logo

VŠMIE bude vyučovat právo nově také dálkově

VŠMIE získala v červnu akreditaci MŠMT ČR umožňující výuku práva kromě současného denního studia i dálkovou formou. Program, nazvaný Právní specializace se dvěma obory Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě, budou moci studenti VŠMIE studovat dálkově již od akademického roku 2009 - 2010.

"Již v průběhu prvního roku výuky právní specializace na naší škole jsme o ní zaznamenali skutečně velký zájem. Proto jsme se rozhodli, že toto studium nabídneme i těm, kteří nemohou naši školu studovat v pravidelném denním studiu. Návrh na akreditaci jsme podali v únoru 2009 a nyní jsme získali od MŠMT svolení," dodává Řechka.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky se až do roku 2008 zaměřovala především na výuku informatických a ekonomických oborů. V zimním semestru 2008 - 2009 otevřela VŠMIE nový studijní program, který v rámci českého vysokého školství skýtá silný potenciál do budoucna.

"Oba obory jsou naší odpovědí na sílící poptávku po moderním právním vysokoškolském vzdělání," říká Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE. "Domnívám se, že v současné době stojí business prostředí na třech hlavních pilířích (oborech), a to je právě informatika, ekonomika a právo. Ve všech těchto oblastech by se měl úspěšný manažer orientovat," dodává Radek Řechka. Na VŠMIE proto zájemci o studium práva získají i obecnější znalosti z informatiky a ekonomiky, což je například pro podnikového právníka velmi důležité.

Právní obory vyučované na VŠMIE mají řadu společných prvků. Jsou tvořeny klasickým základem vysokoškolského právního vzdělání obdobného právnickým fakultám. Výuka se zaměřuje na občanské, obchodní a správní právo.

Právo ve veřejné správě je obor zaměřený především na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí a samospráv. Obor Právo v podnikání se specializuje na oblast tržního podnikání, jeho uchazeči se mohou uplatnit především v praxi podnikového práva.

Další články k tématům - dálkově - MŠMT - podnikání - právo - VŠMIE - Radek Řechka

Článek ze dne 1. července 2009 - středa

Další články od VŠMIE a.s.