logo

VŠMIE se úspěšně podílela na přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání

VŠMIE letošní rok úspěšně obhájila závěrečnou oponenturu výzkumného úkolu nazvaného "Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání" ...

V rámci tohoto projektu byla od roku 2005 do roku 2008 analyzována výuka o inovacích na více než padesáti zahraničních vysokých školách a univerzitách. Tyto poznatky VŠMIE zúročila při přípravě učebních pomůcek pro své studenty v podobě skript, pracovních sešitů a publikací, které jsou zaměřeny na problematiku inovačního podnikání.

Na celém projektu spolupracovala VŠMIE společně s ruskou chemicko-technologickou univerzitou D. I. Mendělejeva, Asociací inovačního podnikání ČR a řadou českých vysokých škol. "Z analýzy vyplynulo, že v zahraničí se při výuce inovační problematiky klade podstatně větší důraz na případové studie. Zahraniční univerzity také ve větší míře věnují pozornost otázkám komercionalizace inovací a jejich marketingového zabezpečení," shrnuje hlavní výsledky analýzy garant výzkumného úkolu prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

VŠMIE v rámci tohoto projektu upřesnila a zmodernizovala osnovy výuky inovační problematiky a připravila řadu učebních pomůcek. Kromě skript a série pracovních sešitů vznikla publikace "Management inovací", na jejímž vydání se podílel kolektiv autorů pod vedením prof. Dvořáka.

"Za velký úspěch považujeme také to, že se nám podařilo zprostředkovat vydání českého překladu publikace „Marketing inovací". Kniha vyšla v nakladatelství Beck a bude nápomocna všem zájemcům o studium této problematiky v České republice,“ shrnuje přínosy celého projektu Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.

Kromě výše zmíněných aktivit VŠMIE zorganizovala dvousemestrální pilotní kurz "Příprava odborníků pro inovační podnikání". Výsledky projektu vedly k návrhu, aby se v řešení problematiky inovačního podnikání pokračovalo i nadále. Vzájemná spolupráce VŠMIE s Mendělejevovou univerzitou bude proto pokračovat i v následujících letech.

Další články k tématům - analýzy - inovační - podnikání - VŠMIE - Jiří Dvořák - Radek Řechka

Článek ze dne 10. července 2009 - pátek

Další články od VŠMIE a.s.