou již spuštěné a nyní probíhá testování jednotlivých částí systému. Technici postupně vytváří reálné účty uživatelů, vyučované kurzy a zároveň prochází všechna data tak, aby systém neobsahoval žádné chyby. Celý projekt tak bude moci být spuštěn začátkem zimního semestru, v říjnu 2009.

Projekt Brána na vysokou školu vznikl díky získanému grantu z Evropského sociálního fondu a z příspěvků z rozpočtu ČR. Projektanti využili zkušeností a znalostí s e- learningovou aplikací Moodle a dosavadních zkušeností VŠMIE s výukou v rámci distanční formy studia. Původně byl celý systém navržen pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu Cheb a v budoucnu pro ostatní střední školy v Karlovarském kraji. Jeho součástí budou jak e-learningové kurzy, tak také testy, s jejichž pomocí učitelé ověří získané znalosti svých studentů.

"Počet studentů, kteří se budou on-line vzdělávat pomocí vytvořených kurzů, však není nijak omezen. Dokonce nezáleží na tom, z jaké školy student pochází. Hlavní myšlenkou je naopak zpřístupnit středoškolské výukové materiály co největšímu množství studentů.“ řekl Radek Řechka.

Další články k tématům - projekt - studenty - VŠMIE - výuky - Radek Řechka

Článek ze dne 27. srpna 2009 - čtvrtek

Další články od VŠMIE a.s.