logo

VŠMIE získala akreditaci MŠMT ČR na nový obor

Nový obor Management ochrany životního prostředí Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky umožní dokončit vysokoškolské studium bývalým studentům dnes již neexistujícího Pražského technologického institutu. Od příštího školního roku bude obor otevřen i ostatním studentům a rozšíří tak stávající nabídku studijních oborů.

"Podobné obory sice již v České republice existují, ale obor managementu ochrany životního prostředí tak, jak je pro VŠMIE akreditován, je jediný," zdůrazňuje Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE a dodává : "Zaměření na problematiku životního prostředí ve spojení s informatikou a ekonomikou v takové šíři je zvláštností, která nemá u jiných podobných studijních programů obdoby." Environmentální část studia budou vyučovat odborníci z členů akademické obce i z praxe, mezi jinými například Doc. Ing. Karel Brož, DrSc., Ing. Zdeněk Blahník, či Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. Výuku předmětů v oblasti práva, informatiky a ekonomiky zajistí stávající pedagogové VŠMIE.

Nový obor má za úkol vychovat ze studentů odborníky v oblasti managementu a ochrany životního prostředí s patřičným důrazem na ekonomické aspekty, které s tímto oborem souvisí. V patřičné míře je kladen důraz i na informatické znalosti studentů, bez kterých se již v dnešním světě nelze obejít.

"V poslední době je nutné, aby absolventi tohoto oboru byli vybaveni nejen klasickou kvalifikací životního prostředí, ale i hlubšími znalostmi například práva, ekonomiky a informatiky. Poptávka po odbornících s tímto typem vzdělání každým rokem, především v oblasti státní a veřejné správy, stoupá, a to díky stále narůstajícím požadavkům administrativy v rámci Evropské unie," objasnil možnosti absolventů Radek Řechka. Rovněž větší podniky, které svojí činností zasahují do životního prostředí, stále více potřebují vzdělané pracovníky v rámci prevence odvrácení nepříznivých dopadů na ekonomiku podniku, jako důsledku poškozování životního prostředí.

"Původním záměrem bylo, aby bylo dvaceti bývalým studentům PTI umožněno dokončit vysokoškolské studium. S velkou pravděpodobností budou moci tito studenti již v únoru skládat bakalářské zkoušky. Díky zájmu budeme však od dalšího školního roku otevírat tento obor všem studentům," uzavírá Radek Řechka.

Článek ze dne 22. října 2008 - středa

Další články od VŠMIE a.s.