logo VŠMIE a.s.

VŠMIE a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Nyní k němu přibyly i obory právní a to Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny jsou zaměřeny na informatiku a ekonomiku respektive právo, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto tří oblastí. Kromě samotné výuky se VŠMIE a její pracovníci zabývají další tvůrčí, výzkumnou a vědeckou činností.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty školy zdarma.

Aktuální články od VŠMIE a.s.